Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1455
Name Pere Arnau de Cervera, Veguer de Barcelona
Pere Arnaut de Cervera
Sex H
Title Veguer de Barcelona
Milestones Floruit 1300 - 1325
Lloc vinculat Barcelona
Institutional Affiliation Veguer Barcelona: Vegueria
Other Associations with Works texid 1613 Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó, Corts. Ordenacions sobre l'abreviació dels plets i altres disposicions relatives a l'aplicació de la justícia, promulgat 1301-04-19
Record Status Created 1990-09-28
Updated 2000-09-10