Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1439
City and Library ValŔncia Archivo-Biblioteca Histˇrica Catedralicio
Collection: Call number Ms. 106 | Antic CXXX
Title of volume SALMS | DE | DAVIU || M.S. ( al teixell del llom, la primera part sobre pell verda i la segona sobre un medallˇ en forma d'escut en pell vermella, amb daurats)
Copied 1401 - 1500 (catÓleg)

External description
Writing surface Paper i pergamÝ (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 1-60 + 61-105
Collation la restauraciˇ no permet reconstruir l'estructura dels quaderns amb seguretat, no es veuen reclams per trobar-se molt retallat el marge inferior; podria haver estat format, almenys a la part dels salms, per plecs de vuit bifolis amb l'interior i l'exterior de pergamÝ, la part de les vides de sants sembla que nomÚs tenia de pergamÝ en bifoli exterior dels quaderns, i no a tots els plecs, tot i que al catÓleg s'informa que tot el volum havia estat compost per plecs de vuit bifolis amb l'interior i l'exterior de pergamÝ
Page Layout 2 columnes
49 lÝnies (f. 1)
Size pÓgina 218 Î 158 mm (f. 1)
caixa 185 Î 144 mm
columna 185 Î 64 mm
caixa 192 Î 148 mm (f. 7)
columna 192 Î 67/69 mm (f. 7)
Hand semig˛tica semig˛tica cursiva molt menuda del s. XV (f. 1)
g˛tica g˛tica de m˛dul mÚs gran, que a mesura que avanša la c˛pia es fa mÚs menuda (ff. 2-43)
semig˛tica lletra de m˛dul petit, semblant a la del f. 1 (folis de les vides de sants)
Watermark carro de dues rodes amb els radis en creu (f. 21)
Pictorial elements R˙briques r˙briques en vermell
Caplletres: inicials en tinta marrˇ amb decoraciˇ afiligranada, per˛ sense acolorir
Caplletres: caplletres mÚs menudes i senzilles, en tinta marrˇ els perfils i l'interior decorat en vermell (fins al f. 49) (part de les vides de sants)
R˙briques r˙briques en la tinta del text, per˛ en lletra uncial a partir del f. 48vb (les anteriors eren en g˛tica de m˛dul mÚs gran que el text i mÚs formada), semblant a la que precedeix cada salm n'indica la numeraciˇ (part de les vides de sants)
Other features Justificaciˇ: a punta de plom
┌s de la primera lÝnia de la pauta: sÝ
Perforacions: no es veuen perforacions
Condition una mÓ del s. XIX ha restaurat parcialment el text. Al final hi ha quaranta-sis folis en blanc. L'original devia estar molt deteriorat, car en fer-se la restauraciˇ es van retallar els folis i es van enganxar centrats en altres de paper, que asseguren la conservaciˇ i es van introduir folis en blanc (ff. 61-106) per completar el volum. Manquen alguns folis almenys entre els actuals 55 i 56 car el text queda tallat. La foliaciˇ Ús moderna, en tinta vermella, per˛ n'hi ha una d'anterior, en tinta negra, contemporÓnia de la restauraciˇ, que deixa sense numerar el primer foli del volum i comenša amb els salms. Alguns fulls perduts foren reemplašats per c˛pies manuscrites de l'ediciˇ incunable de Corella, tot i que no fos aquesta la versiˇ que contÚ el manuscrit (per exemple ff. 6, 10-12, 14-15 i 34)
Binding pasta espanyola, llom amb cinc nervis, del 1820
References (most recent first) Tractat a: Avenoza et al. (2012), “Santos y santas en la tradiciˇn escrita catalana medieval”, De lo humano y lo divino en la literatura medieval: santos, ßngeles y demonios 55-6
Descrit per: Narro Sßnchez (2010), Inspecciˇ personal
Descrit per: Casanellas (2010), Inspecciˇ personal
Descrit per: Avenoza (2007), Inspecciˇ personal
Catalogat a: Olmos y Canalda et al. (1943), Cˇdices de la Catedral de Valencia. Segunda ediciˇn, refundida y notablemente aumentada 81
Catalogat a: Massˇ Torrents (1903-06), “Manuscrits catalans de ValŔncia”, Revista de Bibliografia Catalana 3: 70-7 , n. XV
Note al peu d'alguns folis anotacions hi ha sobre la validesa de la traducciˇ o les seves errades; s'ha fet amb tinta un asterisc al text per marcar on va el comentari, la clau d'aquestes anotacions i advertŔncies es troba al f. 1vb. Al primer foli, a llapis, hom anotÓ CXXX, l'antiga signatura. Entre els ff. 48 i 58, punt on canvia el tipus de r˙briques els textos perden el carÓcter hagiogrÓfic pur i s’acosten al dels sermons, donant-se la coincidŔncia que sobre tots aquests sants i moments de l’any lit˙rgic es conserven sermons de Vicent Ferrer. El TMC inclou com a obra independent, al primer foli del volum, la Lletra tramesa al papa Damasco per sant Jer˛nim doctor, trad. an˛nima, que no s'ha individuat aquÝ com a obra independent.

Internal Description
Number of texts in volume: 46
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12267
Location in volume f. 1ra-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4064
Hieronymus. Lletra tramesa al papa Damas per sant Jeroni
Language catalÓ
Date tradu´t 1390 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1ra] LETRA TRAMESA AL PAPA DAMASCO [sic] PER SENT IERONIM DOCTOR
text: L4esperit de proffecia no es tostemps en les penses … [ 1vb] … seguint amal Cantich dels salms no pot fer pecat per šo com ha llaor de deu en son cor. Apres daquesta ujda de deu en la glorja salegrara en la sua anjma enbelljra. Jn secula seculorum AMEN
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 629
Location in volume ff. 1ra-43ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10999
Desconegut. Saltiri arromanšat ([?])
Language catalÓ
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1ra] LETRA TRAMESA AL PAPA DAMASCO [sic] PER SENT IERONIM DOCTOR
prol.: L4esperit de proffecia no es tostemps en les penses … [ 1vb] … seguint amal Cantich dels salms no pot fer pecat per šo com ha llaor de deu en son cor. Apres daquesta ujda de deu en la glorja salegrara en la sua anjma enbelljra. Jn secula seculorum AMEN
acc.: .ih. maria. xps.
rubr.: Comenša lo primer Salm del Saltiri fet per lo sant profeta dauiu e rey de iherusalem. BEATVS VIR QVI HABIJT IN CONSILIO IMPIORUM & IN VIA PECCATORUM NON ST ETIT in catedra [sic] pestilenšie non sedit
text: A4QVELL BARO. ES BENHAVENTVRAT qui no ana en consell dels maluats e no stech en la carrera dels pecadors … [ 43va] … L louaulo [sic] ab šimbols be sonants L Louau lo [sic] en šimbols de iubilašio Tot spirit llou lo senyor. Amen
References (most recent first) Vist per: Casanellas (2010), Inspecciˇ personal
Tractat a: Perarnau (1978), “Aportaciˇ al tema de les traduccions bÝbliques catalanes medievals”, Revista Catalana de Teologia 74 i ss.
Tractat a: Bohigas (1967), “La BÝblia a Catalunya”, II CongrÚs lit˙rgic de Montserrat
Ed. parcial a: Massˇ Torrents (1903-06), “Manuscrits catalans de ValŔncia”, Revista de Bibliografia Catalana , n. (ed. un fragment)
Note la nota de 1820 atribu´a aquest text a Corella (al primer foli una mÓ del s. XIX afegÝ un tÝtol explicatiu: “Saltiri feyt per lo Profeta Daviu Rey de Jherusalem. trellat de latÝ en romanz (raonablement) per lo Inclit Reverent Mestre Johan Roig de Corella, Mestre etc. en Sacra Theologia: y renovellat ara en lo any 1820”; aquesta mateixa mÓ, al f. 42vb va copiar el parenostre). Perarnau no assenyala aquesta c˛pia com a traducciˇ de Corella, i Casanellas confirma que el text no es correspon amb el de la traducciˇ corellana. El Translat Db tracta la Lletra a papa Damasco com a text independent
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1220
Location in volume ff. 43va-58rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10521
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Vides de sants
Language catalÓ
Date tradu´t 1401 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 43va] AăI COMENăEN RVBRIQUES DE ALGUNS SANTS SA VIDA SVMARIAMENT EPLANA
acc.: EN NOM DE IHS AăI COMENăA LA UIDA DALGVNS SANTS E SANTES ILLUSTRES
tit.: La uida de sent andreu
text: S3Egons que dix lapostol sÚn/ pau tot quant es fait es scrjt a nostra doctrina e ensenyament … [ 58rb] … que nos lexe venir a verdadera cofessio [sic] penetents dels defalts nostres smena. E que ala sua santa gloria puxam anar nets axi com se deu quant que de aquest mon nos apele. Amen
Condition fragment
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 11028
Location in volume ff. 43va-44ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10982
Pseudo-Jabocus de Voragine (III). La vida de sant Andreu
Language catalÓ
Date tradu´t 1450 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 43va] La vida de sent andreu
text: S3egons que dix lapostol sen\n/ pau tot quant es fait es scrjt a nostra doctrina e ensenyament … [ 44ra] … e vingueren djables e scanyaren lo e dugueren sen la anjma en jfern [sic] en tal manera venria [?] deu la mort de sent Andreu
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 11029
Location in volume f. 44ra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10979
Pseudo-Jabocus de Voragine (III). La vida de santa Ll˙cia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 44ra] La vida de santa llušia
text: S4Anta llušia noble de natura hoy la fama de santa agueda que era nouament stada marturjada en ăešilia … [ 44rb] … e quant hac combregat e deu pregat rete lj lesperit E alli matex es soterrada en sglegya a honor de deu sia edjficada Any dela encarnašio de christ ques deya ccc viiijo
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 11030
Location in volume f. 44rb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10980
Pseudo-Jabocus de Voragine (III). La vida de sant Nicolau
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 44rb] La uida de Sant nicolau bisbe
text: S3Ent njcolau fon fill dun sant hom a qui deyen epufam e a sa mare Johanna … [ 44va] … e jxque lo bisbe ab hun coltell ferjl sant dient en sta manera venjare la jniurja de nostro deu. Axil sant apostol rete lespirjt a deu
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 11031
Location in volume f. 44va-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11068
Pseudo-Jabocus de Voragine (III). El naixement de nostre Senyor Jesucrist
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 44va] lo naximent de nostre Senyor ihesuchrist
text: Q3Vant lo fill de deu nasque dela humjl uerge marja era pau per tot lo mon llauors senyorejaual lemperador de roma qui hauja nom šesar august … [ 44vb] … A la hora desta naxenša naxque huna font de lj en roma en egipte noy hac ydola que no donas a terra dos sols hi hac aquell Jorn fort vistos mjracles molts pel mon
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 11032
Location in volume ff. 44vb-45ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11069
Pseudo-Jabocus de Voragine (III). La vida de sant Esteve primer mÓrtir
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 44vb] Esteue primer martir per nostra fe
text: A3Pres la assensio de nostre senyor lo mes dagost sant steue pres martirj la santa sgleya hal mudat per šo quel pus noble stament que ella haia es de martirs e hay tres maneres de martirj … [ 45ra] … quj en la creu prega pels quil crušificaren Quant hac complida la oracio adormjs en Nostre Senyor
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 11638
Location in volume ff. 45ra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11070
Pseudo-Jabocus de Voragine (III). La vida de sant Joan evangelista
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 45ra] De S. Johan euangelista
text: D3Eueu saber que santa anna hac tres marjts dels quals hac tres filles al prjmer deyen Johahim daquet ha la uerge marja al segon deyen iacobi … [ 45rb] … quan la claror fon passada e la fossa res no trobaren mas plena de manna la qual segons se dju hi es encara a manera daren a que de font \li/ ix openjo deles mes es que sen munta ab lo cos en parais
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 11639
Location in volume f. 45rb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11071
Pseudo-Jabocus de Voragine (III). La circumcisiˇ de nostre redemptor Jesucrist
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 45rb] La šircunšisio de nostre redemptor christ ihesus
text: D3 [sic] la qual dos coses prjnšipals ueurem la exposišio del seu nom e la ystoria … [ 45va] … en la misericordia de deu lo viij.e santificašio si donchs nos volem šircunšir nešessarj haur aquests viiij.e dies spešialment
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 11640
Location in volume ff. 45va-46ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11072
Pseudo-Jabocus de Voragine (III). L'apariciˇ de l'estel
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 45va] Dapariši
text: Q2Vant nostre saluador fon nat aparech huna stela que no seguial cos … [ 46ra] … per que aquestes oferjren a deu mjria de ueia e complida mortificašion
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 11641
Location in volume f. 46ra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11073
Pseudo-Jabocus de Voragine (III). La purificaciˇ de la verge Maria
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 46ra] la purificašio dela verge maria
text: S3Egons diu la lley de deu tota dona que hagues conšebut mjtianšant hanc parjnt mascle no deuja entrar en lo temple fins a … [ 46rb] … anjma e car sagrada de ihesus sol deu
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 11642
Location in volume f. 46rb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11074
Pseudo-Jabocus de Voragine (III). La vida de sant Blai
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 46rb] De sant blay
text: S2Ant blay per raho de sa sanctedat font elet bisbe en la proujnšia de capadošia … [ 46va] … E axi vench veu del šel djent blay deu tatorga lo que demanes
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 11643
Location in volume f. 46va-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11075
Pseudo-Jabocus de Voragine (III). L'anunciaciˇ de la verge Maria
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 46va] la anunšiacio
text: E3N semblant dja fon trames gabrjel angel a la uerge marja trobala en son oracle fent deuota oracio e dix li Deu te salue de gracia plena … [ 46vb] … saujea e poder com haja al xxx anys Deu aši lo altissim jnconpresible mjsteri dela Jncarnašio
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 11644
Location in volume ff. 46vb-47ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11076
Pseudo-Jabocus de Voragine (III). Sobre el diumenge de rams
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 46vb] de rams
text: N3Ostre saluador era en betanja en la qual hauja recušitat llatzer … [ 47ra] … iherusalem fon pres per vespesia emperador que los jueus eren venuts xxx. a diners Axi com ells haujen venut lo Saluador ihesu christ per xxx. diners
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 11645
Location in volume f. 47ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11077
Pseudo-Jabocus de Voragine (III). La vida de sant Marc
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 47ra] De S. March
text: D3Exeble de sent pere e per ell bateijat e ab ell vench en Roma e aquj preyca leuangeli de ihesus e fon pregat pels fels christians qui alli eren que scrjujs los euangelis … Vingueren los christians e prengueren lo sant cos e ab reuerenšia soterraren lo finalment fo trelladat en Vrenešia [?] apres lancarnašio de ihesus Ans ccccs Lx vij
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 11646
Location in volume f. 47ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11078
Pseudo-Jabocus de Voragine (III). La vida de sant Felip i sant Jaume
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 47ra] De S. felip e s. Jaume
text: F3Eljp arrjbat en asia molt poble a la fe nostra conuerti sabent lo jorn dela sua mort ajusta los bisbes e capellans daquella terra e djx encara he de star vij djes ab uosaltres … E axi prengueren lols infels e crušificaren lo en aquella manera del nostre redemptor vixque lxxx vij Anys
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 11647
Location in volume f. 47rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11079
Pseudo-Jabocus de Voragine (III). La vida de sant Jaume menor
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 47rb] I3Aume menor ab tot que hagues pus temps del altre Mas fon darrerament del altre conuertit al saluador ffon apellat frare de christ per tres rahons … tira huna gran pedra al sant al cap fent li sortir lo Ceruell e los christians e conuertits a la fe ab reuerenšial soterraren en lo Temple
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 11648
Location in volume f. 47rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11080
Pseudo-Jabocus de Voragine (III). La vida de sant MaciÓ
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 47rb] S. Mašia Apostol
text: E3ll fou de betlem natueal hon ihesus naxque e noblom del trjp de juda ell fon hu dels lxxij dexebles e per la sua sanctedat fon elet apostol en lloch de judes … fon sentenšiat a allapidar e allapidant lo donaren li ab huna destral al cap e axi a deu rete lespirjt
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 11649
Location in volume f. 47rb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11081
Pseudo-Jabocus de Voragine (III). La vida de sant Vicens
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 47rb] S. uicent
text: Q3Vatre diaques hi hague en la sgleya santa molt marauellosos lu fon Steue llorenš franšesch e višent quj fon despanya natural e vench a preycar dela fe en lo regne de valenšia lo qual era regit per dašia … [ 47va] … feu hun bell llit meteu lo desus no volc que per nostres turments aquest haia major gloria. Quant fos mes en lo llit rete lespirjt a deu Anys cc lxxxvij
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 11650
Location in volume f. 47va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11082
Pseudo-Jabocus de Voragine (III). La vida de sant BernabÚ
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 47va] S. bernabeu
text: F3on de chipre hu dels lxxij dexebles de ihesus quj fon spešial dexeble de s. pau ell ana lla don era per la paraula de deu preycar dix sen leuangeli de sen Johan … lligaronlo ab huna corda al coll e dugueren lo de fora dela Ciutat de fet lo cremaren e ell rete lespirjt a deu ihesus
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 11651
Location in volume f. 47va-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11083
Pseudo-Jabocus de Voragine (III). La vida de sant Joan baptista
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 47va] De iohan baptista
text: L3O quj ia en lo ventre dela mare santificat era quj ha haguts iiij.e priujlegis marauellosos sobrels sants la hu que fon per langel a sta elisabet anunšiat … [ 47vb] … La santa Mare sgleyan fa festa e no dela [?] dels altres sants ans fo sobrels altres sants
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 11652
Location in volume ff. 47vb-48ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11084
Pseudo-Jabocus de Voragine (III). La vida de sant Pau
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 47vb] De s. Pau. [sic]
text: E4lls foren cap dels apostols e a quj mes amaua christ ihesus fon .p. e per šo no li volgue reuelar quj trahir lo deuia Cor diu s. Augusti … [ 48ra] … deuallaren lo dela creu e \a/b gran reuerenšia soterraren lo en Roma hon martirjat fon
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 11653
Location in volume f. 48ra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11085
Pseudo-Jabocus de Voragine (III). La vida de sant Pau ap˛stol
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 48ra] P3Au apostol sa [?] questio per nostre senyor sostench moltes trjbulašions … [ 48rb] … per la gola li brollaua llet e lo cap dix per tres vegades ihesus e de tres tomps que dona hixqueren tres fonts e hui hi son allj
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 11654
Location in volume f. 48rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11086
Pseudo-Jabocus de Voragine (III). La vida de santa Magdalena
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 48rb] Santa Magdalena
text: P3Er la que tant es declarada e manifestada la mjsericordja de deu Cor rahons mostra que lla hon es maior malaltia ha obs major medešina E com ella fos entreles altres pecadora gran … per sant maximj comrega […]
Note les ˙ltimes lÝnies d’aquesta vida i les primeres de la segŘent sˇn de molt mal llegir
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 11655
Location in volume f. 48rb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11087
Pseudo-Jabocus de Voragine (III). La vida de sant Jaume major
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 48rb] De s. iaume maior
text: F3O fill […] … [ 48va] … finjda la ujda llur a deu eternal la anjma retets
Note les primeres lÝnies d’aquesta vida sˇn de molt mal llegir
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 11656
Location in volume f. 48va-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11088
Pseudo-Jabocus de Voragine (III). Dels lligams de sant Pere
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 48va] lligam de s. Pere
text: E3ll tal jorn ell fon delliurat e desencabcerat della preso hon erodes lo tenja … [ 48vb] … en lo cos seu e torna lay e fon depuy sant
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 11657
Location in volume ff. 48vb-49ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11089
Pseudo-Jabocus de Voragine (III). La vida sant Llorenš
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 48vb] de s. llorenš
text: F3On un dels quatre diaques … [ 49ra] … Ypolit e just sant e soterraren lo [en] molta honor e deligenšia
Note a partir d'aquest foli canvia el tipus de r˙briques i les vides estan relacionades amb Vicent Ferrer
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 11658
Location in volume f. 49ra-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11090
Pseudo-Jabocus de Voragine (III). L'assumpciˇ de la verge Maria
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 49ra] LA ASSVMPăIO DE LA VE[…]
text: A3 VEURE LA forma de aquest pujament as a saber que la verge Maria sen munta entegrament Car munta sen en cos e en anjma … [ 49va] … E de fet La verge maria pres aquesta anima donala a son angel qui la guardaua e tornala en son cos e smenas e fon pux sant hom
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 11659
Location in volume ff. 49va-50ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11091
Pseudo-Jabocus de Voragine (III). La vida de sant Bartomeu
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 49va] VIDA DE SANT BERTHOMEV
text: Q3Vi fon adquella benahuyrada conpanyia dels Apostols e fill de Rey Aquest S. Glorios fon trames a la fi del mon ăo es a saber en les indies … [ 50ra] … E de fet vingueren los dimonjs prengueren lo mal Rey e los capellans de les ydoles e scanyaren los tots e dugueren los a yfern en cos e anjma
Specific witness ID no. 31 BITECA cnum 11660
Location in volume f. 50ra-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11092
Pseudo-Jabocus de Voragine (III). La nativitat de la verge Maria
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 50ra] LA NATIVITAT DE LA VERGE MARIA
text: S3egons sent geronim ioachim Johachim [sic] era de galilea de huna šiutat que havia nom Natzaret E pres per sposa huna dona ques deya anna de Betlem … [ 50va] … Daqui auant lo dit papa Stabli que sen faes solenpnial festa en senblant mes e dia com aquest sant hom deya per reuelašio del Angel
Specific witness ID no. 32 BITECA cnum 11661
Location in volume ff. 50va-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11093
Pseudo-Jabocus de Voragine (III). Sobre la Vera Creu
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 50va] DE LA VERA CREU
text: L3Any contant de la encarnacio .dcxv anys del redenptor ihesus sucšehint Heradis Enperador Roma fon trames … [ 50vb] … Est muntada en altar de enperadors fenit ašo posa en lo temple ab molta de Reuerencia
Specific witness ID no. 33 BITECA cnum 11662
Location in volume ff. 50vb-51rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11094
Pseudo-Jabocus de Voragine (III). La vida de sant Mateu ap˛stol i evangelista
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 50vb] DE SANT MATEV APOSTOL E EVANGELISTA
text: P3er a veure la vida de aquest apostol que .iiij.e forts maraueloses ha hagues aquest apostol … [ 51rb] … E ell lebros de manera que negut metge nol pogues guarir ni negun hom podia ab ell aturar. E de molta dolor el matex ab son propi coltell se mata
Specific witness ID no. 34 BITECA cnum 11663
Location in volume f. 51rb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11095
Pseudo-Jabocus de Voragine (III). De sant Miquel ArcÓngel
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 51rb] DE SANT MIQUEL ARCHANGEL
text: L3a primera raho per que deuem Colre los angels es perque son guarda de nosaltre[s] e defenedos Laltra per que son nostres huidors e minjstradors … [ 51vb] … Donchs ašo son .v. Rahons quens aprouen manjfestament que cascu de nos es tengut de hondrar [sic] los angels e fer los festa
Specific witness ID no. 35 BITECA cnum 11664
Location in volume ff. 51vb-52rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11096
Pseudo-Jabocus de Voragine (III). La vida de sant Lluc evangelista
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 51vb] DE LVCH EVANGELISTA
text: L3o qual fon de siria Missatger de deu no sols corporalment Mas encara spiritualment E segons alguns fon dels lxij [?] dexebles de ihesuchrist … [ 52rb] … Car en negun temps el hague Muller ni fils e euangelizant altament e santa finj la sua illustre vida
Specific witness ID no. 36 BITECA cnum 11665
Location in volume f. 52rb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11097
Pseudo-Jabocus de Voragine (III). La vida de sant Simˇ i Judes
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 52rb] LA VIDA DE S. SYMON ES JVDES
text: S3egons se Reconta en les ystories eclesiastiques En lo temps que nostre senyor ihesus anaua per la terra … [ 52va] … Hoyda lo Rey la mort dels sants apostols feu dur los cossos la hon el era e feu hedificar huna sgleya a honor de aquests sants apostols gloriosos e feu los soterrar gloriosameuet
Specific witness ID no. 37 BITECA cnum 11666
Location in volume ff. 52va-53ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11098
Pseudo-Jabocus de Voragine (III). La festa de Tots Sants
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 52va] LA FESTA DE TOTS LOS SANTS
text: S2is rahons son per les quals la sgleya santa fa del sants festa Primera raho per la magestat diuina … [ 53ra] … Tanta diferencia es entre entre [sic] matrimoni e virginitat Com entre bo e Millor Lu se aconpara a Rosa. Laltra a spina. Hauem aši en breu vist .iiij. condicions de Sants
Specific witness ID no. 38 BITECA cnum 11667
Location in volume ff. 53ra-54ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11099
Pseudo-Jabocus de Voragine (III). La festa dels fidels difunts
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 53ra] LA FESTA DE FELS DEFUNTS
text: M2emoria rahonable de tots los defunts Sobre ašo hauem de veure .vij. coses … [ 54ra] … .vij. coses quens manifestes La condišio e materia de la festa dels morts
Specific witness ID no. 39 BITECA cnum 11668
Location in volume ff. 54ra-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11100
Pseudo-Jabocus de Voragine (III). La vida de sant MartÝ
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 54ra] LA VIDA DE SANT MARTI
text: L2o qual fon bisbe derrarament Apres de esser stat de dos staments šo es de caualers e apres fon monge … [ 54vb] … E trobaren que en tal dia \e/ ora que sent Marti moria a tal ora se Troba lo sant Bisbe ambros en aquella ăiutat e Sgleya
Specific witness ID no. 40 BITECA cnum 11669
Location in volume ff. 54vb-55vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11101
Pseudo-Jabocus de Voragine (III). La vida de santa Caterina verge
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 54vb] LA VIDA DE S. CATERINA VERGE
text: B2eneyta de caterina V. singulars coses ha hagudes Entre totes les altres Sanctes … [ 55vb] … E axi vench veu del šel que dix. Vine ab mj Amjga mia Vine eleta mja la porta de mon Regne
Note text incomplet, en aquest punt el manuscrit ha perdut algun foli
Specific witness ID no. 41 BITECA cnum 11670
Location in volume f. 56ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11102
Pseudo-Jabocus de Voragine (III). De la resurrecciˇ de Jesucrist
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 56ra] [r]esušitat possa de meua [?] a gloria de corrupšio a jncorrupšio. Apres resušita utilment … Rezušita inmortalment e per amor de ašo deya .S. Pau christ rezušitat es qui en negun temps morra
Condition acŔfal
Note acŔfal, en aquest punt el manuscrit ha perdut algun foli
Specific witness ID no. 42 BITECA cnum 11671
Location in volume f. 56ra-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11103
Pseudo-Jabocus de Voragine (III). L'ascenciˇ de nostre Senyor
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 56ra] LASCENSIO DE NOSTRE SENYOR
text: A3pres xl. iorns de la resurrecšio santa de ihesus sen munta al šel. hauem de veure de quin loch sen puia e quant en cos e anima … [ 56va] … Per šo dix sent Johan yo uing [?] a aparelar uos loch .v. cosas son Quens manifesten lo puiament de christ nostre Redemptor
Specific witness ID no. 43 BITECA cnum 11672
Location in volume ff. 56va-57ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11104
Pseudo-Jabocus de Voragine (III). L'adveniment de l'Esperit Sant
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 56va] LO AVENIMENT DEL SANT SPIRIT
text: F3on trames en lo .l.n jorn \als/ apostols com [?] sperit Sagrat Apres dela Resurrecšio del redemptor primer deuem veure Qui trames lo S. spirit … [ 57ra] … Son donchs totes stes coses quens amostren lo aueniment del .S. spirit
Specific witness ID no. 44 BITECA cnum 11673
Location in volume f. 57ra-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11105
Pseudo-Jabocus de Voragine (III). La vida de santa BÓrbara
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 57ra] LA VIDA DE SANTA BARBE[RA]
text: L3egim dela verge beneyta S. Barbara fou Natural de Nicomedia ăiutat fila del gran Rich Viscor Ydolatra en temps de Maximina Emperador … [ 57va] … E vallerja bon hom preuere pres lo S. Cors e posal en hun moniment nou fet per son mester e ab la honor que el pogue la Soterra
Specific witness ID no. 45 BITECA cnum 11674
Location in volume ff. 57va-58rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11106
Desconegut. Exposiciˇ del Pater noster
Language catalÓ
Date escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 57va] SEGVEX SE LA EXPOSICIO DE P[ater noster]
text: L3os Apostols sants desiyosos de orar be Nostre senyor deu feren huna demanda a ihesus redemptor dient Maestre ensenyans com deuem orar … [ 58rb] … E que ala sua santa gloria puxam anar nets axi com se deu quant que de aquest mon nos apele. Amen
Specific witness ID no. 46 BITECA cnum 3681
Location in volume ff. 58rb-60vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3157
Desconegut. BÝblia AT: Tobies (1:1 - 11:17)
Language catalÓ
Date tradu´t 1351 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 58rb] LA YSTORIA DE THVBIES
text: F3on dela šiutat e trip de neptalii que es en les stremes partides de la prouinšia de Galilea sobre Naason. Apres la uia de Ocšident% e a la part sinestra Sephet ăiutat … [ 60vb] … pres hun drap de li torcali los vuls de šo que ne[con]sa e de fet Thubies veu clar e glorificaren entre tots a deu omnipotent e tots los conexents. Lauos dix thobies Beneyt sies tu senyor deu cor
Condition fragment
References (most recent first) Casanellas (2005), “Corpus biblicum catalanicum. Ediciˇ crÝtica de les traduccions bÝbliques catalanes fins a l'any 1900. Pla general de l'obra”,
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2023-08-28