Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1443
Authors Francí de Castellví
Bernat Fenollar, Prevere
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València
Titles Trobant-se Mars ab Venus en un temple
Schacs d'amor
Incipit & Explicits text: Trobant-se Mars ab Venus en un temple … e qui l'entén, entén l'Apocalipsi
Date / Place escrit 1450 - 1500
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: ababbacca
Associated Texts texid 5271 Bernat Fenollar, Prevere, Mercuri, prest en sos modos y vias, escrit 1500 ad quem
texid 5426 Francí de Castellví, Trobant-se Mars ab Venus en un temple, escrit 1450 - 1500
texid 5270 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València… Per exercir Venus la sua glòria, escrit 1500 ad quem
References (most recent first) Editat a: Castellví et al. (2008), “Trobant se Març ab Venus en un temple [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 88 , n. 35.3, 203.17 i 60.24 (93:1)
Editat a: Ferrando (1978), Narcís Vinyoles i la seua obra 147-17 (ed. ref.)3
Tractat en: Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 1:277-294
Editat a: Miquel i Planas (1911-14), “Escacs d'Amor. Poema inèdit del XVèn segle”, Bibliofília 415-436
Subject AMOR
LITERATURA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 572
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca del Col·legi de sant Ignasi [?], (BITECA manid 1396)
Copied 1491 - 1500
Location in witness ff. 1-12
Title(s) Francí de Castellví… Trobant-se Mars ab Venus en un temple, escrit 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Hobra jntitulada scachs damor feta per don françi de Castelui / e Narçis vinyoles : e mossen fenollar so nom de tres planetas ço es Març Venus e Mercuri per conclusio e jnfluencia dels quals fon jnuentada
rubr.: [ 1ra] Don françi de Castellui porta lo joch de Març
intr.: Crida per nom amor porta lansenya vermella Lo Rey es raho La Reyna voluntat Los Roch desigs Los caualls Laors Los Orfils pensaments Los peons serueys
rubr.: [ 1rb] Narcis vinyoles porta Lo foch de Venus
intr.: Crida per nom gloria portan lansenya vert Lo rey es honor La Reyna Belea Los Roche vergonya Los Cauals desdenys Los Orfils dolços esguarts Los peons cortesies
rubr.: Mossen fenollar diu los efectes de Mercuri
intr.: Primo diuisa lo taulell acompara aquell al temps Suma lo nombre deles cases que son sexanta Quatre ales quals coresponen sexanta quatre cobles Donant les leys epactes quen rels jugadors se deuen seruar
rubr.: Les cobles son totes en cadenades ab nou bordons en cascuna portant orde de sequencia so es quatre tres y dos y axis deuen escriure : e legir en lo epitafi deles quals veureu lo seny literal sumat ço es lo joch dels escachs eles paccions
rubr.: [ 1] Castellui
text: Trobantse Març / ab venus en vn templa | en semps tenjnt / Marcurj [..] sa presencia … [ 12] … En lluna sta / lo punt daquest eclipsi | e qui lenten / enten la pocalipsci
Poetic Stanza 64 x 9
References Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:327-30
Note els tres poetes s'alternen en la composició de les cobles, tal com indica cadascuna de les rúbriques que precedeixen les diferents estrofes
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-03