Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1446
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call number 9/481 | Antic G-34 | Antic 12-3-5 | Antic 9-3-6
Title of volume G-34 | BERNAR-| do | Aclot. | Historia | del Rey | D. Pedro | III | de Aragon ( al teixell)
Copied 1401 - 1450

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 153 (= 1-152 + I) (fol. moderna)
ff.: 153 (1-6 + vi-cxlviij + 152-153 + I) (fol. antiga)
Collation a6 b8 c-f12 g11 h-l12 m7
Page Layout 28 línies (f. 11)
Size pàgina 281 × 211 mm (f. 11)
caixa 203 × 155 mm
Hand semigòtica de la primera meitat del s. XV
humanística antiqua del s. XVI (afegit al f. 150v)
Watermark mà amb estel (als folis afegits)
muntanya de tres cims amb creu (al f. 82)
arc amb sageta (al f. 77)
animal [?] (al f. 59)
Pictorial elements Rúbriques en vermell
Caplletres: en vermell i blau amb decoració afiligranada en lila o vermell, amb les lletres de guia visibles al costat
Tocs de color vermell a les inicials
Other features Justificació: volum sense cap mena de justificació
Reclams: horitzontals, centrats al marge inferior del foli
Condition exemplar en bon estat; manquen els ff. xij-xiij (substituïts pels ff. 13-14 amb la filigrana de la mà amb flor), el f. xxii (23 modern) i el f. lxxj (72 modern); el f. 150 té trencat el marge inferior dret, cosa que en dificulta la lectura
Binding en pergamí, amb corretgetes per lligar el volum, ara trencades
History of volume Adquirit 1850
Previous owners (oldest first) Luis de Salazar y Castro, historiador (1658-09-01 - 1734) 1734 ad quem (al f. 7 segell amb les seves inicials “L. S.”)
Madrid: Biblioteca de las Cortes 1850
Associated persons Firma una anotació adverteix que aquest exemplar no té la divisió en capítols i la signa el 4 de juny de 1639 Juan Francisco Andrés de Uztarroz, historiador
References (most recent first) Descrit per: Beltran i Pepió (2001), Inspecció personal
Descrit per: Martí (2000), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2000), Inspecció personal
Catalogat a: Vargas-Zúñiga y Montero de Espinosa et al. (1949-79), Índice de la colección de Don Luis de Salazar y Castro 21:96
Note al f. 1 hi ha dues anotacions, la primera diu: “Historia del rey don pero el rey que fue llamado el grande fecha por bernardo Aclot del qual face mencion Garibay lib. 3i.c.i. Esta historia es mucho mas larga que la que [..] muntaner. No creo que es esta historia de Aclot [.] de otro porque no conforma con otra que tengo de Aclot y esta a nombre del intitulada por Jeronimo Çurita de su misma[.]”; la segona nota diu: “Esta Historia es de don Bernardo de Aclot como lo echara de ver claramente quien la biere y cotejare con la que imprimio en lengua Española Raphael ceruera y aunque los capitulos no estan diuididos segun este autor dicen lo mismo que la Historia estampada la qual he comprouado como se echara de uer por algunas aduertencias deste libro” [signa Andrés]

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 640
Location in volume ff. 7-150v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1479
Bernat Desclot. Crònica de Pere el Gran
Language català
Date escrit 1283 a quo - 1295 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 7] Com lo Rey en Pere darago pres per muller dona maria de Muntpesler dela la qual isque lo bon rey en Jayme qui conques volencia e mallorques
text: D2euets saber que a Muntpesler hauja vna dona quj hauja nom dona Maria, dela qual era la baronja de Muntpesler … [ 150v] … e tots los ffranceses desbaratats e fuyts dela terra que nul consell no li haujan lexat per que ell pogues tenjr
Condition acèfal
References (most recent first) Desclot et al. (1949-51), Crònica 1:188 , n. X
Note al final, afegit d'una altra mà humanística del s. XVI: “E per que aco es ver se notifica a tots e que qualles seuulla personas de qualse vulla stat condicio sia a tots en general per la dita monicio canonica en altra forma. Signum mei Joannis perez demonterde auctoritate Regia publici notarij per totam terram et dominacionem serenissimi domini regis Aragonum Castelle aliarum que vurbium […]”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2016-01-26