Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1442
City and Library Barcelona Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar
Collection: Call number 150 | Antic Ms. 2403 223
Title of volume [croni]ques de Bernat desclot ( al teixell)
Caronicas, o, Conquestas | dels, dos | darrers Comtes de Barcelona | e dels primes quatre Reis de | Arago post Vnionen compostés/ e ordenades per en Bernat Desclot. En lo qual llibre se tracta llarga | ment de la presa de Mallorca com | consta de fol .17. fins en fol .33. ( a la portada moderna)
Copied 1400 ca. (Alturo, per als 96 folis de la primera part)
1701 - 1720 (63 folis de la continuació)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 186 (= 1-96 + 97-162 + 24)
Collation a-g12; reclams de quadern centrats al marge inferior i tancats dins d'un rectangle
Page Layout 2 columnes
37/43 línies
Size pàgina 310 × 230 mm (f. 3)
caixa 230 × 170 mm
columna 230 × 82 mm
Hand gòtica bastarda dels volts del 1400 (ff. 1-97)
mà del s. XVIII (ff. 97-162)
Pictorial elements rúbriques en vermell; caplletres en vermell i blau alternant amb petita ornamentació
Condition volum format per 96 ff. en pergamí i 63 en paper, afegits al s. XVIII, per completar l'obra. Duu una foliació al verso centrada al marge superior en xifres romanes
Binding original, en pergamí
Previous owners (oldest first) P. Relles (Nota: “Collegii Barcinonensis Soc. Jesu ex dono P. Relles. Es de la Biblioteca Catalana publica Episcopal de Barcelona”)
Barcelona: Col·legi de la Companyia de Jesús
References (most recent first) Soriano (1998), Inspecció personal
Alturo i Perucho (1989), “[Ressenyes sobre alguns manuscrits]”, Millenium. Història i art de l'Església catalana 334 , n. reprod. un facsímil
Soldevila (1983), Les quatre grans cròniques 85 , n. Ms. C
Fàbrega i Grau (1964), “Inventario de los manuscritos de la Biblioteca Arzobispal del Seminario Conciliar de Barcelona”, Analecta Sacra Tarraconensia 286
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 527 , n. Ms. C

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 633
Location in volume ff. 1ra-97v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1479
Bernat Desclot. Crònica de Pere el Gran
Language català
Date escrit 1283 a quo - 1295 ad quem
Title(s) in witness lo libre qui parla de les grans nobleses e dels grans feyts darmes e de les grans conquestes que han feytes sobre sarrahins e sobre altres gents los nobles senyors Reys dArago
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1ra] En nom de nostre senyor e de la verge molt humjl madona santa maria mare del seu beneset car fiyl nostre senyor Jhesu Christ
text: A4ssi comensa lo libre qui parla deles grans nobleses e dels grans feyts darmes e de les grans conquestes que han feytes sobre sarrahjns e sobre altres gents los nobles senyors Reys dArago … [ 96v] … E lo senyor Rey en .P. leua los huyls al cel e dix pare senyor en les vostres mans coman mj e mes gents e ala vostra potencia e si los mjssatgers del papa vengren ab mala resposta ab ta male…
Condition incomplet
References (most recent first) Desclot et al. (1949-51), Crònica 1:186 , n. C
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique , n. C
Note La mà del segle XIV arriba fins a la meitat del capítol 109, la mà del s. XVIII, “va aprofitar un bon text, però omet sovint alguns mots; a la fi va intentar posar una taula que no acabà de formar” vid. Massó, op. cit. La mà del segle XVIII comença al f. 97ra: “Com lo Rey Carles feu armar xx. galees a marsella e la Reyna darago xx. a mecina. Diu lo compte que quant les xiiij galees del Rey darago e de Cicilia hagueren desconfites les 48 galees del Rey Carles…” i acaba al f. 160vb: “… dit ni comptat lo dol e desconsort que romas en la terra. Deo gratias”. Segueix una taula fins el f. 162 que s'ha deixat incomplerta
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28