Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1441
Authors Joan de Castellnou
Titles Compendi de la coneixença dels vicis que es poden esdevenir en els dictats del Gay Saber
Compendi del Gay Saber
Incipit & Explicits índex: Rubriques del compendi. Capitol de replicacio … De escusacio del actor. E aci fenexen les rubriques del dit Compendi
text: Aquest es le Compendis de la conexença dels vicis ques podon esdevenir en los dictats del Gay Saber … Empero, si y havem pecat en re, volem estar a correccio de homens entendens
epíleg: Aci fenex le Compendis de Mossen Johan de Castellnou
Date / Place escrit 1341 ad quem
Language provençal
Text Type: Prosa i vers
Associated Persons Dedicatari: Felip Dalmau de Rocabertí I, Vescomte de Rocabertí [1342 - 1393] [?]
References (most recent first) Reproducció: Ensenyat Pujol et al. (2000), Cançoner Aguiló. Edició facsímil, transcripció i comentaris. Estudi codicològic 216-347
Editat a: Castellnou et al. (1969), Obres en prosa, I. Compendi de la coneixença dels vicis en els dictats del Gai Saber - 2. Glosari al Doctrinal de Ramon de Cornet. Introducció, edició crítica i índex per…
Note revisar el tema de la llengua, si provençal catalanitzat o català provençalitzat
Subject RETÒRICA
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 568
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana, 4 (BITECA manid 1159)
Copied 1376 - 1400
Location in witness ff. 33ra-65v ff. 33ra-78v
Title(s) Joan de Castellnou, Compendi de la coneixença dels vicis que es poden esdevenir en els dictats del Gay Saber, escrit 1341 ad quem
Incipit & Explicits índex: [ 33ra] Replicaçios mot tornat rim tornat … fals acçen
rubr.: De replicacio
text: Replicacios fay con le mots seguents … [ 65v] … fora sentencia per tot son pro[u] damunt lo not [?] se nota
colofó: Finjto ljbro sit laus al. e al en gloria christo amen
Condition acèfal
Language of Copy provençal catalanitzat
References Castellnou et al. (1969), Obres en prosa, I. Compendi de la coneixença dels vicis en els dictats del Gai Saber - 2. Glosari al Doctrinal de Ramon de Cornet. Introducció, edició crítica i índex per… 38-9 , n. MM
Note manca un fragment inicial. Duu nombroses anotacions marginals i empra moltes abreviatures
ID no. of Witness 2 cnum 569
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 239 (BITECA manid 1137)
Copied 1391 - 1400
Location in witness ff. 32ra-56ra
Title(s) Joan de Castellnou, Compendi de la coneixença dels vicis que es poden esdevenir en els dictats del Gay Saber, escrit 1341 ad quem
Language of Copy provençal catalanitzat
References Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 1:524
Castellnou et al. (1969), Obres en prosa, I. Compendi de la coneixença dels vicis en els dictats del Gai Saber - 2. Glosari al Doctrinal de Ramon de Cornet. Introducció, edició crítica i índex per… 36-9 , n. BC
ID no. of Witness 3 cnum 570
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 150 (BITECA manid 1395)
Copied Franciscus Rubei [?] (colofó), 1391 - 1400
1301 - 1400 (catàleg biblioteca)
Location in witness ff. i-xxxviiii
Title(s) Joan de Castellnou, Compendi de la coneixença dels vicis que es poden esdevenir en els dictats del Gay Saber, escrit 1341 ad quem
Compendi de la conexenca dels viçis que poden esdevenir en los dictats del gay saber
Incipit & Explicits intr.: [ i] A3quest es lo compendi dela conexença dels viçis que poden esdeuenjr en los dictats del gay saber axi fora sentença con en sentença. E aixi es la primera partida … lo qual compendi ha feyt Johan de Castellnou vn dels .vij. mantenedors del Consistori de Tolosa dela gaya sciencia al noble e discret en Dalmau de Rochaberti fill que fou del molt Noble en Dalmau de bona memoria Vezcomte de Rochaberti
text: C3ar mant hom dupte quals son aquelles letres … [ xxxviijv] … uolem estar a correccio domes entendents
índex: Del ujci appellat replicacio .ia. … [ 39v] … Dels dictats no principals destampida .xxxvij.
colofó: ffinito libro sit laus et gloria christo. Quj dedit expleri laudetur mente fideli Viuat in celis ffranciscus rubei nomine felix AMEN
Language of Copy provençal catalanitzat
ID no. of Witness 4 cnum 12676
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, AT 646 (BITECA manid 5161)
Copied Mallorca (regne): Joan Binimelis, Cronista [?] (Ensenyat Pujol), 1550 a quo
Location in witness ff. 18-33
Title(s) Joan de Castellnou, Compendi de la coneixença dels vicis que es poden esdevenir en els dictats del Gay Saber, escrit 1341 ad quem
Incipit & Explicits tit.: [ 18] Aquest es lo compendis de la conexença dels vicis ques poden esdevenir en los dictats del gay saber axi fora sentença com en sentença
text: … car en semblan cas no es hom depus tenguts Empero sins hom peccat en res volem estar a correctio domens entendens
colofó: Finit es lo Compendi. Deo gracias
ID no. of Witness 5 cnum 2015
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/13405 (BITECA manid 2116)
Copied 1681 - 1700
Location in witness ff. 34ra-65ra
Title(s) Joan de Castellnou, Compendi de la coneixença dels vicis que es poden esdevenir en els dictats del Gay Saber, escrit 1341 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 34ra] Rubriques del compendi
índex: Capitol de replicacio … [ 34vb] … De la escusacio del actor | E aci fenexen les rubriques | del dit Compendi
tit.: [ 35ra] De Mosen Juan de Castelnou | uno delos siete mantenedores del | Consistorio de Tolosa de | la gaya ciencia
prol.: Aquest es le compendis dela co-|nexença dels vicis ques podon es-|devenir en los dictats del gay saber … [ 35rb] … E puis de .s. abash | abasha, meteysh, meteysha, guaysh | é [sic] guaysha. [tit] Aquest es lo començament | del Libre appellat Compendi
tit.: Aquest es lo començament | del Libre appellat Compendi
text: En tots los dictats quom fay segons | las leys dela gaya sciencia deu hom | guardar veraya sentença … [ 64vb] … Empero si y havem pecat en | re volem estar á correccio de | homens entendens
colofó: [ 65ra] Aci fenex le Compendis de | Mossen Johan de Castellnou
Language of Copy provençal catalanitzat
References Tractat a: Castellnou et al. (1969), Obres en prosa, I. Compendi de la coneixença dels vicis en els dictats del Gai Saber - 2. Glosari al Doctrinal de Ramon de Cornet. Introducció, edició crítica i índex per… 38
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-03