Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1455
Authors Pseudo-Bernardus Claravallensis
Titles De modo bene vivendi
Carta de sant Bernat a la seva germana
Llibre de doctrina
De modo bebe vivendi ad sororem
Incipit & Explicits dedic.: Al molt honorable mossen Galceran de Santmenat, camerlench del molt alt senyor rey don Marti
text: La mia molt cara sor en Jhesu-Crist
Date / Place traduït 1396 a quo - 1410 ad quem
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Carta
Associated Persons Traductor: Antoni Canals, OP
Dedicatari: Galceran de Sentmenat, camarlenc de/d' Martí I, Rei de Catalunya-Aragó
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 22.2.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 22.2.1
Tractat en: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 2:442-5
Tractat en: Kaeppeli (1970-80), Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi 1:107 , n. 274
Editat a: Canals et al. (1935), Scipió e Aníbal. De providència (de Sèneca). De arra ànima (D'Hug de Sant Víctor) 10-1
Editat a: Bofarull y Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua lengua catalana (s. XIV-XV). Colección de documentos inéditos de los Archivos de la Corona de Aragón 13:416-7
Note Vegeu Patrologia latina, 184, 1189
Subject FILOSOFIA MORAL
EPÍSTOLES
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 589
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 264 (BITECA manid 1409)
Copied 1376 - 1410 (filigranes)
Location in witness ff. 12ra-89vb
Title(s) Pseudo-Bernardus Claravallensis, Carta de sant Bernat a la seva germana (tr. Antoni Canals), traduït 1396 a quo - 1410 ad quem
Sanctus Bernardus ad sororem suam, f. 12 (mà un xic posterior)
Incipit & Explicits prol. tr.: [ 12ra] A3 honor e gloria del Altisme e dela molt gloriosa e humil verge mare sua nostra dona sancta Maria e de tots los sants e sanctes de paradis e per bona informacio jnstruccio e doctrina de quascun feel christia e chistiana vn deuot seruidor de deu ha volgut treballar en tornar de lati en pla vn libre molt bo vtil e profitos a quascun lo qual libre mon senyor sant bernat ordena e trames ala molt cara sua germana … [ 14vb] … en lo sobiran libre de vida nostra eternal e gloriosa benauenturança placie al Altisme que axi sie amen
índex: [ 15ra] Taula del seguent libre e comença lo prolech … [ 16ra] … Capitol lxxv qui tracta con sant bernat demana al Altisme los set dons del sant sperit .lxxiiij.
prol.: [ 17ra] Prolech. L2a mia cara sor en Ihesuchrist mot amada … [ 17rb] … et port ensemps ab tots aquells qui aell seruexen alt ala aternal gloria Amen
rubr.: [ 17va] Capitol primer qui tracta dela fe catholica christiana
text: D3iu ihesuchrist en lo seu sant Euangeli que totes coses son possibles … [ 89vb] … sie donada honor gloria e laor de graces bellea jmperi per jnfinjta secula seculorum. Amen
colofó: Finito libro sit laus et gloria domino Jhesuchristo Amen
ID no. of Witness 2 cnum 2406
City, library, collection & call number Sogorb: Archivo de la Catedral, Fondo Capitular, ACS 150 (BITECA manid 2268)
Copied 1401 - 1425 (foli amb el text català, datació d'Helios Borja Cortijo)
Sogorb (esmentat en diversos punts): 1429 - 1430 (llibre de comptes)
Location in witness f. 1ra-vb
Title(s) Pseudo-Bernardus Claravallensis, Carta de sant Bernat a la seva germana (tr. Antoni Canals), traduït 1396 a quo - 1410 ad quem
Incipit & Explicits dedic.: [ 1ra] [A]5l molt honorable mosen galceran \de/ sant menat caualler he camarlench del bolt alt senyor rey don marti fare anthonj canals … [ 1vb] … que totes les riquees materials lo aristotil en lo libre lels probleumes [sic] fa una questio per que aquels que ordenaren que los qujs conbatien corporalment fossen premjats no ordenaren premj ala saujea. Ala qual questio respon he dju que los treballs corporals lo premj o loguer es cossa mjlor quel tre[…]
Note el text acaba en aquest punt de la dedicatòria, que té funció de pròleg a la traducció de l’obra. Conserva la dedicatòria a Galceran de Sentmenat, que només se’ns havia transmès a través del ms. ACA St. Cugat 72 (MANID 1412)
ID no. of Witness 3 cnum 591
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 1146 (BITECA manid 1411)
Copied 1401 - 1500
1451 - 1475 (paper)
Location in witness ff. 1ra-110rb
Title(s) Pseudo-Bernardus Claravallensis, Carta de sant Bernat a la seva germana (tr. Antoni Canals), traduït 1396 a quo - 1410 ad quem
Amonestacions que lo glorios sent Bernat fa a la sua sor a prechs d ella
Incipit & Explicits prol.: [ 1ra] Açi comença lo prolech dels amonestacions que lo glorios sent bernat fa a la sua sor aprechs della
text: L7a mia molt cara sor … [ 110rb] … sia honor e gloria e llaor per secula seculorum Amen. Deo gracias
ID no. of Witness 4 cnum 593
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Severa, 102-V1-8 (BITECA manid 1413)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 1-155v
Title(s) Pseudo-Bernardus Claravallensis, Carta de sant Bernat a la seva germana (tr. Antoni Canals), traduït 1396 a quo - 1410 ad quem 1-75
Libre de doctrina lo qual trames sent Bernat a una monge que apella Cor
Incipit & Explicits índex: [ 1] De murmuracio .xl viij. … De ymnes e de psalms .liij.
tit.: Libre de doctrina lo qual trames sen bernat a .i. monge que apella çor Prolech
prol.: M4olt cara çor en ihesuchrist lonch temps … [ 2] … port a ujda perdurable. Amen
rubr.: De fe. primer capitol
text: N2ostre senyor dju en lauengeli: Totes coses son possibles a aquell qui creu … [ 155v] … Do de conseyl ab […] qual les petgades dels seus anars ab ca
Condition incomplet
Note acaba a mig cap. 75
ID no. of Witness 5 cnum 592
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Sant Cugat, 72 (BITECA manid 1412)
Copied 1441 - 1460
Location in witness ff. 1-170v
Title(s) Pseudo-Bernardus Claravallensis, Carta de sant Bernat a la seva germana (tr. Antoni Canals), traduït 1396 a quo - 1410 ad quem
Incipit & Explicits dedic.: [ 1] Al molt honorable mossen Galceran de Sant menat Camarlench del molt alt senyor rey don Marti … e contemplem nostra benaventurança eternal en lo sobiran libre de vida Amen
rubr.: Lo prolech que feu sant Bernat sobre lo seguent libre
prol.: La mia molt cara sor en Jhesucrist amada gran temps ha quem preguist … ab tots aquels qui a ell servexen a la eternal vida Amen
rubr.: Capitol primer qui tracte de la fe catholica
text: Diu Jesucrist en lo seu Evangeli que totes coses son possibles a la persona … [ 170v] … sia honor gloria laor de gracies bellea imperi per secula seculorum. Amen
epíleg: Aci es acabat lo libre quel glorios sant Bernat trames a la sua germana. Deo gracias. Amen. Finito libro sit laus et gloria christo
colofó: Finito libro sit laus et gloria Christo. Amen
References Marnierre (1999), Inspecció personal
Bofarull y Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua lengua catalana (s. XIV-XV). Colección de documentos inéditos de los Archivos de la Corona de Aragón 415-652
ID no. of Witness 6 cnum 590
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 1100 (IV) (BITECA manid 1410)
Copied 1451 - 1500
Location in witness f. 1ra-vb
Title(s) Pseudo-Bernardus Claravallensis, Carta de sant Bernat a la seva germana (tr. Antoni Canals), traduït 1396 a quo - 1410 ad quem pròleg
Incipit & Explicits text: [ 1ra] Diuinal aquesta operacio es la pus delitable de totes per que diu Aristotil .en lo. x. libre deles enques quela philosofia conte ensi marauelloses delectacions … [ 1vb] … enles coses Jusanes que tant Degua eser amada com libres sab de uostra prudençia quela sauiesa deu
Condition fragment
Note part del pròleg
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-02-07