Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1447
Authors Domenico Cavalca de Vico
Titles Specchio di Croce
Mirall de la Creu
Espill de la Creu
Incipit & Explicits prol. tr.: Aquest sant libre, per devoció de la molt alta e molt excel·lent e virtuosa senyora la senyora dona Maria … que prègan nostre Senyor per tots aquells qui mal hi han tret. Amen
prol.: Aquest és lo pròlech de aquest sant libre appellat Spill o Miral de la Creu … e del polit parlar e ornat e pintat, poch me'n cur
text: Com Déu pres carn per deliurar l'om … la qual per son eximpli devem mundar
Date / Place traduït 1390 - 1458 ad quem (mort de la reina Maria (ed. Gallina, p. 13))
escrit 1342 a.
Language català
italià (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Pere Busquets, OSB
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 37.2.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 37.2.1
Editat a: Cornagliotti (1987), “Els sirventesos de Domenico Cavalca en la traducció catalana de Pere Busquets”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 15 = Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, 7
Editat a: Cavalca et al. (1967), Mirall de la creu
Tractat en: Inventari dels libres de la senyora donna María, reina de les Sicilies e de Aragó (1872) 22 , n. 48
Note Traducció feta sobre un ms. dut des de Nàpols per un monjo del monestir de Montserrat, anomenat Bernat Vilalta, a precs de la reina Maria, muller d'Alfons el Magnànim. A la biblioteca d'aquesta reina hi havia un exemplar, titulat Spill dela creu, que començava “Aquest sant libre per la deuocio dela molt alta e molt excellent” i acabava “deuen mundar e purificar”
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 578
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 474 (BITECA manid 1401)
Copied 1401 - 1450
Location in witness ff. 1ra-84vb
Title(s) Domenico Cavalca de Vico, Mirall de la Creu (tr. Pere Busquets), traduït 1390 - 1458 ad quem
Incipit & Explicits prol. tr.: [ 1ra] A5quest sant libre per deuocio dela molt alta e molt excellent e virtuosa senyora la senyora dona Maria … que pregan nostre Senyor per tots aquells qui mal hi han tret Amen
índex: Aquesta es la taula del present libre … [ 2va] … Com se adopten es conuenen les primeres set beatituts. ab los set dons del sant spirit. En cartes .Lxxxvj. Deo gracias
tit.: Aquest es lo proleg de aquest sant libre appellat spill o Miral dela creu … [ 3ra] … lo qual compila mestre Domingo Caualca delorda dels preycadors dela Ciutat de Pisa
prol.: R4Ecompta lo sant euangeli … [ 4ra] … e del polit parlar e ornat e pintat poch men cur
rubr.: Capitol primer Com deu pres carn per deliurar lom de tres defalliments enlos quals era en corregut per lo peccat
text: A3Pres del peccat dells nostres primers parents … [ 84vb] … per son eximpli deuem mundar. Cuj fit honor et gloria jn seculorum secula. AMEN. Deo gracias
References Cavalca et al. (1967), Mirall de la creu (ed. aquest mss.)
ID no. of Witness 2 cnum 1623
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Ms. B-76 (BITECA manid 1949)
Copied 1401 - 1450
Location in witness ff. 1ra-79va
Title(s) Domenico Cavalca de Vico, Mirall de la Creu (tr. Pere Busquets), traduït 1390 - 1458 ad quem
Incipit & Explicits prol. tr.: [ 1ra] A3Quest sant libre per deuocio de la molt alta e molt excellent e uirtuosa senyora la senyora dona maria per la gracia de deu Regina muller del molt alt e ilustre senyor don alfonso per gracia de deu Rey darago es stat portat del Realme de Napols per lo Religios frare bernart vilalta monge de nostra senyora de monsterrat en lengua Toscana. E es stat transladat de aquella lengua en aquesta Cathalana … per lo religios frare pere busquests monge de sant phaliu de guixolls lo qual hauia stat en Jtalia mes de .xv. anys e sabre ben sofficientment aquella lenga Car daltres libres e aquest mateix hauia scrits en Jtalia e aixi mateix ha aromançat lo libre dela Jra e de paciencia los quals ha ordonats lo reuerent mestres domingo caualca dela orda dels frares preycadors en la ciutat de pisa
rubr.: [ 1rb] Aquest es lo prolech de aquest sant libre appellat Espill o mirall de la creu lo qual compila mestre domingo caualca del orde dels prehicadors
prol.: R4ecompta Lo sant euangeli per similitut que .j. senyor partint se de la sua ciutat … [ 2rb] … E si lo moll es bo e les sentencies son veres deles scorçes foranes e del pulit parlar e ornat e pintat poch men tire
índex: Primer capitol. Com Jhesu Chist desliura lom detres defalliments en los quals era en corregut per lo pecat de adam … [ 3va-b] … Con se adopten es conuenen les priemres set beatituts ab los set dons del sant spirit en cartes. Lxxiiij
rubr.: [ 3vb] Capitol primer com deu pres carn humana per desliurar lom de tres defalliments en los quals era en corregut per lo peccat
text: A4pres del peccat dells nostres primers pares caent lom de mal en pijor perde la semblança de deu … [ 79vb] … E com les vyt beatituts que ell prehim totes les obserua e eleg per si
colofó: [ 79rb-va] De es donchs dita aquesta obra Espill o mirall de la creu. Car Ihesu christ en la creu mostra tota perfeccio e tota nostra macula laqual per son exempli deuem mundar. Cuj sit honor et gloria in secula seculorum secula. A.M.E.N. Deo gratias
ID no. of Witness 3 cnum 577
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 87 (BITECA manid 1400)
Copied 1476 - 1500 (ed. Gallina I, 17)
1391 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 1ra-3 + i-cxviijra
Title(s) Domenico Cavalca de Vico, Mirall de la Creu (tr. Pere Busquets), traduït 1390 - 1458 ad quem
Spill o mirall de la creu
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra] Aquesta es la rubrica del libre apellat Speculum crucis lo qual compila mestre domingo caualca del orde dels Prehicadors dela ciutat de Pisa
pream.: A7quest sanct libre per deuocio dela molt alta molt excellent e virtuosa Senyora la Senyora dona Maria … [ 1rb] … Lo qual sanct libre es appellat Speculum crucis E en altra manera Spill o mjrall dela Creu
índex: Aquesta es la taula del present libre lo qual es diuisit en Ciquanta Capitols … [ 3va] … Com se acompten es conuenen les primeres .vij. beatituts ab los .vij. dons del sanct sperit. Capitol .L. en cartes .cxv
rubr.: [ ira] Aquest es lo prolech … Ciutat de Pisa
prol.: B10e compta lo sant Euangeli … [ iiva] … parlar e pintat poch men cur
tit.: Com deu pres carn humana … Capitol primer
text: A7pres dels peccats dels nostres primers parents … [ cxviijra] … La qual per son eximpli deuem mundar
colofó: Cui sit honor et gloria jn secula seculorum. Amen. Deo gracias
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-11-09