Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1448
Authors Teodorico Borgognoni di Lucca, Bisbe de Cèrvia [?] (H. Sharrer)
Theodoricus [?]
Titles De chirurgia
Llibre de cirurgia
Date / Place traduït Montpellier 1302 - 1304 (Cifuentes)
escrit 1264 a quo - 1279-03-24 ad quem
escrit 1298 ad quem (data de mort del dedicatari)
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Persons Dedicatari: Pere d' Albalat, Bisbe de Lleida [1236 - 1237]
Traductor: Guillem Corretger, cirurgià
Associated Texts texid 1206 Desconegut… Pístola a Tolomeu Emperador d'Egipte (tr. Desconegut…), traduït 1301 [?] - 1350 [?]
References (most recent first) Tractat en: Cifuentes i Comamala (2002), La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement 128-29
Tractat en: Cifuentes i Comamala (2000), “Tres notes sobre traduccions quirúrgiques medievals al català. I. Fragments d'un Ms. en català de la Chirurgia de Teodoric reaprofitats en relligadures del cinc-cents. II. Notícia d’una traducció catalana de la Chirurgia d’Henri de Mondeville. III. Una traducció catalana desconeguda de la Chirurgia parva de Gui de Caulhiac”, Arxiu de Textos Catalans Antics
Tractat en: Samsó (1999), “Traducciones científicas árabo-romances en la península ibérica”, Actes del VII Congrés de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 22-26 de setembre de 1997)
Vist per: Cifuentes i Comamala (1997), Inspecció personal
Tractat en: Cifuentes i Comamala (1997), “Translatar sciència en romans catalanesch. La difusió de la medicina en català a la Baixa Edat Mitjana i el Renaixement”, Llengua & Literatura
Tractat en: Badia (1996), Textos catalans tardomedievals i “ciència de natures”. Discurs llegit el dia 21 de novembre de 1996 en l'acte de recepció pública de Lola Badia Pàmies a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i contestació de l’acadèmic numerari Josep Romeu i Figueras 43-5, 61-2
Tractat en: McVaugh (1993), Medicine before the Plague. Practitioners and their Patients in the Crown of Aragon, 1285-1345 93, 114
Tractat en: Moll et al. (1982), Textos i estudis medievals 322
Tractat en: Borgognoni et al. (1955), The Surgery of Theodoric, ca. A.D. 1267
Tractat en: Karl (1929), “Théodoric de l'Ordre des Prêcheurs et sa Chirurgie: Contribution à l'histoire de la médecine en Italie au XIIIe siècle”, Bulletin de la Société Française d'Histoire de la Médecine
Tractat en: Karl (1929), “Theodoric der Katalane und seine Chirurgie. Eine philologisch-medizingeschichtliche Studie nach Handschriften und Wiegendrucken”, Zeitschrift für Romanische Philologie
Tractat en: Mieli (1921-23), Gli scienziati italiani dall’inizio del Medio Evo ai nostri giorni. Repertorio biobibliografico dei filosofi – matematici – astronomi – fisici – chimici – naturalisti – biologi – medici – geografi italiani I, parte II:312-9 i 320 , n. “Ugo Borgognoni e Teodorico Borgognoni”
Tractat en: Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII 45
Note aquesta seria l'única obra atribuïble realment a Teodoric segons Karl. Samsó en parla de dues traduccions catalanes. Segons Lluís Cifuentes, el metge Bernat de Barriac va revisar aquest text
Subject MEDICINA
TRACTATS
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 579
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 212 (BITECA manid 1086)
Copied 1351 - 1400 (Bohigas i Riera)
1341 - 1360 (Lola Badia)
1401 - 1450 (Panunzio)
1401 - 1500 (ff. 124v-125)
Location in witness ff. 1ra-93va ff. 1ra-89vb
Title(s) Teodorico Borgognoni di Lucca, Bisbe de Cèrvia… Llibre de cirurgia (tr. Guillem Corretger), traduït 1302 - 1304
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra] Lo comensament del libre lo qual compila frare thederich del orde delç preicadors explanat per Galien correger de mayocha [sic] E contensi al comensament quina cosa es cyrurgia
prol. tr.: E7N nom de la senta e no departable trinjtat ho essencia … la qual obra trames quant planerament lac complida
tit.: Al honorable pare per la diuinal gracia nandreu bisbe de ualençia de aquel matex orde sots tenor deles letres ques [f. 1rb] seguexen
dedic.: A2l honrat pare eamich molt car … [ 2ra] … Generalitat entanem tractar. E donchs aquestes son les rubricas dels capitols del primer libre
tit.: Assi mensan [sic] le [sic] rubriques del primer libre
índex: D3Els ordonaments deles nafres edels departiments daqueles .j. … [ 2rb] … DE la dieta e delos regiments delos naffrats. xvij.
tit.: [ 2va] Rubrjca del primer libre de los ordonamens de les naffres e de los departimens daqueles
text: L8Es rahons generals de la solatio de continujtat … [ 93va] … E asso es especial medicina
colofó: Sit nomine dominj nostri ihesu christi benedictum semper et jneternum et ultra amen
References Cifuentes i Comamala (2000), “Tres notes sobre traduccions quirúrgiques medievals al català. I. Fragments d'un Ms. en català de la Chirurgia de Teodoric reaprofitats en relligadures del cinc-cents. II. Notícia d’una traducció catalana de la Chirurgia d’Henri de Mondeville. III. Una traducció catalana desconeguda de la Chirurgia parva de Gui de Caulhiac”, Arxiu de Textos Catalans Antics 563
Karl (1929), “Theodoric der Katalane und seine Chirurgie. Eine philologisch-medizingeschichtliche Studie nach Handschriften und Wiegendrucken”, Zeitschrift für Romanische Philologie 262-25 i 269-70 , n. (ed. els pròlegs amb moltes errades i la recepta per fer arsènic sublimat)
Note traducció precedida d'un pròleg del traductor, dividida en quatre llibres. Davant de cada llibre es copien les rúbriques dels capítols i als marges hi ha frases o fragments afegits. Són en blanc els ff. 40rb i 40va; al f. 40vb van les rúbriques del llibre següent. Segons Cifuentes, la part final del quart llibre, que correspon als ulls, seria una obra independent
ID no. of Witness 2 cnum 2750
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 789 (BITECA manid 1068)
Copied Barcelona [?] (catàleg): 1389 (ff. 1-49; la data del catàleg prové del f. 106 i correspon a l'any d'inici del calendari pasqual)
1401 - 1410 [?] (ff. 50-73 i potser els del calendari final)
1451 - 1500 (ff. 74v-99)
Location in witness ff. 82-99v
Title(s) Jordanus Rufus de Calabria, Cavaller, Tractat de manescalia (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1500 [?] [?] Prevost
Teodorico Borgognoni di Lucca, Bisbe de Cèrvia… Llibre de cirurgia (tr. Guillem Corretger), traduït 1302 - 1304 [?] Font i Sagué
Incipit & Explicits text: [ 82] [j]2ulmo estrencament e nafra ques fa alpolmo del cauall … [ 99v] … per .ix djes si per si matex no Cau hom prjmer
Condition acèfal i probablement incomplet
References Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII 107
Note no queda clara la identificació d'aquesta obra. Segons el catàleg seria part de la Manescalia i segons N. Font i Sagué part del tractat de Theodorico Borgognoni
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28