Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1440
Format art. rev.. ref. sec.. imprés
Author Gret Schib
Title Notes sobre les traduccions franceses de Ramon Llull
Source Estudis Romànics
Source associated persons R. Aramon i Serra (Ed.)
()
Date / Location 13 1963-68: pp. 269-276
Source of Data for Witnesses cnum 9798 MS: Ramon Llull, Llibre d'Amic i Amat, escrit 1276. Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana (Col·legi de Nostra Senyora de la Sapiència), Ms L f 3, 1701 - 1741
cnum 2364 MS: Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289. Ciutat de Mallorca: Franciscans, 12 (March, 11), 1633-09-10
cnum 1027 MS: Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289. Ciutat de Mallorca: Museu de Mallorca, Societat Arqueològica Lul·liana, 6 s/n, 1367-01-09
cnum 1032 MS: Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289. Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, Societat Arqueològica Lul·liana, 7 s/n (Museu de Mallorca), 1458-01-25
cnum 1028 MS: Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289. London: British Library, Add. 16428, 1385-07-07 - 1386-01-12
cnum 1029 MS: Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289. Milano: Ambrosiana, I 34 inf., 1450 - 1500
cnum 2478 MS: Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289. Montserrat: Monestir, 184, 1634-01-14
cnum 2026 MS: Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289. München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 69, 1601 - 1700
cnum 1030 MS: Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289. Roma: Corsiniana, 44.A.3, 1481 - 1500
cnum 2479 MS: Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289. Santander: Menéndez y Pelayo, M-283, 1644
cnum 1026 MS: Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289. Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 9443, 1341 - 1360 ca.
Record Status Created 1990-11-02
Updated