Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1450
Format art. rev.. ref. sec.. imprés
Author Lola Badia
Title Literatura catalana. Bibliografía de la literatura catalana medieval publicada en 1987
Source Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval
Source associated persons Vicente Beltrán (Ed.)
()
Place / Publisher Barcelona:
Date / Location 1 1987: 3-28
Source of Data for References bibid 1444 Alpera (1987), “La concepció de l'amor al Tirant lo Blanch”, Estudis de literatura catalana al País Valencià
bibid 1445 Archer (1987), “Problemes d'unitat i d'estructura en tres poemes d'Ausiàs March”, Llengua & Literatura
bibid 1451 Badia (1987), “La segona visió mitològica de Curial: notes per a una interpretació de l'anònim català del segle XV Curial e Güelfa”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 14 = Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, 6
bibid 1452 Bastardas (1987), “El suïcidi literari de Camar. Una nota sobre el primer humanisme català en la novel·la Curial e Güelfa”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 14 = Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, 6
bibid 1453 Bonner (1987), “L'aprenentatge intel·lectual de Ramon Llull”, Studia in honorem Prof. M. de Riquer
bibid 1454 Bonner (1987), “L'estat actual dels estudis sobre el pensament de Ramon Llull”, Revista de Catalunya
bibid 1455 Bonner (1987), “Ramon Llull i Mallorca”, Ramon Llull i Mallorca. Gregori IX i l'església mallorquina
bibid 1456 Bruguera (1987), “El vocabulari de les Homilies d'Organyà”, Studia in honorem Prof. M. de Riquer
bibid 1457 Brummer (1984-86), “Die vitia principalia als allegorische Gestalten bei einigen Autoren des XIII Jahrhunderst: Huon de Méry, Rutebeuf, Ramon Llull, Bono Giamboni”, Estudis Romànics
bibid 1281 Burgaya (1987), “Retrobament d'uns textos perduts del Jardinet d'Orats”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 14 = Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, 6
bibid 1458 Cabré (1987), “El conreu del lai líric a la literatura catalana medieval”, Llengua & Literatura
bibid 1459 Cocozzella (1987), “Pere Torroella i Francesc Moner: aspectes del bilingüisme literari (catalano-castellà) a la segona meitat del segle XV”, Llengua & Literatura
bibid 1460 Colón (1987), “Mas no·u fa en orrupte (Ausiàs March, LV, 4)”, Romania ingeniosa. Festschrift für Prof. Dr. Gerold Hilty zum 60. Geburtstag
bibid 1461 Cornagliotti (1987), “Els sirventesos de Domenico Cavalca en la traducció catalana de Pere Busquets”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 15 = Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, 7
bibid 1463 Deyá Palerm (1987), “Mitjans i procediments de la pedagogia lul·liana”, Estudios Lulianos
bibid 1465 Duran (1987), “Dues novel·les desconegudes del canonge valencià Jordi Centelles (vers 1500)”, Els Marges
bibid 1466 Esteve et al. (1987), “Assaig de bibliografia ausiasmarquiana”, Llengua & Literatura
bibid 1467 Ferrando et al. (1987), “Martí de Viciana”, Burriana en su historia
bibid 1468 Garí (1985), “Las relaciones familiares en Desclot”, La lengua y la literatura en tiempos de Alfonso X
bibid 1469 Grilli (1987), “La Crònica de Ramon Muntaner en la historiografia italiana”, L'Espill
bibid 1470 Hauf i Valls (1987), “La Vita Christi de sor Isabel de Villena y la tradición de las Vitae Christi medievales”, Studia in honorem Prof. M. de Riquer
bibid 1472 Leimgruber et al. (1976-80), “Glossari del Libre de Coch de Robert de Nola”, Estudis Romànics
bibid 1918 Viera et al. (1987), La dona en Francesc Eiximenis
Record Status Created 1990-11-02
Updated 1992-05-05