Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1430
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 10-VI-20
Title of volume Edigi Roma | Libre | del Regiment | dels Princeps ( gravat sobre el teixell de pell vermella en daurat)
Imprint Barcelona: Johannes Luschner para Franc Ferber, 1498-10-22

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 189 (= II + 1-184 + III)
Collation a-f8 g6 h-y8 z6 τ4
Page Layout 2 columnes
47 línies (f. a iiira)
Size pàgina 289 × 200 mm (f. a iii)
caixa 232 × 145 mm
columna 232 × 68 mm (f. a iiira)
Font gòtica
Pictorial elements caplletres ornamentades, orla de quatre peces, decorada amb motius vegetals al f. aii, imprès a dues tintes
Condition en bon estat; disposa d'una foliació moderna en xifres aràbigues, edició sense foliar. Errades a les signatures de quadern: ai-a2 sense signatura. La primera de les guardes posteriors és de paper amb filigrana de la columna, que és el mateix que el de la portada. El darrer quadern té quatre folis signats 1-4, probablement era un quaternió del qual els 4 folis finals eren en blanc
Binding moderna, en pergamí, amb els talls daurats
Previous owners (oldest first) Barcelona: Convent de Nostra Senyora de Gràcia (a la portada ex-libirs a ploma, s. XVII?, esborrat i que a penes es pot llegir: “Es del Conv. de [Na Sa] de Gracia [?] de [barselona]…”)
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Soriano (2001), Inspecció personal
García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 1 , n. 77
Prats (1983), Un vocabulari català a la versió del De Regimine Principum de Gil de Roma 32
Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 55 , n. 30
Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 1 , n. 128
Guarnaschelli et al. (1943-81), Indice generale degli incunaboli delle Biblioteche d'Italia. A cura del Centro Nazionale d'Informazione Bibliografiche , n. 3096
Kurz (1931), Handbuch der iberischen Bilddrucke des XV. Jahrhunderts , n. 95
Kommission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke (1928-81), Deutschen Staatsbibliothek zu Berlin. Gesamtkatalog der Wiegendrucke , n. 7221
Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 481-82 , n. 1884
Reichling (1905-14), Appendices ad Hainii-Copingeri Repertorium bibliographicum, 2. Emendationes. Supplementum. Index generalis , n. 32a
Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 157
Note aquesta edició correspon a la versió de l'obra que no reprodueix la declaració e explanació de vocables escurs. Proves de ploma al marge d'alguns folis (p. e. ff. 94v-95)
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/incunableBC/id/8562 reproducció digital vist 2017-05-25
http://cataleg.bnc.cat/record=b1391904~S13*cat catàleg vist 2017-05-25

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 615
Location in volume ff. 1-186
ff. a i - τ iiiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2530
Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges. Llibre del regiment dels prínceps
Language català
Date traduït 1381 ad quem
Title(s) in witness Epistola de frare Egidi Roma al Rey de Franza sobre lo libre del regiment dels Princeps, f. [a i]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ a i] Epistola de frare Egidi Roma al Rey de Franza sobre lo libre del regiment dels Princeps
tit.: [ a iira] Epistola de Frare Egidi Roma al Rey de frança sobre lo libre del regiment dels Princeps
prol.: A11L Seu Special senyor de magestat real e de sant linatge natural en Phelip / primer nat e hereter del molt clar senyor en Phelip / per la gracia de nostre senyor deu Rey de França: lo seu deuot frare Egidi de Roma del orde dels frares Hermitans de sant agosti … [ a iiva] … no esser senyoreiat contra sa voluntat: don se seguexen molts mals
tit.: Començen los capitols de la primera part del primer libre del regiment dels princeps. en la qual es tractat. En que los Reys e Princeps deuen posar lur felicitat
índex: Quina es la manera del proceir en lo present libre del regiment dels Princeps. Capitol .j. … [ a iivb] … Quant es lo premi del Rey / qui be regeix lo poble / qui li es comanat.c.xiij.
tit.: Capitol primer: quina es la manera del proceir enlo present libre
text: E6S necessari: que la mesura dela paraula en cascuna cosa sia: segons aquella requer ne mes ne menys segons vol lo philosoph en lo primer dela metaphisica … [ τ iiiiva] … Car si ells entenen en lo be comu e pau dels ciutadans: mereixeran e obtendran aquella pau eterna. en la qual es major repos. lo qual nostre senyor deu ha promes als seus feels: qui es beneyt en tots los segles eternalment. Amen
colofó: Referida gracia al omnipotent deu es dat fi ala preclarissima e diuina obra de moral philosophia recolligida de tot lo discors de ethica / Hyconomica / e politica del princep dels philosophs Aristotil / per lo litteratissim / e reuerend Mestre en sacra theologia frare Egidi Roma del orde de sant Agosti / en vulgar Catala / ab algunes Gloses molt specials posades en la fi dels Capitols prenent lo vocable textual sobre lo qual es la glosa. Impressa enla insigna ciutat [f. tau iiiivb] de Barçelona per Johan luschner alemany empremptador / A despeses del honorable Franch
Number of additional copies of edition 14
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1048
City and Library Cagliari Università di Cagliari. Biblioteca
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Page Layout 2 columnes
Font gòtica
References (most recent first) Tractat a: Benavent (2007), Biblioteca dispersa. Manuscrits i incunables valencians dels segles XIV al XVII 129

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1052
City and Library Ciutat de Mallorca Fundació Bartolomé March Severa
Collection: Call number 88-V3-5 | Antic 74-IV; 87-V3-9; 101-II-5; B 88-V3-5
Title(s) in copy Epistola de frare Egidi Roma al Rey de Franza sobre lo libre del regiment dels princeps ( al segon foli de guardes)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 1-184 + I
Collation a-f8 g6 h-y8 z6 τ4
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 301 × 215 mm (f. a iii)
caixa 231 × 145 mm
Font gòtica
Watermark columna (f. a 2)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition manca la portada. Foliació parcial a ploma (incompleta). Errades a les signatures de quadern: a i, a ii sense signatura, ij (per x 2)
Binding moderna, en pergamí flexible, amb tires de cuir per tancar el volum
Previous owners (oldest first) Ciutat de Mallorca: Convent de Sant Domènec ?
Associated persons podria ser l'exemplar que va veure al convent dominicà Jaume Villanueva i Astengo (Prevere), OP
References (most recent first) Biblioteca Bartolomé March (1990), Catàleg de Sala
Soriano (2008), Inspecció personal
Sabaté (2003), Inspecció personal
Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 22:213-4
Note títol del teixell esborrat (s'ha netejat). Moltes anotacions de lectors posteriors. Nota al foli 1 de guardes en lletra moderna: “Este es uno de los incunables más raro que he visto, por estar impreso en catalán, y ser una bella impresión a dos columnas en tipo gótico. A. P. Hay otra impresión castellana anterior a esta. También gótica y con una preciosa portada”. Al foli 2 de guardes, anotacions il·legibles del segle XVI. Al darrer foli de guarda, una mà també del s. XVI copià una mena de llistat de comptes. A la portada, amb el títol: “x [tatxat] xviij de Rabur (..) | La concordia vella (. ora | ViLlaLonga ab mj | sub[…] xxiiij f[…] en | poder […] san pol | any M. d xx viiij”; al marge superior: [esborrat] sent trenta sis homens per al zem P[..]uer ordinis st. dom[…] inis in majoricarum die undecima septembris anno domini 1593. Duplicat [tatxat]”

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1227
City and Library Den Haag Meermann Westreenien
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Page Layout 2 columnes
Font gòtica
References (most recent first) Griffin (1988), “Spanish incunabula in the John Rylands University Library of Manchester”, Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester 116

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1226
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call number San Román: Inc. 13
Title(s) in copy Egidi Roma | Regiment | dels | primceps [sic] ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 192 (= iv + 184 + iv)
Collation a-f8 g6 h-z8 τ4
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 288 × 209 mm
Font gòtica
Pictorial elements caplletres gravades i orla decorada a dues tintes a la coberta
Condition en bon estat; el quadern “g” és incomplet, arriba només fins a la signatura g [vi]
Binding en pergamí flexible, desgastada i una mica bruta
History of volume Adquirit 1888
Previous owners (oldest first) Eduardo Fernández de San Roman Ruiz y Goya, Marqués de San Román 1887 ad quem (segell a l'interior de la coberta)
References (most recent first) Sabaté (2001), Inspecció personal
Escagedo Salmón (1932), La biblioteca del camarista de Castilla don Fernando José de Velasco y Ceballos
Catálogo de la Biblioteca del Excmo. Sr. D. Pedro Caro y Sureda, Marqués de la Romana, Capitan General del Ejército y General en jefe, que fue, de las tropas Españolas en Dinamarca el año de 1807, trasladada á esta Corte desde Palma de Mallorca (1865) 49
Note podria tractar-se de l'exemplar que fou de F. J. Velasco y Cevallos i que passà més tard a la Biblioteca del Marqués de la Romana

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 1049
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number INC/1923 | Antic I-1923
Title(s) in copy TRADUCCION | EnLengu \a/ | Catalana | DEL Regim\to/ | De Principe | De Fray | Egidio | Romano | Barcelon\a/ | 1498 ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 154 (= I + 152 + I) ff.
Collation a-f8 g6 h-y8 z6 τ4
Page Layout 2 columnes (f. aiij)
Size pàgina 285 × 212 mm (f. aiij)
caixa 232 × 145 mm
columna 232 × 68 mm
Font gòtica
Watermark columna columna (ff. d j, d ij, k ij, y vij, etc.)
mà amb estel (ff. q iij, q iiij, y j. etc.)
mà amb flor (ff. y v, etc.)
Pictorial elements Altres: caplletres inicials de capítol (de cinc unitats de pauta), ornades amb detalls florals i reproduccions d'animals. Al f. a ijr, orles als marges de la pàgina, també amb motius vegetals i animals; la caplletra inicial de l'obra és de dimensions més grans que les de la resta del volum (onze unitats de pauta)
Condition s'hi troben taques d'humitat i forats produïts per bibliòfags que mai no impedeixen la lectura del text
Binding pergamí, amb dues corretgetes per a tancar el volum
Previous owners (oldest first) Ramon Sans de la Llosa (a la portada, proves de ploma que repeteixen el nom “señor don ramon sans dela llosa”; la mateixa mà ha escrit, al darrer foli (f. r ivv, “señor don")
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Descrit per: Grapí (2000), Inspecció personal
Catalogat a: García Rojo et al. (1945), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional , n. 591
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000106938&page=1 vist 2014-08-06

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 1233
City and Library Madrid Biblioteca del Senado
Collection: Call number 29694 | Antic Est. GR.6 Tab. 1 No 117; E. 32 T. 1a N. 8; [E.] 25 T. 2a N. 5D; Sección G. R. N. D. 5
Title(s) in copy REGIMENT | DELS PRINCEPS | EN CATALA || BARCELONA | 1498 ( al teixell modern)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 186 (= II + 186 + II)
Collation a-f8 g6 h-y8 z6 τ6
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 294 × 205 mm (f. a iii)
caixa 232 × 145 mm
columna 232 × 68 mm (f. a iiira)
Font gòtica
Pictorial elements orla amb motius vegetals i animals al f. [a ii], en tinta negra amb una caplletra d'onze unitats de pauta; inicials gravades decorades amb motius vegetals
Condition volum restaurat en bon estat; el full segon (primer del text), té l'angle inferior trencat i substituït per pasta de paper; alguns forats de bibliòfags restaurats amb pasta de paper. El darrer foli de paper antic és en blanc, com també els folis de guarda preliminars i finals, que són de paper modern
Binding moderna en pasta; a l'interior, en dues bosses de plàstic es troben les etiquetes amb les signatures antigues i una carta manuscrita trencada a trossos
Previous owners (oldest first) Juan de Rosales (D.) (es troba el seu nom escrit al primer foli del voloum)
Antonio Pascual de Borbón y Sajonia, Infante D. (un segell a tinta al verso del f. I duu les lletres: “S.D.S.Y.D.A”, és a dir: “Soy del Señor Ynfante Don Antonio”)
Carlos María Isidro de Borbón, Infante D. (catàleg)
Madrid: Biblioteca del Infante Don Carlos
References (most recent first) Avenoza (2000), Inspecció personal
Biblioteca del Senado (1973-74), Catálogo de la Biblioteca del Senado. Fondos especiales

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 1050
City and Library Manchester The John Rylands University Library
Collection: Call number JRULM 19254 | Antic Inc. 16 G 6
Title(s) in copy AEGIDIO | ROMAN: | DEL REGIM. | DELS PRINC: ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 184 + II (no numerats)
ff.: II + 1 + 1-[182] + II (numerats a ploma, però el f. ai no és inclòs, i el darrer foli imprès tampoc és numerat)
Collation a-f8 g6 h-y8 z6 τ4
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 232 × 144 mm
Font gòtica
Pictorial elements caplletres gravades i orla
Binding moderna en pell, amb ferros daurats, tall daurat i sis nervis al llom
Previous owners (oldest first) Bibliotheca Spenceriana (enganxina de cuir a l'interior de la coberta, amb ferros daurats: “E BIBLIOTHECA SPENCERIANA”)
References (most recent first) Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Griffin (1988), “Spanish incunabula in the John Rylands University Library of Manchester”, Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester 116-121

ID no. of additional copy of edition 8 BITECA copid 1234
City and Library Oriola Archivo del Seminario Diocesano de San Miguel
Collection: Call number XV/6 | Núm. de registre 4303
Title(s) in copy Epístola de frare Egidi Romà al rey de França ( al llom, en tinta vermella)
Epístola de frare Egido Romàal rey de França sobre lo libre del regiment de prínceps ( al recto del segon foli en blanc)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 1-183 + II
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 280 × 190 mm (f. 37)
Font gòtica
Watermark lletres MAS TORTOSA en dues línies amb corona reial (guarda captiva)
vaca o vedella (o bou) de cos complet (al foli en blanc inicial)
columna amb creu (al cos del volum)
mà amb estel (dos tipus diferents) (al cos del volum)
Pictorial elements Altres: decoració com la de l'exemplar principal
Condition sense foliació afegida; en bon estat de conservació, però alguns fulls s'han enfosquit o tenen taques a causa de la humitat; hi ha nombroses restes d'activitat d'insectes bibliòfags, ara eradicada, peròes troben normalment als marges i no han afectat la caixa d'escriptura
Binding de pergamí, amb restes de les cintes que servien per tancar-lo, talls jaspiats en blau
References (most recent first) Descrit per: Perujo Melgar (2011), Inspecció personal
Descrit per: Mateo Ripoll (2002), El clero y los libros: catálogo de la biblioteca del Seminario de San Miguel de Orihuela (siglos XV-XVI)
Catalogat a: Albert Berenguer (1951), “Las Secciones de Incunables de las Bibliotecas de Alicante y Orihuela”, Biblioteconomía 179 , n. 100
Note Al primer foli, en blanc, tres segells de la biblioteca, altres dos al segon i un tercer amb la referència 4303; al segon foli preliminar en blanc, a llapis vermell, hom anotà al centre la data de 1498 i, en tinta negra, la signatura actual al marge inferior esquerre. El llibre es consulta al Museo Diocesano de Arte Sacro, Palau Episcopal.

ID no. of additional copy of edition 9 BITECA copid 1051
City and Library Palermo Biblioteca Centrale della Regione Siciliana "Alberto Bombace"
Collection: Call number Inc. 372 | Núm. de registre 3574 | Antic O-D-26 | Antic III-D.26 | Antic XII-C-46 | Antic X-E-24
Title(s) in copy COLUMNA| REGIMENT | DELS | PRINCEP. [sic] || BARCEL. | 1498 ( gravat sobre el teixell en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 186 (= I + 1-184 + I) (volum sense foliació impresa)
Page Layout 2 columnes
Size relligadura 290 × 203 x 45 mm (pla anterior)
pàgina 282 × 198 mm (f. a iii)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal, caplletres ornamentades de diferents mides, orla de quatre peces, decorada amb motius vegetals al f. aii, imprès a dues tintes.
Condition Errades a les signatures de quadern: ai-a2 sense signatura, f2 també sense signatura, ii (per x2). Exemplar en bon estat, foli del títol restaurat, també el primer amb el frontispici, al qual li mancava un bocí de paper a la cantonada externa superior que afecta la lectura del text; volum amb taques d'humitat i alguns folis afectats per bibliòfags, sense que arribi a afectar el text, s'observen sobretot pels marges. Algun passatge del text subratllat i nota al text (per exemple, al foli k iiij)
Binding En pergamí sobre cartó, se li ha enganxat al damunt un foli decorat en grana que fa unes flors i s'han afegit cantoneres de pergamí per protegir les cantonades de la coberta anterior i posterior.
Previous owners (oldest first) Pietro Corsetto, Bisbe de Cefalú [1636-06-21 - 1643-10-23] 1643 (Exlibris a ploma a la portada: "Ilmi. Reverendissimi P. D. Petri Cosetti […] Cefalu")
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2014), Inspecció personal
Tractat a: Dotto (1971), Catalogo degli incunabuli della Biblioteca Nazionale di Palermo 56 , n. it. 300
Catalogat a: Pennino et al. (1875), Catalogo ragionato dei libri di prima stampa e delle edizioni aldine e rare esistenti nella Biblioteca Nazionale di Palermo. Compilato dal Sac. Antonio Pennino. Assitente di essa Biblioteca e preceduto da una relazione storica sulla medesima del Dr. Vav. Filippo Evola Bibliotecario Capo. Vol. 1 1:11 , n. it. 14
Note Número de registre o inventari (3574) de la biblioteca estampat al verso del darrer foli imprès, juntament amb el segell de la biblioteca.

Al foli de portada, anotat a llapis per la biblioteca "184 carte", que coincideix amb el nostre recompte de folis.

Aquesta edició correspon a la versió de l'obra que no reprodueix la declaració e explanació de vocables escurs.

ID no. of additional copy of edition 10 BITECA copid 1053
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number Rés. *E. 80
Title(s) in copy EDIGIO | SOBRE | ELS REG | DE LOS | PRINCE ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 184 + I
Collation a-f8 g6 h-y8 z6 τ4
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 279 × 205 mm (f. h i)
Font gòtica
Watermark columna (ff. a ii-τ ii)
mà amb flor (ff. q iii-τ iiii)
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition errades a les signatures: ai-aii sense signatura, com a l'exemplar principal. En bon estat, als marges alguns forats de corcs
Binding pasta sobre cartó, fa aigües en marrons clars
Previous owners (oldest first) Madrid: Agustins (exlibris a ploma en el f. a i: “Pertinet ad conuentum matriti excalseatorum S. Patri Augustinus Por fr. Andres dela Assumpçion”)
Joseph Nicolas de Azara (D.), 1r. Marqués de Nibbiano (exlibris a ploma en el f. a iii: “Dn Jph. Nicolas de Azara”)
References (most recent first) Avenoza (2006), Inspecció personal
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Pellechet (1897-1909), Catalogue général des incunables des Bibliothèques publiques de France , n. 74

ID no. of additional copy of edition 11 BITECA copid 1424
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number Rés. *E. 81
Title(s) in copy EGI.D.ROM | EPISTOLAS | AL REY | DE FRANCE ( al teixell de pell vermella gravat en lletres daurades)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 1-184 + III
Collation a-f8 g6 h-y8 z6 τ4
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 291 × 204 mm (f. 6)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal, però tot imprès en una sola tinta
Condition guardes modernes, en blanc, de l'època de la relligadura. Volum sense foliació impresa, però amb una de moderna a llapis. En força bon estat
Binding moderna, pergamí rígid sobre cartó; talls jaspiats en marrons
References (most recent first) Avenoza (2006), Inspecció personal
Note sense anotacions de lectura. Al peu de la portada es llegeix l'anotació següent, que deu ser del s. XVI, però no dóna pistes sobre la seva procedència: “La Preclarissima Obra de moral Philosophia, Recolegida de todos los Discursos de Ethicas Economica; y Politica del Principe de Philosophos Aristoteles; en lengua Catalana, con algunas Glossas mui especiales, en los fines de los Capitulos: Por el literatissimo Maestro en Sacra Theologia Frai Egidi Roma, del Orden de San Agustin; Impresa en la Jnsigne Ciudad de Barcelona, a¤o de 1498”. Proves de ploma i guixots maldestres al començament i al final del volum; en alguns passatges taques involuntàries de tinta

ID no. of additional copy of edition 12 BITECA copid 1340
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number Inc. 168 | Antic 92-5-34; R/237; R/446
Title(s) in copy REGIMENT | DELS | PRINCIPES [sic] || BARCELONA | 1498 ( al teixell en lletres daurades)
Epistola de frare Egidi Roma ( a ploma al f. a i)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 182 + IV (folis inicials i finals de guardes modernes)
Collation a-y8 z6 τ2
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 283 × 200 mm (f. a ii)
Font gòtica
Pictorial elements al f. a ii orla de cinc peces, caplletra de 11 unitats de pauta, tot a tinta negra; caplletres gravades i decorades amb motius vegetals, de les quals manquen algunes (p. e. al f. d 2), assenyalades amb lletres de guia
State exemplar sense portada
Condition edició sense foliar. Manca la portada, substituïda per un foli amb el títol escrit a ploma. En bon estat, amb lleugeres taques de brutícia i túnels de bibliòfags que no afecten el text, llevat del dels quaderns “n, o, p” i “q” on interessen unes poques línies; als quaderns “x” i “y” alguns folis enfosquits. Errades a les signatures: a1-a2 sense signatura; ii (per x2)
Binding antiga, en pergamí sobre cartró, teixell de pell marró enganxat al llom, amb daurats; talls tintats de gorc amb jaspiat fi en vermell
Previous owners (oldest first) València: Convent de Sant Agustí (segell a la portada)
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Palanca Pons et al. (1981), Catálogo de los incunables de la Biblioteca Universitaria de Valencia 24-5 , n. 6
Note proves de ploma als marges, especialment als ff. l5v-l6. Segells vermell i negre de la biblioteca en diversos indrets del volum

ID no. of additional copy of edition 13 BITECA copid 1054
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number Inc. 181 | Antic 92-5-33; R/230; R/444
Title(s) in copy EGIDI ROMA | REGIMENT | DELS PRINCE ( al teixell, gravat amb lletres daurades)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 1-176 + II (folis de guarda anteriors i posteriors són de l'època de la relligadura)
Collation a-p8 q1-3,6-8 r1-2,4-5,7-8 s1,3-6,8 t-y8 z6 τ4
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 289 × 205 mm (f. a iii)
Font gòtica
Watermark elefant amb una torre al damunt, que travessa un corrent d'aigua
Pictorial elements Altres: com la descrita per a l'exemplar BUV Inc. 168
Condition errades a les signatures: manquen a1-a2, f2, ii (per x2). Manquen folis: q2-q5, r3, r6, s2 i s7. Exemplar amb taques d'humitat, i alguns fulls bruts especialment als quaderns finals; poquíssims túnels de bibliòfags que no afecten el text. Disposa d'una foliació moderna a llapis
Binding del s. XVIII? pasta espanyola, teixell de pell vermella amb daurats; llom amb daurats, talls tintats de vermell i guardes de paper d'aigües
History of volume Adquirit per donació 1834-09-06 - 1835-05-24
Previous owners (oldest first) Onofre Soler i Rubió (Naixement Xàtiva 1779 ca.) (ex-libris del llegat imprès enganxat a l'interior de la coberta anterior, segell a la portada)
References (most recent first) Tractat a: Martos (2014), “Còpies manuscrites d’impresos renaixentistes a la Biblioteca Universitària de València: el llegat d’Onofre Soler i Rubio”, Caplletra
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Catalogat a: Palanca Pons et al. (1981), Catálogo de los incunables de la Biblioteca Universitaria de Valencia 24-5 , n. 6
Note sense anotacions de lectura visibles

ID no. of additional copy of edition 14 BITECA copid 1055
City and Library Vic Arxiu i Biblioteca Episcopal
Collection: Call number BEV:
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Page Layout 2 columnes
Font gòtica
References (most recent first) Avenoza (2007), Inspecció personal
Soriano (2002), Inspecció personal
Altés i Aguiló et al. (2000), Catàleg dels incunables de la Biblioteca Episcopal de Vic 20 , n. 3
Note exemplar no localitzat en fer el catàleg, esmentat en el Gesamtkatalog der Wiegendrucke. No localitzat encara al 2007

Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-05-25