Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1435
Authors Pere Miquel Carbonell i de Soler
Titles Vós, En galant, vergonya teniu poca
Incipit & Explicits text: Vós, En galant, vergonya teniu poca … com vós siau de tots gran protectora
Date / Place escrit 1475 - 1517 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abbacddc
References (most recent first) Editat a: Carbonell et al. (2008), “Vos, En Galant, vergonya teniu poca”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 178 , n. 30.8 (219:260)
Editat a: Adroher Ben (1956-57), “Estudios sobre el manuscrito Petri Michaelis Carbonelli Adversaria. 1492 del Archivo Capitular de Gerona”, Anales del Instituto de Estudios Gerundenses 37-40 (ed. ref.)
Editat a: Bofarull i Mascaró et al. (1847-1977), Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón 2:329-332
Subject LITERATURA
DONES
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 562
City, library, collection & call number Girona: Arxiu Capitular, Carbonell 69 (BITECA manid 1076)
Copied Barcelona: Pere Miquel Carbonell i de Soler, Francesc Carbonell, 1473 - 1507
Location in witness ff. 253-254v
Title(s) Pere Miquel Carbonell i de Soler, Vós, En galant, vergonya teniu poca, escrit 1475 - 1517 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 253v] Cobles fetes per Pere Michael Carbonell archiver del Senyor Rey en lahor e defensio de vna dama qui [“era” ratllat] exia del Bany segons es pintada en vn drap de pinzell ab vn Galant qui la te abrassada e ab altre que sona Orguens e altres scolten acompanyats de vna altra Dama e ab vn Gat que sona vn lehut dauant la Taula ques dinauen E ara es retaula guarnit e comprat en lany Mil .D. e Quattre de la natiuitat de nostre Senyor E en loch de jugar Lo dit Carbonell a gloria de nostre Senyordeu e dela Sacratissima Verge Maria mare sua ses dispost compondre aquelles: Co es en les festes de Nadal del any dela nativitat de nostre Senyor Mil Cinccents e Cinch
rubr.: Parla la Dama
text: Vos en Galant Vergonya teniu poca … [ 254v] … Com vos siau de tots gran protectora
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-03