Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1433
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call number esp. 541 | Antic R. D. 9511
Copied Barcelona [?] (Avril et alia): Guillem Serra, Rector de Sant Julià de Montseny (colofó), 1451-10-24 (colofó)

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli exterior de pergamí)
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 136 (= 1-7 prel. + A-I + i-cxviiij + 1 + I) (els folis preliminars foliats modernament (A-I) i la resta amb foliació antiga en xifres romanes)
Collation 14/2t1 25/4t 3-1212; reclams horitzontals centrats decorats; restes de signatures de reclam alfanumèriques que començen a veure's a partir del quart quadern, signat “b” i arrigen fins al dotzè signat “k”
Page Layout 2 columnes
26 línies (f. 2)
Size pàgina 274 × 208 mm (f. 2)
caixa 180 × 145 mm
columna 180 × 64 mm
Hand gòtica rodona una altra mà del s. XV va omplir els folis (Cva-Eva)
Watermark carro de dues rodes (al cos del volum,) (semblant a Briquet 3528, Perpinyà: 1429 i 1432-37, Genova: 1429-33, Holanda: 1430-34, Pisa: 1431-48, Coblenz: 1432, Bruxelles: 1432, Forcalquier: 1433, Anvers: 1434, Palermo: 1442, Lucca: 1444-52, Udine: 1447, Treviso: 1448, Provence: 1448-52, Genève: 1449, Pignerol: 1451, Barcelona: 1451, Montpeller: 1452, Catania: 1453, Fabriano: 1442, Bois-le-Duc: 1432, Napoli: 1439;)
paraula “CAUSA B” (a la guarda posterior)
Pictorial elements Caplletres: caplletres alternant en vermell i blau, algunes amb or, especialment als folis de pergamí, la primera és la més elaborada, bipartida, combina diversos colors (verd, blau, granate, vermell, taronja, blanc, ocre i or), d'altres tenen decoració afiligranada en vermell i marró o negre (n'hi ha sense fer entre els folis Cva-Eva)
Orles de la mateixa factura que la primera caplletra, p. e. al f. xxxviiv
Rúbriques en vermell
Il·lustracions esborranys d'il·lustracions al f. cxxv, també s'han decorat amb figures, amb aplicació d'or inclús, alguns reclams
Tocs de color inicials safranades
Other features Justificació: punta seca, amb línies de guia per als renglons en punta de carbó (folis preliminars)
Perforacions: sense senyals de perforacions (folis preliminars)
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc (folis preliminars)
Justificació: al començament sembla punta seca, però hi ha un canvi i l'instrument deixa marca en alguns folis (text)
Ús de la primera línia de la pauta: escrita o trepitjada (text)
Perforacions: no es distingeixen perforacions (text)
Condition tinta corrosiva emprada en alguns folis; folis H, I i últim del 10è quadern, en blanc, aquests folis duen una doble foliació en lletres i en num\. 1-9
Binding antiga, en pergamí flexible, amb lligams de badana trencats
History of volume Adquirit 1898
Previous owners (oldest first) Paris: Paul et fils et Guillemin 1898
Miquel Victorià Amer, poeta (Morel-Fatio)
References (most recent first) Facsímil: Microfilm del ms. esp. 541 de la BNP. Miscel·lània religiosa. Hores de la Passió. Gènesi (2002)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1998), Inspecció personal
Tractat a: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 139-40
Catalogat a: Avril et al. (1982), Manuscrits enluminés de la Péninsule Ibérique 117-8 , n. 130
Tractat a: Rico (1972), Alfonso el Sabio y la General estoria 48, n. 9
Tractat a: Suchier (1883), Denkmäler Provenzalischer Literatur und Sprache. Mit einer Untersuchung von Paul Rohde: ueber die Quellen der romanischen Weltchronik 496
Tractat a: Amer (1873), Compendi historial de la Biblia que ab lo titol de Genesi de Scriptura trellada del provençal a la llengua catalana Mossen Guillem Serra en l'any MCCCC LI. Y ara ha fet estampar per primera vegada En Miquel Victorià Amer 496 , n. (repr. un facsímil)
Note duia un títol a ploma al llom, avui indistingible
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 12
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1665
Location in volume f. Cva
f. 3va (fol. numèrica)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2165
Desconegut. Senyor no·m vulles corregir
Language català
Date escrit 1451 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ Cva] S3enyor nom uulles corregir | terrjblament ne malayr | No sies contra mj jrat | perdonem per te pietat … Senyor uulles me de ffenssar | tornels atras | dels enemjchs quem fan pensar | tornels atras leugernament | e coneguen lur defaliment
Poetic Stanza 2 x 21
References (most recent first) Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 237-8 (ed. el text)
Note entre els vv. 37 i 38 s'interpola “Tornels atras”, repetició errònia de l'inici del v. 39. Aquesta interpolació no l'hem comptabilitzada a la versificació. Escrit a línia seguida, amb versos separats per punts
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1666
Location in volume f. Cva-vb
f. 3va-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2166
Desconegut. Cels homens son beneventurats
Language català
Date escrit 1451 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ Cva] C3Els homens son beneuenturats | los quals son fora de peccats | e de tota injquitat | lur sperit es deffenssat … [ Cvb] … lo quj es dreturer de cor | tal sera de deu seruidor
Poetic Stanza 23 x 2
References (most recent first) Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 238 (ed. el text)
Note escrit a línia seguida, versos separats per punts
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1667
Location in volume ff. Cvb-Drb
ff. 3vb-4rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2167
Desconegut. Senyor, no·m vulles maleyr
Language català
Date escrit 1451 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ Cvb] S3enyor nom uulles maleyr. mas esmanar corregir. segons la tua gran bondat. … [ Drb] … car tu es la mja salut. qui dels inferns mas remut
Poetic Stanza 40 x 2
References (most recent first) Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 238-9 (ed. el text)
Note escrit a línia seguida, versos separats per punts
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 1668
Location in volume f. Drb-vb
f. 4rb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2168
Desconegut. Senyor, ages-me pietat
Language català
Date escrit 1451 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ Drb] S3enyor ages me pietat. per la tua gran magestat. senyor tu qui es piados … [ Dva-vb] … con seran a tu conuertits los peccadors grans [f. Dvb] e petits
Poetic Stanza 39 x 2
References (most recent first) Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 239-40 (ed.)
Note escrit a línia seguida, versos separats per punts
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 1669
Location in volume ff. Dvb-Erb
ff. 4vb-5rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2169
Desconegut. Senyor ver Déu, per merce·t quir
Language català
Date escrit 1451 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ Dvb] [S]3enyor uer deu per mercet [deman ratllat] quir que uules [los ratllat] mos prechs exausir … [ Erb] … no hauran penes jnfernals en lo cell auran heretat [ge ratllat] ja es lo camj endressat
Poetic Stanza 52 x 2
References (most recent first) Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 240-1 (ed. el text)
Note escrit a línia seguida, versos separats per punts gairebé sempre; trobem alguns mots ratllats sembla que per la mateixa mà del copista que esmena errades
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 1670
Location in volume f. Erb
f. 5rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2170
Desconegut. Senyor ver Déu, jo he cridat
Language català
Date escrit 1451 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ Erb] [S]3enyor uer deu io he cridat. dela molt gran profunditat. … pus carament me as rehemunt. [sic] prechte que no sia perdut
Poetic Stanza 12 x 2
References (most recent first) Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 241-2 (ed. el text)
Note escrit a línia seguida, versos separats per punts
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 1671
Location in volume f. Erb-va
ff. 5rb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2171
Desconegut. [S]enyor, vulle[·ns] exausir
Language català
Date escrit 1451 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ Evb] [S]3enyor uulles exausir. sanctificar e beneyr. senyor molt iust e piados. … [ Eva] … atots cels qui donen turment. tu es mon deu e mon senyor e jo lo teu serujdor
Poetic Stanza 33 x 2
References (most recent first) Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 242 (ed. el text)
Note escrit a línia seguida, versos separats per punts
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 1672
Location in volume ff. Eva-Frb
ff. 5va-6rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2172
Desconegut. Senyor ver Déus tot poderos
Language català
Incipits & explicits in MS text: [ Eva] [S]3enyor uer deus tot poderos. franch e mjsericordios. perdonans los nostros peccats. … [ Frb] … preguem cascuns deuotament. quens do saluament. Amen
Poetic Stanza 52 x 2
References (most recent first) Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 243-4 (ed. el text)
Note escrit a línia seguida, versos separats per punts. Hi ha un canvi de letra en la lín. 8 del f. 5vb que cada cop es fa més cursiva
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 1673
Location in volume ff. Frb-Gra
ff. 6rb-7ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2061
Joan XXII, Papa. Hores de la Passió
Language català
Date traduït 1451 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ Frb] Aci comensen les hores de la passio de ihesuchrist les qualls feu papa ihan [sic] xxij. e dona atota persona qui les djgue ab deuocio per cade uagade que les [sic] .j. any e .xl. dies de perdo
intr.: [S]2enyor tu hobriras los meus labis e la mja bocha recomtara la tua lahor … [ Fva] … Adorte senyor ihesu christ ebenesch te cor per la tua sancta creu remjst lo mon
tit.: Matjnes
text: Saujesa de deu lo para. | Qui sots virtut diujnal … [ Gra] … com uolgues morjr per amor de nosaltres agreu turment nos vullats consolar en la mort angoxosa gloriosament. Amen
Poetic Stanza intr., 1 x 8 prosa, 1 x 6 prosa, 1 x 7, 3 x 6 prosa i letanies
References (most recent first) Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 359 , n. 5
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 10160
Location in volume ff. Fva-Gra
ff. 6va-7ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1174
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Saviesa de Déu lo Para
Language català
Incipits & explicits in MS text: [ Fva] S2aujesa de deu lo para … [ Gra] … En esta mort pensem tot dies
Poetic Stanza 1 x 8, 2 x 6, 1 x 8, 3 x 6
Note els dos darrers versos de la quarta cobla ocupen una única línia d'escriptura
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 1674
Location in volume f. Gra-rb
f. 7ra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2174
Desconegut. Oració. Per tots aquells quj son en penes de porguatorj
Language català
Incipits & explicits in MS rubr.: [ Gra] Oracio per tots aquells quj son enpenes de porguatorj
text: Senyor deu piadors [sic] e mjsericordios prech te per tots aquells quj son en penes de porguatorj que per la tua pietat … e jo quant de aquest mon trespassere ab ells age perpetual consolacio en la eterna vida. Amen
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 619
Location in volume ff. Ara + jra-cxviiijvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1470
Desconegut. Gènesi
Language català
Date traduït 1400-03-18 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ Ara] E4n nom de deu e dela verge Maria comensa la taula del present libre appellat Genesi e primerament lo principi dell djt libre quj tracta com fon fet lo mon .j.
índex: comensa la taula del present libre appellat Genesi e primerament lo principi dell djt libre quj tracta com fon fet lo mon .j. Jtem dell primer peccat que adam feu iij. … [ Cra] … Dells bens e deles ffranqueses que lemperador contastj establi ala esgley per amor de deu .cxviiij.o
text: [ jra] D7Iu lo libre de genesi que en lo comensament dell mon crea deus lo cell he la terra E la terra era buyda e tot lo mon era axj com vna pilota … [ cxviiijvb] … E cresch tant lo nombre de aquells quj preseren babtisma e reeberen que foren que foren [sic] vmil homens menys de fembres e de jnfants. Deo gracias
colofó: Ffon acabat lo present libre appellat .Genesi. de scriura a xxiiij dell mes de octobra en lany M.CCCC.LI per mans de mj Gujllem serra rector de sent julia de monseny diochesis barchinone
References (most recent first) Editat a: Amer (1873), Compendi historial de la Biblia que ab lo titol de Genesi de Scriptura trellada del provençal a la llengua catalana Mossen Guillem Serra en l'any MCCCC LI. Y ara ha fet estampar per primera vegada En Miquel Victorià Amer
Note manuscrit emprat per M. Victorià Amer per a la seva edició; l'erudit, però identificà erròniament el copista, Guillem Serra, amb el traductor
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2022-02-24