Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1451
Authors Jacobus de Cessulis
Titles De moribus hominum et de officiis nobilium super ludo scachorum
Llibre de bones costumes dels homens e dels oficis dels nobles
Libre de les costumes dels homens e dels oficis dels nobles sobre lo joc dels escachs
Llibre del joc dels escacs
Date / Place traduït 1350 - 1385 ad quem (Riera)
Language català
llatí (orig.)
italià [?] (interm.)
francès [?] (interm.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Traductor membre de la Cancelleria Reial: Desconegut (Bataller 2018: 56-9)
References (most recent first) Editat a: Bataller Català (2018), Jaume de Cèssulis: Libre de les costumes dels hòmens e dels oficis dels nobles sobre lo joc dels escachs
Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 69.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 69.1.1
Tractat en: Bataller Català et al. (2002), “Les traduccions catalanes del “Liber de Moribus Hominum et Officciis Novilium Super Ludo Schachorum” de Jacobus de Cessulis [tesi]”,
Tractat en: Riera i Sans (1987), “Presència de Josefus a les lletres catalanes medievals”, Studia in honorem prof. M. de Riquer 220
Tractat en: Riera i Sans (1984), “El Cessulis, un llibre oblidat”, Revista de Llibreria Antiquària
Editat a: Cessulis et al. (1900), De les costumes dels hòmens e dels oficis dels nobles sobre'l joch dels escachs, compost per frare Jacme Cessulis. Translatat de latí. Estampada per primera volta la versió catalana, treta d'un ms. del quinzèn segle per cura de Mestre Joseph Brunet, bibliofil
Note Massó creu que la versió catalana no es féu directament sobre la llatina
Subject FILOSOFIA MORAL
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 582
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/921 (BITECA manid 1383)
Copied Jacobus, 1385-07-13
Location in witness ff. 45ra-82va
Title(s) Jacobus de Cessulis, Llibre de bones costumes dels homens e dels oficis dels nobles (tr. Desconegut…), traduït 1350 - 1385 ad quem
Traduccion lemosina del latin de Fr. Jacobo de Cesolis, al marge superior del foli, de lletra dels ss. XVI-XVII
Incipit & Explicits rubr.: [ 45ra] Comença lo prolech enlo libre sobre el joch dels escachs deles costumes e oficis dels nobles
pref.: P5Er prechs de molts frares de nostre orde e de diuerses seglas … o rahons per que fon trobat aquest joch del escachs
rubr.: Comença lo libre quj es jntitulat deles costumes e oficis dels nobles sobrel joch dels escachs // Lo capitol primer sots qual Rey aquest joch es atrobat
text: [ 45rb] E3ntre tots los mals senyals quj son en lom … [ 82rb] … E per aço adeu tot poderos sia honor e gloria en los segles dels segles. Amen
colofó: [ 82va] Amen. Amen. Amen. ffinito libro referamus gracias christo. Aci sacaba lo libre quj jntitulat dels costumes dels oficis dels nobles sobre lo joch dels escachs. Deo gracias
Note al marge superior del f. 45, fora de la caixa, hi ha una nota afegida posteriorment: “Traduccion lemosina del latin de Fr. Jacobo de Cesolis”, escrita per una mà dels ss. XVI-XVII
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2019-02-13