Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1452
Authors Alain Chartier
Titles La belle dame sans mercy
Requesta d'amor de Madama Sense Mercè
No ha gran temps cavalcant jo pençava
Incipit & Explicits text: No ha gran temps cavalcant jo pençava … La Bella, cert, Dama sens mercí
Date / Place traduït 1424 a quo - 1458 ad quem
escrit 1424
Language català
francès (orig.)
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10ï 10 10ï 10 10ï 10: ababcdcd
Associated Persons Traductor: Francesc Oliver, Jerusalem
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 3.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 3.1.1
Editat a: Oliver et al. (2008), “No ha gran temps cavalcant jo pençava [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 3 i 4 , n. 193
Editat a: Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:13-34
Ed. parcial en: Martí (1996), Cançoner del Marquès de Barberà. Biblioteca del Monestir de Montserrat, ms. 992 5-6 , n. 27 ed. parcial
Tractat en: Grente et al. (1994), Dictionnaire des lettres françaises, I. Le Moyen Age. Édition entièrement revue et mise à jour sous la direction de G. H. et M. Z. 29-32
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 104 , n. 125.1 (131:51)
Editat a: Chartier et al. (1983), La belle dame sans merci. Amb la traducció catalana del segle XV de fra Francesc Oliver. Estudi i edició de Martí de Riquer 1-69 (ed. ref.)
Editat a: Pagès (1936), “La Belle dame sans merci d'Alain Chartier. Texte français et traduction catalane”, Romania 483-531
Editat a: Baselga y Ramírez (1896), El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza 273-295
Editat a: Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 225-227 , n. ed. parcial
Subject AMOR
LITERATURA
DONES
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 584
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness ff. 102-118v
Title(s) Alain Chartier, Requesta d'amor de Madama Sense Mercè (tr. Francesc Oliver), traduït 1424 a quo - 1458 ad quem
Requesta d amor
Incipit & Explicits rubr.: [ 102] Raquesta damor de madama sens merce. treta de frances en cathala per fra Ffrancesch Oliuer
text: No a gran temps / caualcant yo pensaua … [ 118v] … labella cert / dama sense mercj | Ffi
Poetic Stanza 100 x 8
ID no. of Witness 2 cnum 7636
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 274-289
Title(s) Alain Chartier, Requesta d'amor de Madama Sense Mercè (tr. Francesc Oliver), traduït 1424 a quo - 1458 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 274] No ha gran temps / caualcant io pensaua … [ 289] … La bella çert dama sense merçi
Condition incomplet
Poetic Stanza 94 x 8
Note manquen els vv. 641-672 de l'edició de Riquer. La major part de les cobles porten al marge un d'aquests rètols: “Parla lactor”, “Parla lamant” o “Parla lamada”. En canvi, al marge de la darrera cobla es veu la rúbrica “ffy”
ID no. of Witness 3 cnum 1487
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 992 (BITECA manid 1330)
Copied 1491 - 1500
1480 Martí
Location in witness ff. 103-104
Title(s) Alain Chartier, Requesta d'amor de Madama Sense Mercè (tr. Francesc Oliver), traduït 1424 a quo - 1458 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 103] La Bella dama sens merçe
text: No ha gran temps : Caualcant yo pensant … [ 104] … Grans ministres // dins en hun bell verger
Condition fragment
Poetic Stanza 7 x 8
References Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 490
Note vv. 1-56 de l'edició de Riquer
ID no. of Witness 4 cnum 2163
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. clxv-clxxvij
Title(s) Alain Chartier, Requesta d'amor de Madama Sense Mercè (tr. Francesc Oliver), traduït 1424 a quo - 1458 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clxv] Raquesta damor de madama sens merci feta per mestre
rubr.: treta de frances en Cathala per francesch Oliuer
text: N6O ha gran temps / caualcant io pençaua … [ clxxvij] … La bella cert dama sense merci | ffi
Poetic Stanza 100 x 8
Note la segona rúbrica que precedeix la cobla inicial està escrita per una lletra posterior a la del copista; la major part de les estrofes van precedides d'una de les següents rúbriques: “parle lactor”, “parle lamant”o “parle lamada”; altres rúbriques que apareixen al llarg de la composició són “Parle lamada donant lj comiat”, “Parle lamant lamor clamant”, “Parle lactor a totes les dames e done fi ala present obra”
ID no. of Witness 5 cnum 2165
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 10v-23
Title(s) Alain Chartier, Requesta d'amor de Madama Sense Mercè (tr. Francesc Oliver), traduït 1424 a quo - 1458 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 10v] Obra feta per mossen Auzias march coronada
rubr.: Es requesta de amor de ma dama sens merci
text: NO ha gran temps / caualcant io pençaue … [ 23] … La bella cert / dama sense merçi | ffi
Poetic Stanza 100 x 8
Note les rúbriques inicials són de dues mans diferents i posteriors a la còpia del cançoner; altres rùbriques que es localitzen al llarg de la composició són “Parle lo lector”, “Parle lamade”, “Parle lemant”, “Parle lamant appellant se adeu”, “parla lamada donant li comiat”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-11-24