Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1441
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number M.I.29
Copied 1401 - 1450 (lletra i paper)

External description
Writing surface Paper i pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 209 (= III + 1-205 + I) (fol. mod. en xifres aràbigues)
Collation 125 220 3-626 722 828 96
Page Layout 24 línies (f. 3)
Size pàgina 283 × 210 mm (f. 3)
caixa 188 × 150 mm
Hand semigòtica diverses mans del s. XV
Watermark mà amb creu (al cos del volum)
carro (al cos del volum)
flor de vuit pètals amb mitja lluna i creu (al f. 73)
muntanya de tres cims amb creu (al f. 15)
lletra “M” amb creu (al cos del volum) (semblant a Briquet 8353, Lyon: 1414-28, Montluel: 1414, Bourg: 1415; Genova: 1421-48, Firenze: 1442-45 doc. entre 1418 i 1428)
Pictorial elements Caplletres: en vermell i blau amb decoració filigranada en vermell i lila
Rúbriques en vermell
Calderons en blau i vermell (al primer text)
Calderons en vermell (a la resta del volum)
Tocs de color vermell en algunes lletres
Other features Justificació: a punta seca
Perforacions: rodones als quatre angles de la caixa
Ús de la primera línia de la pauta: amb la primera línia escrita
Reclams: horitzontals, centrats al peu i sense decorar
Condition tenen els bifolis interior i exterior de pergamí els quaderns sisè i vuitè, la resta només el bifoli exterior en pergamí; el f. 189 té un bocí al marge estripat, que no afecta l'escriptura; el quadern final no ho és en realitat, sinó que està format pels folis restaurats d'un quadern del qual no en sabem les dimensions; en aquest darrer quadern són de pergamí els ff. 200, 202-204, els ff. 202-203 formen un bifoli i el f. 204 té un reclam “tots” que no es correspon amb l'inici del f. 205, que paper, on acaba el text. Al primer quadern li manca el primer foli, que era de pergamí i potser era en blanc; hi ha alguns folis fora de lloc, atenen els bifolis interior i exterior de pergamí els quaderns sisè i vuitè, la resta només el bifoli exterior en pergamí; el f. 189 té un bocí al marge estripat, que no afecta l'escriptura; el quadern final no ho és en realitat, sinó que està format pels folis restaurats d'un quadern del qual no en sabem les dimensions; en aquest darrer quadern són de pergamí els ff. 200, 202-204, els ff. 202-203 formen un bifoli i el f. 204 té un reclam “tots” que no es correspon amb l'inici del f. 205, de paper, on acaba el text. Al primer quadern li manca el primer foli, que era de pergamí i potser era en blanc; hi ha alguns folis fora de lloc, així, l'ordre de lectura seria: 9-11-10, com bé ho assenyala una anotació moderna. Volum amb taques de brutícia, d'humitat i forats
Binding antiga, en pergamí sobre cartó, de la biblioteca del Conde-duque de Olivares, molt senzilla
Previous owners (oldest first) Gaspar Guzmán de Olivares, 3r. Conde de Olivares 24-14 1645 ad quem
Other Associated Texts cnum 631 MS: Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem. Madrid: Nacional (BNE), MSS/647, 1376 - 1400
References (most recent first) Descrit per: Sabaté (2002), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2000), Inspecció personal
Tractat a: Soldevila (1983), Les quatre grans cròniques 85 , n. Ms. B
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 48-50 , n. 93-4
Catalogat a: Castañeda y Alcover (1916), Catálogo de los manuscritos lemosines o de autores valencianos o que hacen relación a Valencia que se conservan en la Real Biblioteca de El Escorial 10-2 , n. 19
Tractat a: Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 526 , n. Ms. A
Note Casteñeda proposava que la segona obra (ff. 15-205) fos copiada entre 1300 i 1325, però tot el manuscrit presenta una uniformitat d'elaboració que no permet establir diferències temporals entre les parts. Al f. ii prel. una mà posterior, que signa “M. A.” va enumerar el contingut del volum: “En este ms. se hallan. Libre De la saviesa. Es obra del rey D. Jayme I de Arago, escrita en lemosin. fol. 1o. Cronica de los reyes Dn. Jaime y D. Pedro III de Aragon escrita en lemosin por Bernardo de Aclot ó Desclot fol. 15”; aquesta mateixa ma, al f. 15, sobre la Crònica de Desclot afegeix que té altra còpia del text, treta del Monestir de Montserrat a Madrid

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 845
Location in volume ff. 1-15
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1604
Jaume I, Comte de Barcelona. Llibre de la saviesa
Language català
Date escrit 1295 ad quem
Title(s) in witness Libre de saviesa del rei en jacme
Incipits & explicits in MS tema: [ 1] E6di cor meum ut soirem prudenciam atque doctrinam error es que et stulticiam
text: Salamo diu esta paraulla en .i. libre que es dit eclesiastes e lenteniment es aquest … [ 14v] … e lo comte ques mostraran cada un en son capitoll ab deu trobaras uerytat (…) [f. 15] E aquesta es la figura de aquest comte
Condition fragment
References (most recent first) Kasten (1934), “Several observations concerning Lo libre de saviesa attributed to James I of Aragon”, Hispanic Review 2:70-3
Note Al text esmentat com explicit del f. 14 li segueix un capítol estrany: “U3e .ix.o la .i. venz al .xi.o. i.e. viij. los .viij. uenjen ala i. (…) [f. 15] ix.o e .ix.o lo demanador veuz allaltre E aquesta es la figura de aquest comte
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 632
Location in volume ff. 15-205
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1479
Bernat Desclot. Crònica de Pere el Gran
Language català
Date escrit 1283 a quo - 1295 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 15] Aci comença lo linatge dell bon comte de barcelona. A4quest es lo libre dells noblles feits darmes e de conquestes que feren sobre sarains e sobre altres gents los Noblles Reys que ach en Arago … [ 205] … tant fo plant que sol no poria esser dit ne contat lo dol nel desconfort quj Romas en la terra. etc.
References (most recent first) Desclot et al. (1949-51), Crònica 1:186 , n. B
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2016-01-26