Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1444
Name Lluís Ribells (Doctor), jurista
Lluís Ribelles(Doctor)
Sex H
Milestones Floruit 1493
Lloc vinculat Vilafranca del Penedés 1493 a quo
Affiliation jurista
Printer or scribe of manid 1867 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, X.II.10. Vilafranca del Penedés: Lluís Ribells, 1493-02-07. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2001-06-15