Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1458
City and Library Vic Arxiu i Biblioteca Episcopal
Collection: Call number c. 235
Title of volume EIXIMENIS | DOCTRINA PER ENSENYAR | ALS QUI HAN DE GOVERNAR | C. 235 ( al teixell, en tinta negra sobre pergamí)
Copied 1471 - 1475 (Puig i Oliver)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 2 + i-xcvij + 40 + I (Massó)
Collation 12-13 2-516 6-714 89/8 914 104
Page Layout 20 línies (f. 10)
Size pàgina 208 × 150 mm (f. 10 mod.)
caixa 117 × 82 mm
Hand bastarda cursiva de la segona meitat del s. XV, amb influència de la humanística (ff. 1-93v) (De Puig)
bastarda altra mà (ff. 93v-97v) (De Puig)
Watermark cap de brau amb estel i mitja lluna (als ff. 1-106) (doc. Valls Subirà, Vic: 1448 i 1451)
tisores (als ff. 109-42) (semblant a Briquet 3770, Montpeller: 1447-1452)
lletra “A” amb corona (als ff. 114-32) (semblant a Valls 1614, Vic: 1453)
Pictorial elements Caplletres: senzilles, de 3 unitats de pautat; alguna lletra caudada; lletres de guia visibles
Rúbriques en vermelll
Calderons en vermell
Tocs de color tocs daurats en algunes lletres
Other features Justificació: a punta seca deixant la tinta rastre (hi ha zones on no es veu tinta, com si qui l’hagués fet hagués posat poca cura)
Ús de la primera línia de la pauta: no
Perforacions: sense perforacions visibles
Reclams: verticals enquadrats i arrenglerats amb la línia vertical interior de la caixa d’escriptura
Condition en bon estat, malgrat algunes taques d’humitat. Foliació antiga en xifres romanes que comença al f. 3 de la foliació moderna en aràbigues. Errades a la foliació: omet el xxxvii. S’ha perdut el f. xiii (modern 15). Són en blanc els ff. 98-137
Binding posts recoberts de cuir (com si fos mitja relligadura), amb els buits d’haver dut tanques, en mal estat, coberta amb una gasa. Guardes de pergamí
Previous owners (oldest first) Vic: Arxiu Municipal 1902 ad quem (on el va veure Massó)
Associated Texts Conté fragment texid 2121 Francesco Petrarca, Africa, escrit 1343 ca. llatí
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 263-9 , n. 38
Descrit per: Soriano (2010), Inspecció personal
Descrit per: Puig i Oliver (2009), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2007), Inspecció personal
Tractat a: Martínez Romero (2006), “El germen d'un volum antològic eiximenià sobre comportament cívic”, Arxiu de Textos Catalans Antics
Facsímil: Eiximenis et al. (1929), Doctrina compendiosa 15 , n. Ms. E
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 27 , n. 40 (Ms. D)
Catalogat a: Massó Torrents (1902), “Manuscrits catalans de Vich: Arxiu Municipal. Museu Episcopal”, Revista de Bibliografia Catalana 230-31 , n. II
Note Als primers folis hi ha diverses notes; al f. 138 document de 1540 sobre morts i caresties de blat; al f. 142 versos en llatí; al foli final de guardes, altres anotacions, alguna de proverbis com: “Tres coses destroexen casa, ço es, plets bandos e jochs, hom bagasser e mala dona”. Citacions llatines subratllades en vermell

Internal Description
Number of texts in volume: 6
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 658
Location in volume ff. 1-96v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1501
Desconegut. Doctrina compendiosa de viure justament
Language català
Date escrit 1395 [?]
Incipits & explicits in MS índex: [ 1] Declaracio de misericordia E com no es contraria en res a justicia … [ 2v] … Prechs e atorgament de esser meses en scriptura les paraules de aquesta collacio
rubr.: [ 3] C4omença lo tractat appellat Doctrina compendiosa o doctrina abreuyada. qui ensenye de viure justament … Primera partida del libre E seguex se lo preambol
pream.: E3n nom de deu sia e dela humil verge madona sancta Maria … e pus prestament pusquen trobar ço qui hom veure e regonexer hi volra Seguex sa la primera partida
rubr.: [ 4] La doctrina Jndueix cascu a esser bo per auctoritats e per eximplis
text: L3O religios aquest stant en collacio ab alguns Ciutadans … [ 96v] … Lo dit ffrare quj nage bon guardo de nostro senyor deu Amen he hage repos en paradis lo dit frare Amen e totes les anjmes feel deffunctes Amen
colofó: Ffinito libro sit laus et gloria Christo. Amen
Condition acèfal
References (most recent first) Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 72 , n. D
Note manquen dos folis de taula
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 11077
Location in volume f. 140
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1506
Francesc Eiximenis. Llibre dels àngels (c. 39)
Language català
Date escrit 1392
Incipits & explicits in MS text: [ 140] Nota que es promenja c. CCIII e an lo libre dels angels an lo c. XXXVIIIIo. Sisenament que los homens hagesen .ja. poca de promenia
Condition fragment
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 11078
Location in volume f. 141
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1504
Francesc Eiximenis. Llibre de les dones (c. 124)
Language català
Date escrit 1396 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 141] In libro delas donas jn c. CoXXXIIIIo per magistrum ff. eximenjs
text: Diu Seneca que entigament tothom que fos notat de sembrar discordies o prenja mort o ere exellat de tota comunjtat … E per raho daço tremet deu contra aytals malas lenguas la sua maladictio segons que appar ecclesiastici XXVIIIIo capitulo
Condition fragment
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 11079
Location in volume f. 141
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1504
Francesc Eiximenis. Llibre de les dones (c. 270)
Language català
Date escrit 1396 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 141] jn eodem libro et sequenti capitulo contra homjnes ponentes discordias jnter gentes
text: Diu Seneca que en son temps hauja ley jmperial en Roma que tots aytals homens fossen gitats de tota comunjtat … e los deuria hom fer portar qualqua senyal al front o als pits que portassen cusida vna lengua de drap vermell per la qual fossen coneguts e lauors tot hom se guardaria dells ells fugiria e negu nols daria fe
Condition fragment
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 11080
Location in volume f. 141
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1504
Francesc Eiximenis. Llibre de les dones (c. 271)
Language català
Date escrit 1396 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 141] Jn eodem libro jn capitulo CCLXXIo contra homjnes lingosos
text: Com axi com sino vsauen de raho parlen sens ohir los altres ans en mig delas paraules que laltra dira ells se posaran trencant llur sentencja començada … E axi mateix car homens axi viciats tard es que sien secrets ne ab bona raho e son mal nudrits e quaix axi com a bestias en aquesta part
Condition fragment
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 11081
Location in volume 142v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2773
Desconegut. Definicions dels pecats contra l'Esperit Sant
Language llatí
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 142v] Peccats contra lo spirit sant
text: Quantes son les species de peccat contra lespirit sant dich que son vi … mas no si sien comesos de potencia ignoran la o que haia ab si final impenjtencia
Note aquest mateix text es copia en llatí al foli de guarda preliminar del ms. 459 de la BdC
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2020-02-23