Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1454
Authors Marcus Tullius Cicero
Titles De paradoxis
Les paradoxes
Date / Place traduït 1450
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Ferran Valentí (Naixement Ciutat de Mallorca [?])
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 29.2.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 29.2.1
Ed. parcial en: Badia (1994), “La legitimació del discurs literari en vulgar segons Ferran Valentí”, Intel·lectuals i escriptors a la baixa Edat Mitjana
Editat a: Ciceró et al. (1959), Traducció de les Paradoxa de Ciceró. Parlament al Gran e General Consell. Text, introducció i glossari de J. M. Morató i Thomàs
Subject FILOSOFIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 588
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 1029 (BITECA manid 1408)
Copied 1401 - 1500 (Inventari)
1441 - 1460 (filigrana)
Location in witness ff. 1-24v
Title(s) Marcus Tullius Cicero, Les paradoxes (tr. Ferran Valentí), traduït 1450
Incipit & Explicits prol. tr.: [ 1] Prolech ordenat per micer ferrando ualenti doctor egregi dela ciutat de mallorques en les paradoxes de tulli que torna de lati en romans
prol. tr.: M2olts son estats dels passats doctossims he sapientissims los quals vehent alcunes doctrines estar amagades e secretes per ignorancia dela lengua o ydioma … [ 6] … Sera pero quant se vulla jnepta atu Remon amich meu si al quant aquella legiras aprofitable e aço maiorment per tu deu esser fet e mes en obra com en ton nom e per causa tua aquella sia estada transferida he transpostada [sic] en aquest parlar atu jntelligible econegut
prol.: Prolech de tulli e les sues perodoxes […] O bruto yo he pensat com souin Cato oncle teu digues alcuna oracio o sentencia en lo Senat aquell tractar los lochs dificills he plens de grauitat per tota philosoffia separats e molt differents de aquest hus del loch dels juys he publich … [ 7v] … Mes empero es tal que es appareguda he es vista esser exida he demostrada de vna matexa offecina o doctrina en aquesta tal figura o parencia segons veus
rubr.: Prima parodoxa
text: Manifest es solament aquella cosa esser ve laqual honesta es gran dubte he ha alcu de vosaltres no sia vist tal disputacio esser exida deaquella sapiencia dels Stoychs e sauis dela ciutat de Atenas … [ 24v] … no solament son stimadors no copiosos richs mes encara freturants e pobres appelladors he anomenadors
Condition fragment
Note l'obra comença amb una mena d'història literària semblant al Prohemio del marquès de Santillana
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-05-25