Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1453
Name Bartomeu de Monfar, jurista
Bartomeu de Montfar
Bartholomeus de Monfar
Sex H
Milestones Naixement Tàrrega
Floruit 1531
Lloc vinculat Lleida (estudià lleis i teologia)
Mort Barcelona
Affiliation jurista
Owner of manid 1007 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 485. 1421 - 1460. Desconegut, Ordenació de sagramental, escrit 1401 [?] - 1490 [?].
Note Doctor en lleis en 1531 i estudiant de teologia; podria ser família de l'arxiver Dídac de Montfar-Sorts i Cellers
Record Status Created 1990-09-27
Updated 2018-04-16