Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1438
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number Esp. 17 Fol | Antic K 134-G-1
Title of volume Q. CURCIO RUFFO | HISTORIA | DE | ALEXANDRE ( en lletres d'or al teixell)
Imprint Barcelona: Pere Posa, Pere Brun, 1481-07-16

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 219 (= IV + 10 + 1 + 209 + V)
ff.: IV + 1-10 + 10* + 11-18 + 20-210 + V (fol. moderna)
Collation [1]10 a10 a-t10
Page Layout 34 línies (f. a iv)
Size pàgina 267 × 186 mm (f. a ii)
caixa 188 × 110 mm
Font gòtica
Pictorial elements Caplletres: espai en blanc per a les inicials, marcades amb lletres de guia
Condition numerat a llapis per una mà moderna a l'angle inferior esquerre del verso dels folis; entre els folis 10 i 11 n'hi ha un de modern numerat 10* i salta al núm. 20. En molt bon estat, manca el primer foli del primer quadern signat “a” que seria en blanc. Errades a les signatures: ai-av (per a2-a6) al primer quadern signat “a”, a1 (per b1), t3 sense signatura (el recto és en blanc) i t3-t5 (per t4-t6). Edició sense foliació impresa
Binding artística en tafilet, or i mosaic, protegida per cobertes auxiliars de pell granada decorades en diversos tons de verd i or; talls daurats
Previous owners (oldest first) Alcalá de Henares: Escola K 134-6-1 1722 [?] (ex-libris)
Jaume Espona i Brunet, bibliòfil 1958 ad quem (ex-libris imprès enganxat a les primeres guardes modernes)
Associated persons Relligador Emili Brugalla i Turmo, relligador (1901-09-04 - 1987-05-25)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Grapí (2001), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1994), Inspecció personal
Catalogat a: Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 260 , n. I-90
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 2802
Tractat a: Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 185
Note amples marges. Amb alguns passatges subratllats a les primeres línies del volum, dels temps que era a la Companyia de Jesús probablement, car semblen de la mateixa tinta que va anotar la signatura del volum al f. 1; sense altres notes de lectura
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/incunableBC/id/6820 reproducció digital vist 2017-05-30
http://cataleg.bnc.cat/record=b1037343~S13*cat catàleg vist 2017-05-30
http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/enquadernac/id/774 enquadernació vist 2017-05-30

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 628
Location in volume ff. 1v prel.-10v prel. + 1-192v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1477
Quintus Curtius Rufus. Història d'Alexandre
Language català
Date traduït 1438-04-21 a quo (data en què Decembrio acabà la seva traducció)
Incipits & explicits in MS tit.: [ 1v prel.] [e]3N nom de nostre senyor deu. Aço es la taula … E primerament aquells de dita part del Plutarcho
índex: Prohem. En carta primera … [ 10v prel.] … La comparacio de Caio iulio cesar Emperador e del gran Alexandre Rey etc. En cartes .clxxxiii.
tit.: [ 1] La vida del Rey Alexandre scrita per aquell singularissim hystorial Plutarcho fins en aquella part on lo Quinto Curcio ruffo comença. Alexandre entr etant. [sic] Prohemi
prol.: [d]6El Rey Alexandre la vida en aquest volum scriure … e actes bellicosos als altres deixant
tit.: De la generacio concebiment e natiuitat de Alexandre
text: [c]4Erta creença es de Caranus: lo paternal linatge dalexandre dercules venir … [ 192v] … a Menphi / e dalli apochs anys a Alexandria fon reduit. al nom e memoria del qual tot degut honor es referit
colofó: Aci acaba lo dotze e vltim libre dela hystoria del gran alexandre … E tret en vulgar al serenissim. Princep Phelip maria Duch de Mila e de Pauia e de Angera compte e de Genoua Senyor / per Petro candido bon seruidor. Any Mil equatre cents trenta vyt [sic]. A vint e hu de Abril. en Mila
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7974
Location in volume ff. 193v-199v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5483
Pietro Candido Decembrio. Comparació entre Juli César i Alexandre
Language català
Date escrit 1438 ca. - 1447 ad quem
Incipits & explicits in MS dedic.: [ 193v] Al serenissimo princep e excellentissim Phelip Maria duc de Mila de Pauia e de Angera Comte de Genoua Senyor:comença la comparacio de Caio iulio cesar Emperador grandissim e de Alexandre gran Rey de Macedonia de Pedro candido ordenada ab lo iudici seu ensemps feelment
text: [c]5Rech yo serenissim princep : entre moltes singulars e alegres questions … [ 199v] … fets quasi a vn spill dela sua gloria paren esser stats enamorats
colofó: La present elegantissima e molt ornada obra dela hystoria de Alexandre/ per Quinto curcio ruffo hystorial fon de grec en lati/ e per Petro candido de lati en tosca/ e per Luis de fenollet en la present lengua valenciana transferida/ e ara ab lo dit lati tosca … e encara castella e altres lengues diligenment corregida empremtada enla noble ciutat de Barcelona/ per nosaltres Pere Posa preuere catala/ e Pere bru sauoyench companyons / a setze del mes de Juliol / del any Mil quatre cents vytanta hu feelment. deo gratias amen
Number of additional copies of edition 17
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 2187
City and Library Ávila Biblioteca Pública
Collection: Call number Cat. Prov. 1568 | Antic Piedras Albas, 1157
Title(s) in copy Hystoira | de | Alexandre ( a ploma al llom, en posició del teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 202 + I (guardes de paper de l'època de la relligadura)
Collation [1]7 a8 a-i10 k8 l-s10 t2-10
Size pàgina 280 × 205 mm (a1)
Font gòtica
Watermark mena de bastó dins d'un cercle amb creu (foli de guardes de la relligadura)
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal; espai en blanc per a caplletres
Condition amb taques d'humitat als marges i taques de tinta; els folis del primer quadern estan trencats i per preservar-los s'han separat amb folis de paper blanc; del foli final només es conserva una meitat longitudinal, podent-se llegir tot el colofó. Exemplar incomplet: del primer quadern només en resten 7 folis (manquen ¿¿) i del primer dels signats “a” manquen el primer i el darrer, manquen també k5 i k9 i t1. Presenta les mateixes errades de signatura que l'exemplar principal: iia (per a2), manca t3, etc. Edició sense foliar
Binding pergamí flexible sobre cartró amb els talls jaspiats de blau
History of volume Adquirit 1959 a quo
Previous owners (oldest first) Joanot Olivella (Floruit 1481 [?] - 1550 [?]) (ex-libris al foli k4v: “Janotoliuela es lo libre seu”, per mà molt maldestra)
Bernardino Melgar Abréu Quintano y Álvarez de las Asturias Bohorques, 8è. Marqués de San Juan de Piedras Albas Piedras Albas 1157, 7-1a-43 1942 ad quem (ex-libris imprès enganxat a l'interior de la coberta anterior, al damunt d'un altre que fouarrencat i del que es llegeixen dues lletres no significatives)
Associated persons al f. 4kv signa Bartomeu Balvell (Floruit 1481 [?] - 1550 [?])
References (most recent first) Catalogat a: Fitxer de sala i fitxer antic de la col·lecció Piedras Albas (Àvila: Biblioteca Pública) (2004)
Tractat a: El Arte en España. Guía del Museo del Palacio Nacional. Nacional. [Exposición Internacional de Barcelona, 1929] (1929) 1:322 , n. 2744
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Tractat a: Reproducció parcial de la Historia d'Alexandre, exemplar d'Àvila, Biblioteca Pública Cat. Prov. 1568 (2004)
Note Dibuixos a ploma en diversos folis, d'altres fets amb un punxó delimitant la figura amb foradets i d'altres amb una punta com la d'una navalleta o ploma sensa punta; al peu del colofó hi ha una anotació per mà maldestra del s. XVI, semblant a la de Joanot Olivella, escrita en dues línies de les que no es llegeix part del començament per mancar un bocí del paper: “[…] libre esdemana oliuesa quil furtera peniat sera | […] dogal de diguesseques i nomes sino comenat se molt | […]”. Altra prova de posseïdor es troba al f. e3, per mà poc formada i sembla més una broma que una altra cosa: “aquest libre es den lonquque quelcule ba[…]”. El foli I de guardes del començament porta anotacions sobre l'obra contemporànies (s. XIX-XX).

Fou exposat a Barcelona a l'exposició universal de 1929

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1249
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 10-VI-28
Title(s) in copy Q. Curcio Ruffo | Vida | de | Alexandre ( en lletres daurades sobre el teixell de pell vermella)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 10 + 209 + II (guardes modernes)
Collation [1]10 a10 a-t10
Size pàgina 291 × 200 mm (f. 1)
Font gòtica
Pictorial elements al f. 20 elegant caplletra bipartida de 10 unitats de pauta en blau i vermell, amb decoració afiligranada que s'estèn pels marges; a la resta del volum, caplletres menudes en blau o vermell sense decoració
Condition en molt bon estat de conservació. Manca el primer foli, com a l'exemplar principal i el que seria el segon bifoli del segon quadern (ff. 11 i 18) té el marge inferior retallat. Errades de signatures: les mateixes que a l'exemplar principal
Binding moderna, pergamí sobre cartró, guardes de paper d'aigües i talls daurats
Previous owners (oldest first) Joan Sacoma (Floruit 1450 [?] - 1520 [?]) (ex-libris al peu del colofó: “Johan Sacoma”, lletra del s. XVI)
Pere Calvet (Mossèn) (ex-libris al capdemunt del f. 1: “Aquest libre es de mossen Pere Caluet quil trobara aura sis dines de trobes sino altrament siran fe lo latra devet mes vos sis dines de bon grat si lanima here caregada de pecats y son de mala porta”)
Barcelona: Biblioteca Mariana de Sant Francesc d'Assís (ex-libris al f. 3: “Nunc est husus Bibliotheca Mariana Conventu Sancti Francisci Barcinone” lletra ss. XVI-XVII)
Alonso (Fr.), OP (ex-libris al marge superior del f. 12: “Ad simplicem vssum fratis Alonso franciscanij” mà ss. XVI-XVII)
Marià Aguiló i Fuster, poeta
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Avenoza (1994), Inspecció personal
Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 59 , n. 40
Note als marges hi ha notes extenses en catala (ff. 12, 14, 24, etc.) i alguns dibuixos. Al f. o1v una anotació a ploma de l'any 1543
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/incunableBC/id/6820 reproducció digital vist 2017-05-25
http://cataleg.bnc.cat/record=b1037343~S13*cat catàleg vist 2017-05-25
http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/enquadernac/id/774 enquadernació vist 2017-05-25

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1417
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number Mar. 20-4º | Antic Marès I-33
Title(s) in copy QUINTO CURCIO | HISTORIA | DE ALEXANDRE ( gravat al teixell amb lletres d'or)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 10 + 1 + 1-199 + 2 + II (guardes modernes)
Collation [1]10 a10 a-t10
Size pàgina 271 × 192 mm (f. 1)
Font gòtica
Watermark columna amb creu
Pictorial elements espai en blanc per a caplletres, indicades amb lletres de guia impreses
Condition en molt bon estat, amb algunes taques d'humitat al final que no deterioren el suport i mínims forats de corcs. Foliació a ploma posterior. Manquen els mateixos folis que a l'exemplar principal, substituïts per d'altres en blanc. Errades a les signatures: com les de l'exemplar principal, però al segon quadern signat “a” ii a (per a2), la resta com les de l'exemplar principal
Binding moderna, en pell sobre cartó, paper de guardes decorat
Previous owners (oldest first) Pere Marès Oriol, llibreter (ex-libris imprès enganxat a l'interior de la coberta anterior)
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Note al primer foli antic conservat, que era en blanc i del que només tenim la meitat exterior, es veuen dues línies manuscrites a la part superior, que foren ratllades i són il·legibles. Exemplar sense anotacions de lectors

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1056
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number Inc. 483 | Antic CLXXV-5-15
Title(s) in copy Quinto curcio ( al llom)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 206 (= 10 + 1 + 2-187 + 9)
Size pàgina 275 × 199 mm (f. 7)
caixa 186 × 113 mm
Font gòtica
Watermark columna de mal veure per la foscor de la tinta
Pictorial elements espais en blanc de 3 unitats de pauta per a les caplletres marcades amb lletres de guia
Condition exemplar incomplet, manquen el f. [a1] i el quadern [t], que ha estat substituït al s. XIX per 9 ff. manuscrits amb la còpia del text perdut
Binding enquadernació de pergamí sobre cartó
Previous owners (oldest first) Juan Selva y Manals (Floruit 1698) 1698 (foli 1: “dels llibres de Juan Selva y Manals, Burges (…) Noble de la Villa de (…) 1698”)
Llorens de Baristell y de Eril (Floruit 1701) 1701 (ex-libris: “Dit llibre he donat al Sr. Don Llorenç de Baristell y de Eril als 26 de juny 1701”)
Francisco Ros (ex-libris: “Es de Francisco Ros”)
Barcelona: Convent de santa Caterina (segell del convent al f. [2] i al tall inferior)
References (most recent first) Marnierre (1998), Inspecció personal
Torra et al. (1995), Catàleg dels incunables de la Universitat de Barcelona 93 , n. 252
Blázquez Fraile (1945), Incunables de la Biblioteca Universitaria 70 , n. 483

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 1059
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Pública de l'Estat
Collection: Call number Sig. Bib. Inc. 341
Title(s) in copy Q. Cincio | a | Hist. de | Alexandra | 1481 ( al llom)
Hispanice de BARCELONA ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 211 (= 1 + 10 + i-clxxxxviiii + 1)
Size pàgina 277 × 199 mm (f. 1)
caixa 185 × 110 mm
Font gòtica
Pictorial elements espai en blanc per a caplletres. Al peu del primer foli hi ha un escut pintat: castell de tres torres sobre fons blau amb orla vermella
Condition foliació a ploma
Binding pergamí sobre conglomerat de paper escrit que no es pot llegir
Previous owners (oldest first) Joan Sacoma (Floruit 1450 [?] - 1520 [?]) (anotació a ploma al f. final signa, després del colofó: “Johan Sacoma”)
References (most recent first) Sabaté (2003), Inspecció personal
Soriano (1998), Inspecció personal
García Pastor (1951), Catálogo de incunables de la Biblioteca Pública de Palma de Mallorca 107 , n. 226

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 1057
City and Library London The British Library
Collection: Call number IB.52512
Title(s) in copy QUINTO | CURCIO || BARCELONA | 1481 ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 216 (= III + 1-210 + III)
Collation [*]10 a9 b-t10
Size pàgina 240 × 175 mm (f. 2)
caixa 192 × 113 mm
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition manquen els folis 5, 6 i 202, que han estat substituïts per un facsímil, aparentment foto-litogràfic en paper vell. Els folis 11r-v i 203r són en blanc
Binding artística, pell gravada en sec de color verd fosc, amb el tall daurat; llom amb cinc nervis
History of volume Adquirit 1905-11-17
Associated persons Relligador Riviere, relligador (marca a l'interior de la coberta “BOUND BY RIVIERE & SON”)
References (most recent first) Avenoza (2009), Inspecció personal
Soriano (1997), Inspecció personal
Catalogue of Books Printed in the XVth Century Now in the British Museum (1971) 10:5-6
Note a les guardes preliminars anotacions de la biblioteca i d’altres anteriors, en anglès, sobre la presència de l’edició als repertoris i sobre l’estat de l’exemplar. Al f.1 anotació a ploma esborrada, del s. XVII aparentment

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 1058
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number INC/1153 | Antic I-1153 | Antic I-994
Title(s) in copy Q. CURCIO | PER | FENOLLE ( al teixell; a mà s'ha afegit “1481”)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 215 (= III + 1-10 + 1 + 1-199 + III)
Collation [1]10 a10 a-t10
Size pàgina 296 × 203 mm (f. a ii)
Font gòtica
Watermark columna (f. 5 prel.)
Pictorial elements Caplletres: les caplletres alternen blau i vermell i ocupen cinc unitats de pauta; les del proemi i del text estan molt ben executades, amb decoració afiligranada
Condition volum sense foliar, llevat de les signatures alfanumèriques de quadern. Els deu folis preliminars contenen la taula; exemplar en perfecte estat de conservació. Errades a les signatures de quadern: les mateixes que l'exemplar principal
Binding moderna, pasta espanyola, amb sanefa daurada i els talls tintats de groc, guardes de paper d'aigües
Previous owners (oldest first) Joan Sacoma (Floruit 1450 [?] - 1520 [?]) (ex-libris al f. 2r: “Johan Sacoma”)
Madrid: Biblioteca Real (ye.3259)
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Sabaté (2002), Inspecció personal
Descrit per: Marnierre (2001), Inspecció personal
Catalogat a: García Rojo et al. (1945), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional , n. 643
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000104966&page=1 vist 2014-08-06

ID no. of additional copy of edition 8 BITECA copid 1384
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number INC/1247 | Antic I-1247
Title(s) in copy Hístoria de Alexandre Mag[…]e ( al llom)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 210 (= 1 + 10 + 1 + 197 + 1)
Size pàgina 275 × 194 mm (a ii)
Font gòtica
Watermark columna amb creu (f. 6 prel.)
Pictorial elements Caplletres: espai en blanc per a caplletres, marcades amb lletres de guia
Condition a l'índex de 10 folis li segueix un foli en blanc; volum sense foliar. Els ff. 1 i 8 de la taula estan parcialment estripats, dos folis van duplicats -els k iii i k [viii], dos vegades impresos- i li manquen altres quatre -ff. k [v] i k [vi], en coherència amb l'error d'impressió abans esmentat i els ff. q [ix] i q [x]-; es detecta, a més, una curiosa recomposició tipogràfica: la darrera línea del f. l ir de l'exemplar BNM I-1153 hi figura en aquest exemplar com a primera línia de l iv
Binding en pergamí antic
Previous owners (oldest first) Joan Sacoma (Floruit 1450 [?] - 1520 [?]) (ex-libris al peu del colofó: “Sacoma”)
Ramon Castelló [de Guimerà] [?] (Floruit 1550 [?] - 1660 [?]) (ex-libris al f. 1v: “Era de Ramon Castello fill del marques de Monistrol”)
Pau Moradell (Floruit 1550 [?] - 1660 [?]) (ex-libris al segon foli de guardes: “Mo Pau Moradell”)
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Marnierre (2001), Inspecció personal
Catalogat a: García Rojo et al. (1945), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional , n. 643
Note el I-1830 i el I-1247 pertànyen a la mateixa edició, però el I- 2455 és lleugerament diferent. Al f. aiiii: la rúbrica de I-1830 i I-1247 té 3 línies, però la de I-2455 en té tan sols 2; les caixes no són iguals a partir del f. a iiii fins al a vv, després tot és igual. Al marge es veuen alguns dibuixos que assenyalen passatges del text, d'altres vegades un festó al marge esquerre acompanya un fragment que interessà a algun lector (p. e. f. iiiv), d'altres dibuixos de mans
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000104966&page=1 vist 2014-08-06

ID no. of additional copy of edition 9 BITECA copid 1385
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number INC/1830 | Antic I-1830
Title(s) in copy QUNTO (sic) | CURCIO | EN LENGUA | VALENCIANA ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 1- 198
Size pàgina 255 × 179 mm
caixa 189 × 110 mm (a1)
Font gòtica
Watermark columna (al f. b vi)
Pictorial elements Altres: als espais destinats per a les caplletres trobem les lletres de guia que no hi són a l'exemplar BNM I-2455. Exemplar sense foliar
Condition comença directament amb el prohemi; bon estat general, l'últim foli està restaurat
Binding moderna, en pell
References (most recent first) Descrit per: Marnierre (2000), Inspecció personal
Catalogat a: García Rojo et al. (1945), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional , n. 643
Note el I-1830 i el I-1247 són de la mateixa edició, però el I- 2455 te algunes diferències; per exemple, al f. a iiii: la rúbrica de I-1830 i I-1247 té 3 línies, però la de I-2455 en té només 2; les caixes no són iguals a partir del foli a iiii fins a a vv, després tot és igual
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000104966&page=1 vist 2014-08-06

ID no. of additional copy of edition 10 BITECA copid 1386
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number INC/2455 | Antic I-2455
Title(s) in copy Fenollet | Quinto Curcio | En Lemosin || 1481 ( als teixells, gravat en lletres daurades)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 209 (= II + 9 + 1-198)
Collation [1]10 a10 a-t10
Size pàgina 222 × 163 mm (f. i)
Font gòtica
Watermark columna (al cos del volum)
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal, espai en blanc per a les caplletres
Condition foliació antiga del s. XVI, a ploma, en xifres romanes tallada al relligar; exemplar restaurat, amb taques d'humitat. Presenta les mateixes errades a les signatures que a l'exemplar principal, la que afecta al f. t3 esmenada a ploma. Incomplet, manca el f. t2 (on acaba el text principal)
Binding moderna, del s. XIX, en pell sobre cartó amb daurats i quatre nervis al llom, talls tintants de blau i teixells de pell vermella amb el títol i la data (al peu) gravats en daurats
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Marnierre (2000), Inspecció personal
Catalogat a: García Rojo et al. (1945), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional , n. 643
Note aquest exemplar es diferencia d'altres de la mateixa edició (p. e. BNM I-1830 i I-1247) pel que fa als ff. a3-a5 del segon quadern signat “a”. Al f. a3 la rúbrica té dues línies, mentre que als altres en té 3; també varia la disposició del text i fins i tot les mides de la caixa en aquests folis, tornant a ésser idèntics a partir del f. a6
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000104966&page=1 vist 2014-08-06

ID no. of additional copy of edition 11 BITECA copid 1305
City and Library Montserrat Monestir
Collection: Call number 256 (Inc. 146) | Antic 4o 75
Title(s) in copy Comença lo tercer libre dela hystoria del gran Rey Alexandre
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 55 (= 10 + 1-45)
Collation a-b10 c2 d10 e2 n10 o1
Size pàgina 301 × 213 mm (f. 1)
caixa 180 × 112 mm
Font gòtica
Watermark columna amb creu (f. 1)
Pictorial elements espai en blanc per a caplletres de 10, 3 i 2 unitats de justificació, amb algunes lletres de guia
Condition exemplar molt mutilat i acèfal, del quadern “c” tan sols es conserva el bifoli cii-cvi, del quadern “e” tan sols el bifoli e5-e10 i del quadern “o” tan sols el foli oiv; manquen els folis des del quadern “f” fins al quadern “m”, i després del quadern “o”; el foli nix va quedar enganxat al foli nviii i s'ha estripat; comença directament amb el tercer llibre, malgrat la signatura del quadern “a”. La taula indica una foliació que no existeix. Falta, segons la taula, des del Prohemi (f. I), fins al f. VIIII: “Com Alexandre passa lo Granico. E dela batalla que alli fon” és a dir, manquen deu folis. Segons la taula hi ha dos cap. III, però dins del text el cap. II no està numerat, així que el cap III del text correspon al II de la taula
Binding perduda
References (most recent first) Marnierre (1999), Inspecció personal
Olivar (1990), Els incunables conservats a la Biblioteca de Montserrat 63 , n. 146

ID no. of additional copy of edition 12 BITECA copid 1681
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number Rés. J. 86
Title(s) in copy QVINTO CVRCIO | EN LENGUA | VALENCIANA | PER | FENOLLET | BARCELONA | 1481 ( al teixell amb daurats)
Quinto Curcio: Historia de Alejandro | en lengua valenciana | 1481 ( f. [*]1 prel. a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 1-10 + i-clxxxxviiij + III (fol. ant. a ploma en romans)
Collation [*]10 a9 a-s10 t11
Size pàgina 295 × 205 mm (f. 1)
Font gòtica
Watermark columna amb creu (ff. 2 prel.-197 (= t8))
Pictorial elements com la de l'exemplar principal, caplletres sense gravar i lletres de guia
Condition molt bon estat de conservació. Errades a les signatures de quadern: ii.a segon quadern (per a2), ai (per b1), t3 sense imprimir, tiii (per t4), tiiii (per t5) i tv (per t6)
Binding enquadernació de la Bibl. Royale, del segle XIX, en pell vermella, decorada amb ferros daurats i en sec, 4 nervis, i segell de la BR gravat en sec al centre de les cobertes anterior i posterior. Tall daurat
Previous owners (oldest first) Paris: Bibliothèque Royale (ex-libris a les cobertes: “BIBLIOTHÈQUE ROYALE”)
Joan Sacoma (Floruit 1450 [?] - 1520 [?]) (“Johan €acoma” a ploma, a la fi del colofó, ara tapat amb un bocí de paper enganxat)
Associated persons relligat en 1841 per Charles Ottmann, relligador (al segon foli de guarda: “RELIÉ PAR OTTMAN 1841”)
References (most recent first) Soriano (2006), Inspecció personal
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Delteil et al. (1918-34), Annuaire de ventes de livres. [Manuscrits. Relivres armoriées]. Guide du Bibliophile et du livraire 122:185
Note els dos quaderns “aïï presenten correccions fetes a ploma, ja que hom cregué que es tractava d'un error per “aïï i “bïï, respectivament

ID no. of additional copy of edition 13 BITECA copid 1682
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number Rés. J. 1657
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 1 s/n + 1-9 (el f. 9 està numerat 9/10) 11-191, 191bis-207 + II ff. (fol. moderna a llapis)
Collation no es pot controlar amb certesa, part dels marges originals ha desaparegut al començament del volum; de fet la primera signatura que es veu és a.i al f.19 modern
Size pàgina 272 × 190 mm (f. a i)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition exemplar restaurat, nombrosos folis estaven trencats o mancats de bona part de la seva superfície i han estat restaurats afegint paper i pasta de paper; ara en bon estat, malgrat que ha perdut part del text dels ff. de la taula i alguns que estan afectats per corcs (amb fragments de text perduts); manquen al menys dos folis (el foli inicial, i un altre no identificat). Foliació moderna a llapis de l'1 al 207, amb algunes irregularitats en la numeració dels folis inicials (no s'ha numerat el primer f. potser perquè quan es va fer estava molt deteriorat l'exemplar i encara no s'havia procedit a la seva restauració) i en el f. 191: 191, 191(bis), 192, etc. Marges íntegres (o gairebé) a partir del f. c.ii (40 de la foliació moderna); a partir d'aquí només lleugeres taques d'humitat als marges, que no afecten el text; tornen a estar deteriorats els marges a partir dels darrers folis del quadern “p”. Existeix una antiga foliació (s. XV?) a tinta, en l'angle superior dret, tallada a molts folis, que numera 40 l'actual f. 49, és a dir, que no compta els deu ff. inicials de la taula
Binding enquadernació moderna en pergamí sobre cartó, amb tall decorat amb una tonalitat fosca
Previous owners (oldest first) Joan Sacoma (Floruit 1450 [?] - 1520 [?]) (al peu del colofó, a tinta la firma de Johan Sacoma, com a latres exemplars d'aquesta mateixa ediciócom a)
Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal (ex-libris: “Es dela Biblioteca Cata […] publica Episcopal de Barcelona”)
Paris: Bibliothèque Royale (segell en tinta vermella, visible a l'interior del volum)
References (most recent first) Avenoza (2006), Inspecció personal
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note al verso dels ff. I i II de guardes, a llapis, anotacions sobre la presència d'aquesta edició als catàlegs d'incunables més importants

ID no. of additional copy of edition 14 BITECA copid 1061
City and Library Porto Biblioteca Pública Municipal do Porto
Collection: Call number Inc. 86 | Antic 86 | Antic P4-3/6
Title(s) in copy QU. CURCIO | EN LENGUA | VALENCIANA | 14[81] ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + II + 199 + I + I (Avenoza)
Collation A2-9 a-b-c-d-e-f-g-h-i-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t10
Size relligadura 272 × 190 x 40 mm (pla anterior)
pàgina 264 × 177 mm (f. f v)
pàgina 261 × 182 mm (f. f v)
Font gòtica
Watermark altres no es veuen bé
Pictorial elements Altres: vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition Exemplar afectat per la humitat i amb alguns túnels de bibliòfags (p.e. quadern “r”), restaurat aquests darrers amb afegits de pasta de paper. Manca el plec inicial amb la taula i un foli del primer quadern que hom suposa era en blanc. El volum està restaurat amb afegits de pasta de paper, abans esmentats o amb bocins de paper que completen les parts perdudes als folis. No disposa de cap mena de foliació. El primer i el segon quadern estan signats “a”. Són en blanc els folis de guarda anteriors i posteriors i el f. [t ii bis]r. En molt bon estat, manca el primer foli del primer quadern signat "a" que seria en blanc. Errades a les signatures: ai-av (per aij-a vj) al primer quadern signat "a"; .ij. a (per a ij), a. .iiii. (per a.iiii.), a j (per bj esmenat a ploma); t iij sense signatura (el recto és en blanc) i t iij-t v (per t iiij- t vj).
Binding En pell marró clara sobre cartó, amb filets daurats als plans i sanefa daurada als cantells, llom sense nervis marcats, però amb els ficticis decorats amb sanefes vegetals daurades emmarcades per filets; a l’espai dels entrenervis hi ha gerros i motius decoratius en daurat. Les guardes són de paper d’aigües marmolejat en verd, blau, blanc, groc i rosat
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2015), Inspecció personal
Catalogat a: Biblioteca Pública Municipal do Porto et al. (1953), Catálogo dos Incunáblos [Biblioteca Pública Municipal do Porto]. Vol. 1 180-3 , n. it. 86
Catalogat a: Carvalho (1904), Incunabulos da Real Bibliotheca Publica Municipal do Porto 47-8 , n. it. 73
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note Les antigues signatures es troben en dues etiquetes de paper enganxades al peu del llom, la més moderna (86) está impresa en tinta vermella damunt d’un paper blanc (86) i la més antiga està escrita a ploma damunt un paper enfosquit rodó (P4-3/6), aquesta, però, es troba també anotada a ploma damunt d’un exlibris de la biblioteca, imprès en color verd i enganxat a l’interior de la coberta anterior i encara la tornem a trobar al marge superior del f. Iv de guardes modernes preliminars. Volum amb escases anotacions marginals, amb algun senyal al marge a ploma (p. e. al quadern “g”) i amb mots d’advertència. Quan el va descriure Azevedo ja mancaven a l’exemplar els 11 folis inicials.

ID no. of additional copy of edition 15 BITECA copid 1379
City and Library Ripoll Olim Biblioteca Lambert Mata
External description
References (most recent first) Estrader et al. (1989), Catàleg de la Biblioteca "Lambert Mata" de Ripoll xiv

ID no. of additional copy of edition 16 BITECA copid 1062
City and Library San Marino Henry E. Huntington Library
Collection: Call number 86168 | Antic PR 9547.72 X | FOLIO
Title(s) in copy QUINTO | CURCIO | HYSTORIA | DE | ALEXANDRE || BARCELONA | 1481 ( al llom)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Collation [1]10 a10 a-t10
Size pàgina 267 × 161 mm (f. b6)
Font gòtica
Watermark columna amb creu (al cos del volum, per exemple visible al f. t2 bis)
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition restes d'una foliació moderna feta a llapis a l'angle inferior extern; n'hi ha a més una altra també a llapis, sota la darrera línia del text, començant al f. a i = 1, salta del 99 a 200 i presenta algunes incoherències (204 + = 204bis?). Errades a les signatures de quadern: a1 (per b1), t3 sense signatura i t3-t5 (per t4-t6). En excel·lent estat de conservació
Binding marroquí vermell, amb daurats, anglesa, del s. XIX; talls daurats
History of volume Adquirit 1926
Previous owners (oldest first) Henry Huth, bibliòfil 1878 ad quem (ex-libris: “EX MVSAEO HVTHII”)
Otto Vollbehr (Doctor), bibliòfil 1926
Associated persons Relligador segons anotació a l'interior de la coberta anterior, fou relligada per Francis Bedford, relligador
References (most recent first) Descrit per: Faulhaber (2004), Inspecció personal
Tractat a: Goff (1964), Incunabula in American Libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in North American collection , n. C-1004
Catalogat a: Mead (1937), Incunabula in the Huntington Library 233 , n. 5141
Note als folis de guardas anotacions amb les signatures del volum i referències als catàlegs on figura el llibre

ID no. of additional copy of edition 17 BITECA copid 1063
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number Inc. 216
Title(s) in copy FENOLLET | Q CURCIO | EN LEMOSIN || BARCELONA | 1481 ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 10 prel. + 1-198 + I
Size pàgina 284 × 195 mm (f. a5 (segon quadern a))
× mm
Font gòtica
Pictorial elements caplletres sense gravar, amb lletres de guia
Condition en molt bon estat excepte algunes taques d'humitat especialment a l'índex. Errades a la col·lació: a1 (per b1)
Binding antiga en cartó amb llom de pell
History of volume Adquirit 1758 a quo
Previous owners (oldest first) Juan Sanz de Latrás, Conde de Atarés (ex-libris del s. XVIII al foli 1 preliminar: “Del conde de Atares”)
Francisco Javier Borrull, Bisbe de Tortosa [1757] 1758 ad quem (ex-libris: “Ex. Bibliotheca quam D. D. Franciscus Borrull, Academiae Valentinae testamento legavit”)
References (most recent first) Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Palanca Pons et al. (1981), Catálogo de los incunables de la Biblioteca Universitaria de Valencia 63 , n. 107
Note anotacions marginals a tinta negra en castellà, llatí i català; nota en el foli 1 preliminar sobre els afers d'un mercader que diu estar a Barcelona i esmenta el barri de Sants

Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-10-06