Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1431
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call number esp. 13 | Antic Anc. fonds 9992
Title of volume CHRONIQUES | EN CATALAN ( al teixell gravat en or)
Copied 1411 [?] - 1430 [?] (primera part)
1431 ad quem (segona part)

External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 117 (= III + 1-111 + 4 s/n + IV) (foliació moderna, en xifres aràbigues a ploma)
Collation [1]14 [2]-[6]16 [7]12 [8]3/2
Page Layout 30 línies (f. 2)
28 línies (f. 4)
39 línies (f. 105, dues en blanc)
Size pàgina 370 × 272 mm (f. 2)
caixa 255 × 187 mm (f. 2)
caixa 254 × 185 mm (f. 4)
caixa 265 × 153 mm (f. 105)
Hand cursiva catalana, la principal, abans de 1431 (ff. 1r-99v)
gòtica rodona una més recent (ff. 100r-111v)
Watermark claus dues claus (Briquet 3837, Països Baixos: 1375, Perpinyà: 1437;)
muntanya de tres cims dins d'un cercle amb creu (f. 104,) (Briquet 11859, Genova: 1399, Fano: 1402;)
carro de dues rodes (f. 111)
Pictorial elements Caplletres: en vermell i blau amb decoració afiligranada senzilla en vermell i lila alternant
Rúbriques en vermell fins al foli 83
Calderons en vermell i blau alternant
Other features Justificació: a tinta sèpia que ha deixat molt poca senyal
Ús de la primera línia de la pauta: escrita o trepitjada, a la segona part, escrita
Perforacions: són visibles quatre perforacions rodones als angles de la caixa
Reclams: horitzontals centrats al marge inferior, decorats amb un traç de la mateixa tinta, manquen als dos quaderns finals
Signatures: sense senyals de signatures de quadern
Condition volum restaurat amb afegits de paper (ff. 1, 108, 110-111 esp.), del quadern setè van romandre en blanc set folis que van ser aprofitats per la segona mà. Del primer quadern s'han perdut quatre folis al començament, a més del 9 que fou substituït per un de modern, del mateix paper que les guardes; el quadern final format ara per cinc folis, sembla respondre a dos bifolis al centre dels quals s'ha situat el f. 109 modern i de les mateixes característiques del f. 9, que assenyalaria la manca en aquesta posició de diversos folis. A la primera part hi ha diverses disposicions de les mides de la caixa i també és variable el núm. de línies
Binding moderna, en cuir sobre cartró dur, plans amb filets daurats i amb una roda rectangular decorada gravada amb motius florals; daurats al llom amb el motiu de la corona reial; el teixell és de pell vermella amb el títol gravat en or; guardes de paper d'aig#ues granat i negre
History of volume Adquirit 1668 d.
Previous owners (oldest first) Giulio Raimondo Mazzarino, Cardenal 1661
Paris: Bibliothèque Royale (inc. Clément)
Other Associated Texts cnum 617 MS: Gaucher de Dénain… Compendi historial (versió 1) (tr. Desconegut), traduït 1410 - 1419. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 352, 1451 - 1500
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 179-88 , n. 25
Facsímil: Reproducció parcial del ms. esp 13 de la Biblioteca Nacional de França. Cròniques (2010)
Facsímil: Microfilm del ms. esp. 13 de la BNP. Crònica universal de Gaucher de Dénain (2002)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1998), Inspecció personal
Tractat a: Coll i Alentorn et al. (1991), Historiografia 102
Tractat a: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 123-32
Catalogat a: Omont (1908-13), Anciens inventaires et catalogues de la Bibliothèque Nationale 4:142
Tractat a: Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 498-501
Catalogat a: Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] , n. 121
Note al peu del f. 21v una prova amb l'inici d'una carta de finals s. XV o inc. s. XVi; al marge del f. 19v anotacions cronològiques sobre l'origen del món fetes en l'any 1560; el manuscrit duu notes dels segles XVI i XVII

Internal Description
Number of texts in volume: 9
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 616
Location in volume ff. 1-68v + 80v-82v + 110-111v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2697
Gaucher de Dénain. Crònica universal (versió 2)
Language català
Date traduït 1431 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 1] [t]ostemps [a]quella regio von [sic] hi atrobarets arbres de molts bones [man]eres fru[its] portants los quals hi hac … [ 68v] … E per aço se tragueren arrere aquells de athenes
text: [ 80v] A2quest rey faraho en lo temps del qual josep fo uenut En egipte … [ 82r] … e en axj ho requer lo comte per mjls uenjr als Emperadors de Roma
índex: [ 110] […] Com Thedeus vench deuant lo Rey Ethiodes e dix sa Missatgeria E dela resposta que Ethiocles feu a Thedeus enbaxador dels Grechs en Cartes .xl. … [ 111v] … Com brut stant enlo Templa de Diana per fer li sacrifiçi se adormi / E com durment li fou viyares que la dita deessa Diana li digues hon Deui aanar e poblar la sua gent e ço que li esdeuench / ecom corjneu ab brut prangueren terra ab les Naus enlo ducat de guotarj e li mataren lo missatge per quj sagueren guerra en .cartes .xc.o
Condition acèfal
Associated MSS/editions manid 1432 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 352. 1451 - 1500. Gaucher de Dénain… Compendi historial (versió 1) (tr. Desconegut), traduït 1410 - 1419.
Note manca el primer foli del text i també part de la taula. Segons P. Bohigas, aquesta traducció és independent de la del Mss. BdC 352; es tracta d'una versió amb addicions importants de la Crònica atribuïda a Gautier de Denain. Manca un foli entre els actuals 8 i 10; al f. 8v queda en l'aire el capítol amb la rúbrica “Enchare tornare parlar de Nebrot” amb les paraules “E daquella hora anant ahorarent ells lo foch e si dixeren” i el foli 10 comença amb “ells agren quj era apellat Tros”, d'un capítol que acaba dient “lo derrer fill de Jafet segons que uos hauets hoyt”. La rúbrica del següent capítol és: “Quals gents Janus pobla”. La mà que completà el text ca. 1431 fou la que executà la taula, de la qual només ens roman una part
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 865
Location in volume ff. 68v-80
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1622
Rodrigo Jiménez de Rada, Arquebisbe de Toledo. Crònica d'Espanya
Language català
Date traduït 1350 [?] - 1400
Incipits & explicits in MS tit.: [ 68v] Açi comensen les Rubriques de aquest libre dela croniqua de Spanya
rubr.: C2om trobaretz la generacio daquells quj primerament poblaren spanya e com ffo conquesta per grechs e per los romans … fo aiustat ab lo reyalme darago axi com trobaretz auant en lo dit libre
índex: Dela generacio daquells quj primerament poblaren spanya … Com lo Comptat de Barchinona fo hunjt ab lo Reyalme daraguo
pream.: [ 69] E2n nom de nostro senyor e de nostra dona santa marja aquest libre quj parla dela cronjqua ço es quals gents poblaren prjmerament spaya [sic] E com carles magnes la desljura en partida dels serrayns. Del prolech del libre
prol.: C2om entre les altres partides e proujncjes del mon spanya sia loada specialment de gran noblesa de riqueses e daltres bens e aço fa testimonj vn philosof lucha quj aquella los per sos uersos djent … e rey de frança apres dels quals los crestjans la possehjren tro ha ara
rubr.: Dela generacio daquells quj prjmerament poblaren spanya ço foren los fills de jafet
text: D2Evem saber prjmerament que anans del djluuj … [ 80] … Aquest rey en Jachme fo molt struch contra moros axj quels tolch les ille de mallorques. en loregne de valencia e aquell de Murcia Murcia e fo fet llarch e franch. deo gracias
References (most recent first) Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 498-501
Note Duu nombroses notes marginals per una mà del segle XVII
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1642
Location in volume ff. 76v-77
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1102
Desconegut. Crònica de Sant Pere de les Puelles ([?])
Language català
Date escrit 1278 a quo - 1283 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 76v] Com Carles magnes Emperador de Roma e Rey de Ffrança jntra en spanya contre los sarrayns
text: E3npero miganssant la gracia de deu … [ 77] … ab lo regne daraguo dela qual cosa parlarem per auant deus uolent
Condition fragment
References (most recent first) Coll i Alentorn (1967-69), La Crònica de Sant Pere de les Puelles 102
Note M. Coll i Alentorn indica la presència d'aquest text al manuscrit, com un resum parcial de la Crònica, tot i que figura com un dels capítols de l'obra en la taula del f. 68v. Resum parcial
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 7978
Location in volume f. 80v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5093
Desconegut. Sobre la dona que va trobar les primeres lletres
Language català
Date escrit 1350 [?] - 1410 [?]
Incipits & explicits in MS text I: [ 80v] Carmentjs notulas jnuenjtur femjna nostras … Caldeas Abraham quj prjmjs dicitur actor
text II: Nota que vna fenbra appellada carmentjs atroba les nostres letres … Abram quj es dit lo prjmer actor atroba la letra caldea
Note tots dos textos, els tres versos llatins i la seva traducció catalana, estan escrits en tinta vermella; segons la taula del final aquest text hauria de trobar-se al foli 81v [lxxxij], però es troba al 80v de la foliació moderna
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 1662
Location in volume ff. 82-83
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1502
Francesc Eiximenis. Dotzè del Crestià (extrets dels cap. 22, 23 i 24)
Language català
Date escrit 1386 - 1387
Incipits & explicits in MS text: [ 82] P2osse fecundis jn sermone de gubernacione djujna Que entre les altres coses en que deus ensenya la sua alta gubernacio … [ 83] … e aço per tal que per djuerses jnformacions \apreses per aquelles/ puxa refrenar ses males Cobeiansses
Note text afegit al seguit de la crònica, sense cap mena de separació ni de distinció física o gràfica, llevat del canvi de paràgraf. Al final d'aquest text la segona mà aprofità l'espai romàs en blanc per afegir una nota sobre el temps passat des de la creació del món, escrita en 1431, i des de la creació del món a l'edificació de Barcelona: “S3egons es feta mençio atras en Cartes lxviiij, De la creacio del Mon [fa referència al f. 67v] fins ala Natiuitat de Jhesucrist (…) Axi que haurja vuy per dret Compte que la dita Ciutat de Barchinon es edificada iij.M.dccc.lvj. Anys”
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 1151
Location in volume ff. 83v-97v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1772
Geoffrey de Monmouth. Història dels reis de Bretanya (Llibre I)
Language català
Date traduït 1301 - 1350
Incipits & explicits in MS text: [ 83v] B2retanya illa plus excellent de totes les altres illes Es posada entre frança e ibernja. En la mar occjdental … [ 97v] … lo temple de Concordia lo qual ell auja edificat a Confjrmacio deles leys que ell hauja fetes e de oracio perpetual aquest dunuallo fou pare de beljn e de brennj
References (most recent first) Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 180-203 (transcripció del text)
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 1663
Location in volume ff. 97v-99v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2164
Beda. Annals de la Gran Bretanya des de Juli Cèsar fins l'any 731
Language català
Date traduït 1401 ? - 1431 ?
Incipits & explicits in MS text: [ 97v] A2Donchs abans dela jncarnacio de nostre senyor he \Caio/ iylio [sic] cesar primer dels romans … [ 99v] … esser feta axi com lo bisbe auja manat
colofó: Ffinito libro sit laus et [afegit posteriorment] gloria Christo. Amen
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 649
Location in volume ff. 100-107v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1497
Jaume Domènec. Genealogia dels reis d'Aragó i de Navarra i comtes de Barcelona
Language català
Date traduït 1379-08 a quo - 1410 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 100] Los Reys darago E comtes de Barcelona
rubr.: [ 100v] Asi auant apar la Genealegia dels Reys darago e de Nauarra e Comtes de Barchinona e los Noms de Cascun daquells e de lurs mullers e fills e filles que hagueren e quant Regnaren e lurs conquestes que faeren e a hon son stats soterrats lurs Cossos Los reys darago son los quis saguexen apres
text: [ 101r] [L]3o primer Rey darago e de Nauarra fou anomenat ennyego e la reyna sa muller Toda … [ 107v] … Lo rey alfonso fou fill del dit rey en ferrando e la reyna sa muller hac nom .Marja. la qual es germane del rey de Castella
Note el recto del f. 100 conté un arbre genealògic de la casa d'Aragó construï per defensar el dret de Ferran d'Antequera a la corona; al verso una rúbrica explicativa sobre la genealogia que seguirà
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 1664
Location in volume f. 108r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2822
Desconegut. Crònica legendària (fragment d'una refundició)
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 108] En lo temps que los moros tenien lo principat de Catalunya / o la mes part de aquella / e la maior despanya entra en aquesta terra vn gran capita venint de fransa lo qual hauia nom Otger Cathalo … [ 108v] … Del dit comte de Barchinona apellat Borrell es feta mencio atras en lo Nombre de tots los Comtes qui son stats De Barchinona
Associated Persons Persona: Otger Cataló ( (fa referència a la llegenda d'))
Associated MSS/editions manid 1613 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 6. 1476 - 1500. Rodrigo Jiménez de Rada, Arquebisbe de Toledo, Crònica d'Espanya (tr. Desconegut), traduït 1350 [?] - 1400.
Note fragment que també es troba en una refosa del De rebus Hispaniae, Ms. BdC 6, amb referència a la llegenda d'Otger Cataló
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-02-23