Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1449
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1981
Miquel Vin. Requesta
es. Requesta
Language català
Date escrit 1464-07-07
City, library, collection, & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, d.II.15 | Antic vij.H.4
Copied 1464-07-07 a quo (data de la Requesta, segons Pérez Mingorance)
1461-06-21 a quo (data de la Petició, segons Pérez Mingorance)
1462 a quo
Location in witness ff. 10-11v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 10] Requeste feta per lo venerable en mjquell viñes com adefenedor delles generalitats dell principat de cathalunya
text: P2er en Guillem dela bruna mercader dela ciutat debarchinona esobre cullidor dels drets del general e Generalitats del principat de Cathalunya lo qual fonch trames enla present ciutat de vich per los magnifichs deputats de cathalunya en lo mes de mag proppessat foren fetes les requestes … [ 11v] … dela present esser feta carta publica vna e moltes […]
colofó: fujt tradita presens copia die sabbati inter nonam et decimam computata .vij. julij annj [MCCCC] lxiiij
Note l'anotació del transcriptor ens informa sobre la velocitat de la còpia: una hora ha costat reproduir tres pàgines i unes vuit línies en una escriptura molt aèria i ràpida
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2016-09-23