Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1440
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/647 | Antic 647 | Antic G.160
Title of volume DESCLOT | CONDES | DE | BARCELONA ( al teixell)
Copied 1376 - 1400 (catàleg)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 234
Collation volum format per quinions i senions
Page Layout 2 columnes
32 línies (f. 4)
Size pàgina 267 × 200 mm
pàgina 270 × 200 mm (f. 4r) (Avenoza)
columna 180 × 65 mm (f. 4ra)
Hand gòtica diverses mans gòtiques, unes més cursives que d'altres
Watermark àncora (al f. 2,) (no es troba a Piccard)
mà beneint (al f. 5,) (semblant a Briquet 11522, Catania: 1481, Venezia: 1480;doc. ca. 1480)
muntanya de tres cims (al f. 151)
Pictorial elements Caplletres: en vermell i blau
Rúbriques en vermell
Altres: foliació original en tinta vermella
Altres: algunes lletres safranades
Other features Justificació: no és visible el sistema de pautat
Reclams: reclams centrats marge inferior del foli
Music S
Condition els ff. 2v, 5-6, 20-22 són en blanc i el paper presenta taques d'humitat
Binding moderna, en pasta
Previous owners (oldest first) Miquel Salvador (Floruit 1400 [?] - 1500 [?]) segle XV (ex-libris al f. 234rb, lletra s. XV: “Aquest libre es den mjquel saluador”)
References (most recent first) Facsímil: Reproducció fotogràfica del ms. 647 de la BNM. Crònica.de Desclot (2000)
Comparis amb: Derolez (1984), Codicologie des manuscrits en écriture humanistique sur parchemin 1:117
Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Soldevila (1983), Les quatre grans cròniques 85 , n. Ms. D
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 16
Tractat a: Barrau Dihigo et al. (1925), Gesta Comitum Barcinonensium. Textos llatí i català editats i anotats LIX , n. repr. facs. Làm. VII
Tractat a: Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 492 i 526-7 , n. Mss. D' i B
Catalogat a: Massó Torrents (1896), Manuscrits catalans de la Biblioteca Nacional de Madrid. Noticies per un catàleg raonat 137
Note el f. 19v, inicialment en blanc, fou omplert amb el text i pautat amb notació musical d'una composició llatina. Al f. 234r-v hi ha proves de ploma
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000012072&page=1 vist 2014-08-06

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1710
Location in volume ff. 1ra-2rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2208
Desconegut. Annals de 1204 a 1334
Language català
Date compilat 1334 a quo
Incipits & explicits in MS text: [ 1ra] E lany de Mil cciiij fo presa costantinoble … [ 2rb] … e gents en moltes maneres axi con a auant hoyrets
References (most recent first) Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 494
Note semblen començar en l'aire, sense rúbriques ni caplletra inicial. El foli 2v és en blanc
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1709
Location in volume ff. 3ra-13ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1160
Desconegut. Crònica dels comtes de Barcelona i dels reis d'Aragó
Language català
Date traduït 1268 - 1283
Incipits & explicits in MS text: [ 3ra] A3quest libre mostra ueritat del primer comte e de tots los altres qui son uenguts apres dell … [ 13ra] … e molt espert e coratjos de anar sobre moros axi con hoyrets en lo dit libre
References (most recent first) Barrau Dihigo et al. (1925), Gesta Comitum Barcinonensium. Textos llatí i català editats i anotats LIX , n. Ms. D
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 494 , n. Ms. D'
Note duu al mig dos folis en blanc
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 631
Location in volume ff. 13rb-234rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1479
Bernat Desclot. Crònica de Pere el Gran
Language català
Date escrit 1283 a quo - 1295 ad quem
Incipits & explicits in MS índex: [ 13rb] A3ci comencen les Rubrjques del molt alt en perre Rey darago … [ 19rb] … Com lo Rey en pere fo passat daquesta vida e com fo aportat al monestir de sanctes creus
rubr.: [ 23ra] En nom de nostre senyor deus e de madona sancta maria comença lo libre del Rey en pere lo qual compos e hordena en bernat desclot dicta e scriui
text: A7ci comenca lo libre del Rey en pere e den bernat desclot … [ 234ra] … nel desconfort que romas en la terra. deo gracias
colofó: [ 234rb] Iste liber es scriptus qui scripsit sit benedictus.
Associated MSS/editions manid 1441 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, M.I.29. 1401 - 1450. Jaume I, Comte de Barcelona… Llibre de la saviesa, escrit 1295 ad quem.
References (most recent first) Desclot et al. (1949-51), Crònica 1:186 , n. D
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 526-7 , n. Ms. B
Note mateix explicit a Esc. m.I.29, segons assenyalà Massó
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2021-09-15