Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1457
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call number esp. 48 | Antic Anc. fonds, 78003
Copied 1401 - 1410 (Massó)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 116 (= I + 1-112 + 2 + I)
Collation [1]6/5 [2]-[9]12 [10]4/3
Page Layout 2 columnes
31 línies (f. 14)
Size pàgina 295 × 210 mm (f. 14)
caixa 206 × 125 mm
columna 206 × 54.13.53 mm
Hand gòtica rodona
Watermark cap de brau
Pictorial elements Caplletres: en vermell amb decoració afiligranada en lila
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
Altres: àstils de les lletres de la primera línia que es prolonguen dibuixant un arbre
Other features Justificació: a punta seca, o una punta de plom que a penes hagi deixat traça
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: rodones als vuit angles de la caixa
Reclams: horitzontals al marge exterior, fregant el tall, alguns decorats amb calderó
Signatures: alfanumèriques, al marge exterior
Condition manca un foli de la taula; exemplar en bon estat, amb algunes taques d'humitat. Té una foliació antiga en xifres romanes que comença al f. 53, on s'inicia el Llibre del bisbe de Jaen i acaba al fol. 112 mod. amb el número lix, i una de moderna que abarca tot el volum i està feta en vermell
Binding moderna, en pasta, llom amb cinc nervis
History of volume Adquirit 1732
Previous owners (oldest first) Cornet, Ciutadà de Puigcerdà s. XVII (ex-libris al f. 1: “Cornet”)
J. de Voisin (ex-libris al f. 1: “J. de Voisin. Doce me facere voluntatem tuam quia Deus meus es tu. Dono Domini de Cornet nobilis viri de Pycerda”)
Paris: Bibliothèque Colbertine 3354 1732
Paris: Bibliothèque Royale 1732
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 1009-13 , n. 194
Descrit per: Puig i Oliver (2009), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1998), Inspecció personal
Tractat a: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 89 i 91-2
Catalogat a: Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] 5 , n. 20
Catalogat a: Ochoa (1844), Catálogo razonado de los manuscritos españoles existentes en la Biblioteca Real de París, seguido de un suplemento que contiene los de las otras tres bibliotecas públicas (Del Arsenal, de Santa Genoveva y Mazarina) 42-4
Note algunes mans assenyalen el text (p. e. al f. 90v). A la guarda captiva inicial hom anotà al s. XVI “MSS hispanico sermone | Tractat apellat doctrina compendiosa de viure justament et de regir quaque offici leyalment, et diligentement, ordinat per maestre francesc Eximenis fra menor de gerona | E la flor de la Biblia et del Salteri per argumens, e per demandas, per un religios de Bisbe de la ciutat de Jaent en Castella [tatxat: nomenat dAques hoyt]”

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 656
Location in volume ff. 1ra-52vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1501
Desconegut. Doctrina compendiosa de viure justament
Language català
Date escrit 1395 [?]
Incipits & explicits in MS índex: [ 1ra] […] per los officials xxviiij … [ 2rb] … e exercir lurs contraris asso es virtuts e actes de Justicia. Rubrica xiiija
rubr.: [ 2rb] T2ractat apellat doctrina conpediosa [sic] de viure justament e de regir qual se uol offici publich leyalment e diligent. Primera partida
prol.: [ 2va] E4n nom de deu e de la Verges nostra dona santa maria mare sua e de tots los sants e santes de paradix. lo present tractat conten en si compendiosa so es Abreujada doctrina acascu de viure Justament e de Regir qual seuol offici … [ 2vb] … e pus prestament trobar so que hom veure e reconexer hi volra. Segueixse la primera partida
rubr.: doctrina indueix cascu a esser bo per auctoritats e per exemplis
text: [ 2vb] L3o religios aquest estament en collacio ab alcuns ciudadans qui en lo Regiment e … [ 52vb] … En aquesta manera e ab aquesta condicio ho compli lo dit frayre quin haja bon gasardo de nostre senyor deu amen
colofó: Maestre ffrancesch eximenis fra menor de gerona ma ordinat. Ffinito libro sit laus gloria Christo. Amen. Qui scripsit scribat semper cum domino viuat
Condition incomplet
References (most recent first) Eiximenis et al. (1929), Doctrina compendiosa 15 , n. Ms. F
Martí de Barcelona (1928), “Fra Francesc Eiximenis, O. M.: la seva vida, els seus escrits i la seva personalitat literària”, Estudis Franciscans 484
Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 27 n. 39 , n. Ms. C
Note manca un foli. Amb alguns provençalismes
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1194
Location in volume ff. 53ra-112vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1804
Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén. Llibre del bisbe de Jaén
Desconegut. Llibre del bisbe de Jaén
Language català
Date escrit 1430 - 1450 ca.
Incipits & explicits in MS índex: [ 53ra] C2om yo dit religios e bisbe per la gracia de deu. E comensa lo libre deman ayxi abans del comensament ho creacion del mon que era .ij. … [ 53vb] … deuets saber e entendre que diu ysahies .lvij.
rubr.: [ 54rb] Assi comensa lo libre de la flor de la biblia ela flor del salteri per Argumens e per demandas
prol.: E7 com yo dit Religios ebisbe per la gracia de deu de la ciutat de Jaent del regne de castela ayxi nomenat … [ 54vb] … E si en lo present libre atrobaran coses quils plasien reten ne gracies a deu qui tramet la sua gracia all hon li plau. Car ayxi ho diu sant jacme sant paul. Senyor so que yo son per gracia tua son
text: [ 55ra] C4omensa lo libre e deman ayxi abans del comensament ho creacio del mon que era. Responch no res si no deu deman hon estaua deu abans … [ 112vb] … ayxi als bons com als mals ayxi com am[un]t es dit
colofó: Ayssi es acabat lo libre appellat del bisbe deJaent. Deo gracias Amen. Jhesus
References (most recent first) Amador de los Ríos (1861), Historia crítica de la literatura española 4:75-85
Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 18:214-21
Rodríguez de Castro (1781-86), Biblioteca española 2:740
Ximeno (1747-49), Escritores del Reyno de Valencia. Chronologicamente ordenados desde el año m.cc.xxxviii. de la christiana conquista de la misma ciudad, hasta el de m.dcc.xlvii 1:8 , n. 4
Note al final de la taula hi ha un item ratllat: “Demanen qui captiujmen feu la anjma de adam xlij”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-10-02