Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1449
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number 67 | Antic 21-1-10 | Antic X-28-37 (esmenat en X-8-37) | Antic X-3-7 (catàleg)
Copied 1451 - 1492 ad quem (anotacions post.)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: A-D + i-64 + 1-164 (fols. originals)
ff.: 1-233 (fol. mod.)
Collation 18/4t4 220 3-1016 1118 12-1316 1418 151
Page Layout 2 columnes
35/36 línies (f. 3ra-rb)
38 línies (f. ii segona part (f. 57 fol. mod.))
Size relligadura 430 × 305 mm (pla anerior)
pàgina 300 × 215 mm (f. 3)
caixa 215 × 147 mm (f. 3)
columna 215 × 64 mm (f. 3)
intercolumni 215 × 13 mm (f. 3)
caixa 215 × 155 mm (f. ii segona part (f. 57 fol. mod.))
columna 215 × 69/69 mm (f. ii segona part (f. 57 fol. mod.))
intercolumni 215 × 17 mm (f. ii segona part (f. 57 fol. mod.))
Hand gòtica cursiva sovint vacil·lant, amb nombroses abreviatures, no és pròpia d’un professional, com no fos una persona d’edat, però a l’inici ja es diu que el copista és un tirador d’or, que ha après l’habilitat de l’escriptura en aprendre el seu ofici (primera unitat)
semigòtica bastant acurada (segona part, fins al f. iiira antic)
lletra molt semblant a la primera, que empra una tinta corrosiva (segona part a partir del f. iiira antic)
Watermark martell dos creuats sota una corona (als ff. 4, 137, etc.) (semblant a Briquet 11638-11639, la primera doc. entre 1463-97 i la segona entre 1465-95;)
columna amb antena i creu (als ff. 3, 6, etc.) (semblant a Briquet 4364, Lyon: 1476;)
cap amb rínxols, amb antena i aspa (als ff. 96, 118, etc.)
altres sense identificar (al f. 161 [?])
Pictorial elements Caplletres: espais en blanc per a les caplletres, en la segona part amb lletres de guia (segona unitat)
Rúbriques en vermell (als ff. 1-xviijr (fol. original); reapareixen del f. 131 al 142)
Calderons en vermell (als ff. 1-xvjv (fol. original))
Altres: centrada al peu, una creu feta amb marques de punxó (cinc per braç), fetes de darrera endavant (als ff. 53-61 de la primera unitat (fol. antiga) i als ff. i-xj de la segona unitat)
Tocs de color vermell en algunes lletres (segona unitat)
Altres: sense decoració, espai en blanc per a les rúbriques i caplletres (primera unitat)
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: tipus més senzill per a una columna, on les línies fonamentals de la justificació arriben fins als marges, segons l'esquema 13 de Derolez
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: restes de perforacions rodones i menudes, en alguns folis als angles de les columnes, en altres prop dels talls
Reclams: la primera obra duu reclams horitzontals centrats al peu i la segona els duu verticals, a prop del plec, llevat del quadern sisè que el duu centrat
Signatures: no es veuen
Condition el volum va patir una coltellada que l'afecta des del f. final fins al f. 99, tot i que en els darrers folis quasi no es nota. Alguns forats de corcs al marge inferior i interior dels folis, sense afectar la lectura del text. Tinta corrosiva a les dues parts. El foli final és en blanc, com també ho eren inicialment els ff. 61v-64r (fol. ant. = 65-68 de la moderna), i foren omplerts amb anotacions posteriors. El primer quadern està mutilat, en romanen quatre talons a la segona part i del quadern final només en resta un full. Cada part té la seva foliació independent i n'hi ha també una de moderna. En la segona part, la foliació antiga no compta les guardes; també s'aprecien restes d'una antiga numeració, al peu, a l'angle inferior extern, que fa del f. 129 modern el n. 40 i del f. 144 modern el f. 64
Binding pergamí flexible amb restes de tanques per lligar-lo; llom reforçat amb paper reaprofitat d'una edició llatina. Probablement del s. XVIII
Previous owners (oldest first) Miquel Figuera, tirador d'or (ex-libris: “Lo Present libre manoscrit ere de Miquel Figuera tirador de or. Conte les Antigalles de Pere Tomich y Bernat Desclot”)
Josep Jeroni Besora, Canonge de Lleida (ex bibliotheca Dis Jose. Hiero. Besorae (foli 1))
Barcelona: Convent de sant Josep del Carme Descalç M-408 (duu una nota al f. 1 que diu: “Aquest libre es estampat, y es en la Libreria Lit. M. 408”)
Associated persons Nom de Fr[…] Ledo (Floruit 1498) (esmentat a una anotació del f. 233 v)
Firma Francesc Ferrer Despuig (Mort 1590) (esmentat a una anotació del f. 233 v)
Nom de Jacme Rip[oll] (Floruit 1498) (esmentat a una anotació del f. 233 v)
Nom de Joan Valensia (Floruit 1508) (esmentat a una anotació del f. 233 v)
Nom de Miquela Roque (Floruit 1508) (esmentat a una anotació del f. 233 v)
References (most recent first) Facsímil: Reproducció parcial del ms. BUB 67 (2013)
Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Descrit per: Armengol (2012), Inspecció personal
Descrit per: Grau (2012), Inspecció personal
Tractat a: Aguilar (2003), “La conquesta de Sardenya i la tradició manuscrita de la Crònica de Muntaner”, Cultura Neolatina 287
Descrit per: Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2000), Inspecció personal
Catalogat a: Duran et al. (2000), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 2.1. Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal i Biblioteca de la Universitat 80-83
Descrit per: Grapí (1999), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Torra et al. (1990), Ciència i cultura a Barcelona. El llegat de la Biblioteca Universitària , n. 61
Tractat a: Soldevila (1983), Les quatre grans cròniques 85 i 100 , n. Ms. J per a Desclot i F per a Muntaner
Catalogat a: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:69-71
Tractat a: Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 528-9 , n. Ms. G
Note Als ff. 62-64 (fol. mod.) hi ha una sèrie d'anotacions (una sobre un atemptat contra Ferran II el 7-12-1492), receptes, etc. escrites en els folis que es deixaren en blanc al final de la primera obra del volum per una mà del s. XVI.

Al foli 233v apareixen diverses anotacions a ploma fetes per diverses mans. Signa Francisco Ferrer i Despuig i altres anotaciones esmenten a. Jacme Rip[oll] i a Fr[?] Lledó: "A xxvij de octubre de lany 1498 nos matex an Jacme Rip[oll] e yo Fr[?] ledo en la cort del Senyor bisbe". Joan Valensia 1508 i a "Mossen Johan [..]nos prevere e beneficiat de la seu”; altra nota esmenta a Miquella Roque [o Roca] (1508).

A l’angle superior extern de la coberta anterior hi ha l’anotació ”L 359”; al catàleg se situa al final de les antigues signatures, però ben bé podria ser el preu pel qual es va oferir en una subhasta. Al f. 1r, de mà contemporània “aquest llibre \es/estampat, y és en aquesta llibreria. Lit. M.408” (signatura de quan era al Convent).

El foli 32 (fol. ant.) presenta oxidació a la tinta i, a la part inferior de les columnes, que dibuixa una forma d’escaire tirant a quadrada que queda marcada (com una taca) al foli 31v sense que hi hagi cap senyal que traspassi als folis anteriors i als posteriors. Tal vegada entre aquests dos folis es guardà algun document o objecte que va provocar una transferència i l’oxidació de la tinta. Aquesta taca presenta les mateixes dimensions i forma que l’escut atribuït a un gentilhome de Barcelona anomenat Olivé, que es troba al f. 1 del Manuscrit 87 de la mateixa biblioteca.

Diverses anotacions i esmenes a l’índex per mans posteriors. Al capdemunt del f. 1v hi ha una anotació que completa el text del manuscrit a partir de l’edició de 1495. Posteriorment, al mateix foli 1va de la primera obra, s’afegí un comentari sobre la validesa de les dades ofertes per Tomic, esmentant també la opinió de Pere Miquel Carbonell. La lletra sembla del s. XVI i ha de ser posterior a la publicació de les Cròniques d’Espanya per Carbonell:

‘Que tingue filles Adam, confia en la S. Scriptura Genes. 5 vers. 4 pero no, quantes, ni com se nomenaren. Aquest capitol, i lo segon, tercer, i quart de aquesta Historia, que scriguera lo cavaller Pere Tomic, se han de llegir cauta, i prudentment: i sera mes acertat, lo contengut en ells veureho en lo Sagrat llibre dela Genesis, i en los Annals de Agusti Torniello, i de Jaume Saliano, i altres historiadors, i explicadors de la S. Scriptura. Del capitol quint enlla no va tant en creurer, o dexar de creurer, axi lo que diu aquest historiador, com lo que despres ha escrit son gran congrari Pere Miquel Carbonell en la Chronica, o Historia de España, qui procura desacreditarlo enles coses gestes en españa ans del primer Compte de Barcelona. Los dos son bons Catalans: molts imitadors dells trobassem’’. Al f. 14va, hom anotà al marge “Enlo estampat enlo any 1495. no comença capitol”, al costat d’un espai reservat per a rúbrica i caplletra. La mateixa mà que féu el primer comentari, al marge del f. 46rb afegí després de ratllar el text “darago en .P.”: “Tinc per cert que ha de dir Namfos, o Alfonso en conformitat del original llati de Rodrigo Archebisbe de Toledo en lo llibre VIII de les coses de españa de hont aquest historiador Catalá, paraula per paraula casi traslada aquesta batalla en altres tants dotse capitols, ço es en aquesta Historia des del Cap. 39 a tot lo 50 en aquella des del 1 a 12”.

Anotacions aritmètiques al peu del f. xixv de la segona part (f. 83v foliació moderna)
Internet http://cataleg.ub.edu/record=b1851723~S1*cat catàleg vist 2017-03-23
https://bipadiub.contentdm.oclc.org/digital/collection/manuscrits/id/7411 Biblioteca patrimonial digital vist 2017-03-23

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1404
Location in volume ff. Ara-Dvb + 1ra-61ra (fol. ant.)
ff. 1-65 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1950
Pere Tomic. Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona
Language català
Date escrit 1438-11-10
Incipits & explicits in MS prol.: [ Ara] [a]4l molt reuerent senyor en dalmau de mur … [ Avb] … a x djes del mes de Nohenbre del any m.cccc.xxxviij
rubr.: [e]3 per tal senyor molt reuerent … [ Dvb] … fo lo .xij. Rey darago e conta de barchinona
text: [ 1ra] [d]5Euets saber que nostra senyor deu … [ 61ra] … dona marja Reyna de Arago
References (most recent first) Avenoza (1997), Inspecció personal
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 595-603
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 644
Location in volume ff. 69ra-224rb (fol. mod.)
ff. 1-155 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1479
Bernat Desclot. Crònica de Pere el Gran
Language català
Date escrit 1283 a quo - 1295 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 69ra] [a]6ssi comensa lo libre que en bernat desclot … [ 224rb] … romas en la terra
colofó: Assi finex lo libre del Rey en P. dels bons feyts darmes que ell feu sobra serrahjns e altres gent e con morj
References (most recent first) Avenoza (1997), Inspecció personal
Soldevila (1983), Les quatre grans cròniques
Desclot et al. (1949-51), Crònica 1:187 , n. J
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 528-9 , n. Ms. G
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1161
Location in volume ff. 224v-233rb (fol. mod.)
ff. 155v-164rb (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1776
Ramon Muntaner. Crònica (271-6 (resum) i 277-8, 284-90 (complets))
Language català
Date escrit 1325 - 1328
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 224v] Assi comenssa la preso de la ylla de serdenya la qual illa feu conquerir lo Rey en Jachme son pare Rey darago e Cerdenya
text: [q]4uant lo Rey darago … [ 233rb] … en la qual manera ne com
Condition fragment
References (most recent first) Avenoza (1997), Inspecció personal
Nicolau d'Olwer (1936), “La Crònica de Ramon Muntaner: Filiació dels seus textos”, Estudis Universitaris Catalans, 21 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d'Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 1 72 , n. Ms. F
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 539 , n. Ms. F
Morel-Fatio (1881), “Sur un prétendu fragment inédit de Desclot”, Romania
Sanpere i Miquel (1880), “Crónica de B. Des Clot. fragmento inédito”, Revista de Ciencias Históricas 154-61
Note Sanpere i Miquel va publicar aquests capítols tot creient que es tractava de part de la crònica de Desclot
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-03-23