Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1457
Authors Pseudo-Bernardus Claravallensis
Titles Meditationes piissimae de cognitione humanae conditionis
Llibre de meditació
De interiori homine
Meditacions de sant Bernat
Date / Place escrit 1153 ad quem
traduït 1362 ad quem
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 22.4.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 22.4.1
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 594
City, library, collection & call number Roma: Biblioteca Collegio S. Isidoro dei Francescani Irlandesi, 1/18 (BITECA manid 1414)
Copied 1325-08-01 (f. 50)
1313 a quo - 1400
Location in witness ff. 50-104v
Title(s) Pseudo-Bernardus Claravallensis, Llibre de meditació (tr. Desconegut), traduït 1362 ad quem
Incipit & Explicits índex: [ 50] Aquestes son les .iiij. virtuts quis apelen per los doctors cardinals (…) les quals son aquestes e son dades per deu acascu sens algun merit precedent. Primo justicia temprança … [ 51v] … Acaben les rubriques
rubr.: Apres se seguex la consciencia de mossen sant bernat
text: M3ols [sic] homens son quj saben e conexen moltes coses e no conexen si mateixs … [ 104v] … Si tu uols fugir e hostar de ton cor tots mals pensaments pensa souent totes aquestes coses demunt dites. deo gracias
ID no. of Witness 2 cnum 598
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 1031 (BITECA manid 1056)
Copied 1401 - 1410
Location in witness ff. 140-155
Title(s) Pseudo-Bernardus Claravallensis, Llibre de meditació (tr. Desconegut), traduït 1362 ad quem
Suma de la misericordia la quall nostre Senyor Deu feu a cascuna anima
Incipit & Explicits prol.: [ 140] M3olts son qui saben moltes cozes e no saben ni conexan si matexos … a la conaxença de nostre senyor deu
rubr.: De la anima del hom com es ffeyta a ymatge e senblansa de deu e axi deu resenblar aquel qui la ffera
text: Q2uant aso que es djns mj trop .iii. cozes e en ma pensa per les qualls yo … [ 155] … Pus suaument redoble a nostre senyor homilitat ferma que vertut superbiosa
ID no. of Witness 3 cnum 596
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.I.16 (BITECA manid 1415)
Copied 1401 - 1450
Location in witness ff. 217ra-228rb
Title(s) Pseudo-Bernardus Claravallensis, Llibre de meditació (tr. Desconegut), traduït 1362 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 217ra] Aci comensan Les rubriques del libre de maditacio que feu sent Bernat abat de clares vals
índex: Lo primer capitol es de contemplacio dela anima … [ 217rb] … Dela breutat dela vida del home e dela contradiccion dela sensualitat contra lesperjt
tit.: En nom de nostre senyor Comensan les meditacions de sant bernat abat del Monastir de clares valls. Jhesus natzarenus
text: M5olts homens son qui saben ho conexen moltes coses e no conexen si mateys els se prenen guarda dels altres e desemparen si mateys … [ 228rb] … E per ço que apres les tanebres daquesta uida vegues lo naximent del albe qujs leua e veges encara lo merjdia sol de justicia en lo qual sol tu esguarderas lespos ab la sposa so es a saber tu matex Senyor de glorja Jhesu christ qui ab lo pare e ab lo sant sperit viu e regna per omnja secula seculorum Amen
colofó: Esplegat es lo libra de meditacio que feu sent bernat abat e Clares vaylls deo gracies Amen
ID no. of Witness 4 cnum 595
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 547 (BITECA manid 1110)
Copied 1451 [?] - 1490 [?]
Location in witness ff. 64vb-82rb
Title(s) Pseudo-Bernardus Claravallensis, Llibre de meditació (tr. Desconegut), traduït 1362 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 64vb] Aci comença lo libre de sant bernat de claresuaylls de conteplacio dela anjma
text: [M]4Olts homes son qui [no] saben e conexen \moltes coses e no conexen/ si mateixs. Ells se prenen guarda dels altres … [ 82rb] … sol tu guardaras lespos abla sposa ço es asaber hun matex senyor dela gloria de jhesuchrist qui ablo pare eablo sant sperit viu eregne per tots los setgles amen
colofó: Esplegat es lo libre desant bernat declares uaylls deo gracias
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-02-09