Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1455
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 1804 | Antic Bon. 10-VI-33
Title of volume Añy | 1336 | Jimenes | Lo | Cartuixá ( al llom)
Copied 1434 - 1473 (filigranes)
1406 a quo - 1500 (Massó)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 1-145 + I s/n + III (el foli final, i les guardes que el segueixen són moderns)
Collation 17/8 2-916 101112
Page Layout 2 columnes
27/28 línies (f. 2ra-rb)
Size pàgina 275 × 210 mm (f. 2r) (Avenoza)
caixa 170 × 150 mm
columna 170 × 65 mm
Hand humanística cursiva del s. XV (al cos del volum) (semblant a la lám. 253 de Mateu Ibars, doc. Napoli: 1488)
Watermark carro de dues rodes amb els radis en creu (al cos del volum) (Briquet 3528)
flor de lis, amb les lletres “F C” (Francesc Camps?) (al foli final no numerat [146]) (relacionable amb les de Valls i Subirà 140 i 141, però molt més evolucionada, datable almenys del segle XIX ben entrat (Puig i Oliver))
Pictorial elements Caplletres: en vermell i blau, amb la decoració sense completar
Rúbriques en vermell
Other features Justificació: a ploma
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: restes de les perforacions rodones emprades per traçar-les al marge inferior de l'intercolumni
Reclams: horitzontals, centrats al peu
Condition acèfal i incomplet; amb dos folis de guardes modernes davant i tres al darrera; són en blanc els ff. 2rb-24va, 55vb-56v i 59v, 146 (sense numerar) i els de guardes
Binding pergamí
History of volume Adquirit 1948
Previous owners (oldest first) Josep Antoni Llobet i Vall-llosera, bibliòfil [?] 1861
Isidre Bonsoms i Sicart, bibliòfil 1922 ad quem
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Mateixa filigrana manid 1775 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1599. 1391 - 1400. Publius Ovidius Naso, Heroides (tr. Guillem Nicolau, Rector de Maella), traduït 1390-03-10 abans [?].
manid 1775 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1599. 1391 - 1400. Publius Ovidius Naso, Heroides (tr. Guillem Nicolau, Rector de Maella), traduït 1390-03-10 abans [?].
Mateixa filigrana manid 1910 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2008. València: per a Antoni Tallander, 1438-03-08. Johannes Gallensis, Suma de col·lacions o de justaments (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1310.
manid 1910 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2008. València: per a Antoni Tallander, 1438-03-08. Johannes Gallensis, Suma de col·lacions o de justaments (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1310.
Mateixa filigrana manid 1406 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 285. 1431 - 1450 ca. Marcus Tullius Cicero, Dels oficis (tr. Nicolau Quilis), traduït 1420 ca.
manid 1406 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 285. 1431 - 1450 ca. Marcus Tullius Cicero, Dels oficis (tr. Nicolau Quilis), traduït 1420 ca.
Compari's amb manid 1534 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 460. 1401 - 1410. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
Mateixa filigrana manid 1378 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 77. Copista anònim dels Boecis [?], 1431 - 1460. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
manid 1378 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 77. Copista anònim dels Boecis [?], 1431 - 1460. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
Mateixa filigrana manid 1469 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 79. Barcelona: Miquel Çagrau, 1435. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
manid 1469 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 79. Barcelona: Miquel Çagrau, 1435. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
manid 1604 MS: València: Catedral, Ms. 146. 1301-05 - 1341. Jaume I, Comte de Barcelona… Privilegis de València, promulgat 1301-01-21.
Mateixa filigrana manid 1825 MS: València: Universitària, 631. 1401 - 1500. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
manid 1825 MS: València: Universitària, 631. 1401 - 1500. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 282-9 , n. 46
Facsímil: Reproducció parcial del ms. 1804 de la Biblioteca de Catalunya. Scala Dei d'Eiximenis (2010)
Descrit per: Puig i Oliver (2009), Inspecció personal
Catalogat a: Biblioteca de Catalunya (1991), Apéndice al inventario de manuscritos por orden de registro (Mss. 1-2025) 168
Descrit per: Ventura (2006), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1998), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Grahit i Papell (1873), “Memoria sobre la vida y obras del escriptor geroní Francesch Eximenes”, La Renaxensa
Note la decoració i d'altres elements codicològics són molt semblants als del Ms. 460, essent aquest, però, menys acurat en la seva realització. El foli final i les guardes que el segueixen són moderns
Internet http://stel.ub.edu/biteca/filigranes/ca/067021.html# filigrana carro vist 2017-06-09
http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/manuscritBC/id/231857 reproducció digital vist 2017-05-30
http://cataleg.bnc.cat/record=b2615823~S13*cat catàleg vist 2017-05-30

Internal Description
Number of texts in volume: 8
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 193
Location in volume ff. 1ra-21rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1138
Desconegut. Estament de salvació i estament de damnació
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Title(s) in witness Estament de salvacio estament de dampnacio
Incipits & explicits in MS text: [ 1ra] fe ne vera creença Com sia aço que dins aquests dos se do compliment … [ 21ra] … pot hom hauer gran conexença de tot vici e peccat E com per ells es lome delles habituat viu en estament de dampnacio
colofó: C3omençat fo aquest libre a xx. dies de Nohembre e fo acabat a xxviij del dit mes en la Ciutat de Valencia en lany de Mcccxxxvi dela incarnacio … [ 21rb] … que tot sia fundat en hauer conaxença de estament de saluacio e de dampnacio E plauma la sua correccio que per sancta mare esgleya Romana sia feta dell si en res hi hauja fallit car fill som e mappell de aquella. Deo gracias
Condition acèfal
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1792
Location in volume ff. 21va-22vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1656
Ramon Llull. Art de contemplació
Language català
Date escrit 1271 - 1274
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 21va] Alahor e honor de vos verge regina comença aquesta salutacio quj es aue Maria. Ihs
text: Deus te sal Maria la bonesa del fill de deu quj es gran … [ 22vb] … e que nos siam exelçats en la nobilitat de ton senyoratge
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 12651
Location in volume ff. 22vb-24ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2495
Ramon Llull. Llibre d'Ave Maria
Language català
Date escrit 1276 - 1283
Incipits & explicits in MS text: [ 22vb] Deus te sal maria seludet lo teu serujdor de part dels Angels els patriarchas e los profetes … [ 24ra] … E com en la creu estant penjat pres de mort li remembra de tu com te comena a sent johan. Deo gracias
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 651
Location in volume ff. 24vb-55va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1499
Desconegut. Cercapou
Language català
Date escrit 1390 - 1409 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 24vb] Aci comença lo libre appellat lo sercha pou del cartoxa lo qual es molt profitos segons se segueix
prol.: [ 25ra] C6ompendi molt profitos a Illuminacio dela anjma Crestiana de tot ço que en la sancta fe catholica deu creure e obeyr e de tot quan deu squivar e repellir on ha molt bon e gran avisament … E procehir en manera de hun deuot rehonament que fa vn bon amich a vn altre
rubr.: Del primer manement
text: [ 25rb] M3olt car amich molt amat en Ihesu xrist gran dolor e congoxa port per tu en les mies entramenes que con te veig axi enpetxat en la tua anjma … [ 55va] … en vnjtat e vera e simpla essencia E esteras e Regnaras de quj auant ver deu jn secula seculorum. Amen
colofó: Explicit liber vocatum lo Sercha pou del Cartutxa. Deo gracias
Associated Persons Atribució autoria: Frare cartoixà, OCar.
References (most recent first) Wittlin (1970), “Los problemas del Cercapou y el Llibre de les dones de Fray Francesc Eiximenis”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 61-95
Eiximenis et al. (1957-58), Cercapou 1:16 , n. Ms. C
Note segons Sansone, es tracta de la mateixa obra que contenen els altres dos manuscrits del Cercapou, amb afegits
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 11086
Location in volume ff. 49ra-55va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1504
Francesc Eiximenis. Llibre de les dones
Language català
Date escrit 1396 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 49ra] L3es sanctes scriptures nos ensenyen que tots temps ajam memoria dela mort e del juy de deu quj es secret … [ 55va] … aquesta vida ne en laltra. Atu donchs sia tots temps gloria honor benediccio e gracies quj vius eternalment ab deu lo pare he nostro senyor deu lo sant sperit en vnjtat de vera e simpla essencia. E esteras e Regneras de quj auant ver deu jn secula seculorum Amen | Explicit liber vocatum lo Serqua pou del Cartutxa | Deo gracias
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 703
Location in volume ff. 57ra-144vb + 145
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1511
Francesc Eiximenis. Scala Dei
Language català
Date escrit 1406 a.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 57ra] Preambol del present libre lo qual feu mestre ffrancesch exemenes frare dela orde dels frares menors dela Ciutat de Valencia a pregaries dela Reyna dona Maria per la gracia de deu Regina darago segons se segueix e comença la Rubricha
dedic.: A5 la molt alta e molt exçellent senyora la senyora dona Maria … [ 57rb] … e vistes per les rubriques seguents
índex: Capitol primer qui ensenya la noble Reyna … [ 59rb] … Conclosio del present libre en Cartes
rubr.: [ 60ra] Capitol primer qui ensenya la noble Reyna e virtuosa en que deu soujnt pensar
text: P5Rimerament donchs ab la ajude de nostre senyor deus … [ 144vb] … Lo quart pensament si es [fi del text antic]
Condition incomplet
References (most recent first) Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 648 , n. 128 (Ms. D)
Note el text arriba fins a la meitat del capítol penúltim; una mà posterior ha completat l'obra copiant l'acabament de l'edició de 1494, reproduint el colofó de l'edició de Diego de Gumiel a l'actual foli 145. No duu foliació al costat de l'índex. Colofó: “Migençant la diuina gracia fon stampat lo present libre enla insigne ciutat de barcelona per diego de gumiel castella: fon acabat a xxvii.§ dies de octubre Any il.cccc.lxxx.iiij”
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 11087
Location in volume ff. 87rb-117va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1504
Francesc Eiximenis. Llibre de les dones
Language català
Date escrit 1396 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 87rb] Lo trectat de penitencia
text: A3Pres los peccats mortals e offenses fetes anostre senyor deu Resta quens reconsiliem a ell sins volem saluar … [ 117va] … deu cascu saber alguna bona oraçio special e si non sap de special digua la general Co es Adoramus te domine Jhesu Christe et benedicimus tibi quia per tuam sanctam crucem et mortem preciossicimam redemisti mundum
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 11088
Location in volume ff. 119ra-144va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1504
Francesc Eiximenis. Llibre de les dones
Language català
Date escrit 1396 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 119ra] Lo trectat de Contemplacio
text: D3E aquella celestial gloria volent hauer aci algun sentiment conue leuarhi la pensa per alta contemplacio … [ 144va] … sies aytant com pusques exemplar de bona vida e guardet de escandalitzar nengu e viu sots disciplina e certa retgla en tota part
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2022-02-02