Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1453
Authors Marcus Tullius Cicero
Titles De officiis
Dels oficis
Date / Place traduït 1420 ca.
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Nicolau Quilis, OFM
Dedicatari: Francesc de Colomines, Ciutadà de Barcelona
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 29.1.2
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 29.1.1
Subject FILOSOFIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 587
City, library, collection & call number Barcelona: Olim Arxiu Palau Requesens, VIII (BITECA manid 1407)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 1-5 prel. + i-cli
Title(s) Marcus Tullius Cicero, Dels oficis (tr. Nicolau Quilis), traduït 1420 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra prel.] Seguexense les Rubriques del present libre
índex: Primerament lo proemi del libre en Cartes. Comença lo Tractat desl officis de Tulli e libre primer. Capitol primer divisint e difinint offici
rubr.: [ ira] Açi comença lo libre de Tulli de officis ompost de lati en Romans per frare nicholau quiris del ordre dells frares menors de Barchinona
text: … [ cli] … Aci ffenex la translacio dels libres de officis del gran philosoffo Tulli de lati en nostra lengua comuna posada lo qual translat es estat fet per mi frare nicolau quils del horde dels frares menors de manament e instancia no pocha del molt honorable Ciutada en Franch de Conomines de la insigna Ciutat de Barchinona
colofó: Quis scripsit escribat semper cum domino vivat
ID no. of Witness 2 cnum 586
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 285 (BITECA manid 1406)
Copied 1431 - 1450 ca.
Location in witness ff. 1-181v
Title(s) Marcus Tullius Cicero, Dels oficis (tr. Nicolau Quilis), traduït 1420 ca.
Incipit & Explicits tit.: [ 1] Seguexense les Rubriques del present libre
índex: Primerament lo prohemj del libre fet per Tulli en Cartes … [ 6] … Conclusio del Reuerend Arromançador donant fi a son bell treball
prol.: [ 7] L5Officis Compost per Tulli de Roma … [ 8] … Mas com yo stigues diu donchs axi
text: [ 8v] I3Atsesia march fill meu … [ 181v] … si los meus dits documents manaments dottorals prens ab gran goig e de aquells te alegres
rubr.: Conclusio del reuerend aromançador donant fi a son bell treball
epíleg: A4ci fenex la translacio dels libres de officis … E lo romanç no pugua que
Condition incomplet
References Wittlin (1973-74), “Fra Nicolau de Quilis traduint el llibre De Officiis de Ciceró”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 132-3
Nicolau d'Olwer (1928), “Fra Nicolau Quilis i la seva traducció dels llibres De officiis”, Franciscalia. En la convergència centenària del trànsit del “Poverello” (1226), de la seva canonització (1228) i de l’autoctonia de l’orde caputxí (1528)
ID no. of Witness 3 cnum 585
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 228 (BITECA manid 1405)
Copied 1431 ca. - 1460 ca.
Location in witness ff. 1-178v
Title(s) Marcus Tullius Cicero, Dels oficis (tr. Nicolau Quilis), traduït 1420 ca.
Incipit & Explicits prol.: [ 1] L6o libre dels oficis compost per Tullj de Roma Cjutada molt noble segons posa lo petit tractat de ses paraules jniurioses jnuectiues contra Sallustj de aquella mateixa Cjutat habitador … [ 2] … Car partjcipacio de djuerses lengues e habundancia de sciencies fan lome vtil copios profitable e sabent per orador asi aprofitar e als altres. E aço es que li diu en lo prohemj fins al tractat qui comença sed cum statuissem scribere. Mas com yo hagues donchs axi
text: I4atsia March fill meu per vn any hages hoit … [ 178v] … axj com a freturant de Retorjcall sciencia e de saber istoriall e morall viure e lo qual es necessarj e jllumjnar axj per doctrjna com per vida. deo gracias
References Nicolau d'Olwer (1928), “Fra Nicolau Quilis i la seva traducció dels llibres De officiis”, Franciscalia. En la convergència centenària del trànsit del “Poverello” (1226), de la seva canonització (1228) i de l’autoctonia de l’orde caputxí (1528)
Note pròleg de l'obra de Ciceró, sobre la retòrica i la importància de conéixer ciències i llengües (ff. 1-2)
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-12-13