Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1451
City and Library Desconeguda Biblioteca privada [?]
Imprint València: Lambert Palmart, 1488-06-28

External description
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: 32
Condition folis sense numerar
References (most recent first) Microfilm de l'edició perduda de la “Visió a la porta de nostra senyora de Gràcia” de Corella (2004)
Microfilm de l'incunable 28/VI/1488 de València (1997)
Martos (2004), Inspecció personal
Wittlin (1995), “Un text inèdit de Joan Roís de Corella: La Visió de la Porta de la Senyora de Nostra Gràcia, de 1487”, A Sol Post. Estudis de Llengua i Literatura
Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:280-1
Note conté l'anunci d'un certamen poètic de Ferrando Dieç i obres de Joan Rois de Corella, Bartomeu Dimas, Felip de Malla i altres. El va veure Martí de Riquer a casa d'un bibliòfil i se'n conserva un microfilm a la Biblioteca de Catalunya

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2788
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2981
Ferran Dieç. Obra en prosa sobre la veríssima inmaculada concepció de la Mare de Déu
Language català
Date escrit 1487-12-08 a quo
Incipits & explicits in MS text: Comença la excellentissima obra en prosa sobre la verissima inmaculada conceptio de la mare de Deu a instancia del noble mossen Ferrando Dieç … essent la plaça per a dir en lo insigne monestir dels frares de la verge Maria del Carme jorn purissim de tan purissima conceptio. Ferrando Dieç prevere
References (most recent first) Wittlin (1995), “Un text inèdit de Joan Roís de Corella: La Visió de la Porta de la Senyora de Nostra Gràcia, de 1487”, A Sol Post. Estudis de Llengua i Literatura
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 646
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1730
Felip de Malla. Sermó de la inmaculada Concepció
Language llatí
Date escrit 1400 - 1425
Incipits & explicits in MS rubr.: Sermo dela inmaculada concepcio dela verge maria fet per lo reuerent mestre parisench mestre felip de malla
tema: Mulierem fortem quis inueniet … verba rex Salomon prouerbiorum .xxxj. capitulo
text: [o]3 Maria senyora stela dela mar
References (most recent first) Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:280-1
Malla et al. (1978), Correspondència política 92-3
Note versió abreujada
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1319
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1893
Joan Roís de Corella, Cavaller. Visió a la porta de la Senyora Nostra de la Gràcia
Language català
Date escrit 1487 a quo
Title(s) in witness Vesio que veu a la porta de la senyora nostra de Gracia
Incipits & explicits in MS rubr.: Obra del reverend mestre Corella e vesio que veu a la porta de la Senyora nostra de Gracia
text: La hora e loch de la vesio. La mija nit ab multiplicades veus los sollicits galls senyalaven … perque en la militant santa Esgleya ha devotament celebrat la puritat de la mia concepcio per laor e gloria vostra Amen
References (most recent first) Wittlin (1995), “Un text inèdit de Joan Roís de Corella: La Visió de la Porta de la Senyora de Nostra Gràcia, de 1487”, A Sol Post. Estudis de Llengua i Literatura
Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:280-1, n. 37
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-05-24