Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1427
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number R.I.8
Copied 1391 - 1400 (A. Pérez Mingorance)
1430 (M. Prats)

External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 220 (= 6 + 1-209 + 3 + 2)
ff.: i-ccxxiv (fol. ant.)
Collation [1-17]12 [18]8
Page Layout 2 columnes
38/40 línies
41 línies (f. iiij)
Size pàgina 400 × 280 mm (f. iiij) (Pérez Mingorance)
caixa 257 × 182 mm
columna 257 × 79/78 mm
Hand gòtica bastarda de bona factura, lleugerament inclinada a la dreta només al primer foli
Watermark basilisc (als ff. 1-48,) (semblant a Briquet 2632, Ferrara: 1390;)
muntanya de tres cims amb creu (als ff. 49-212,) (semblant a Briquet 11680, Firenze: 1382-83)
Pictorial elements Caplletres: la primera inicial en vermell, amb una orla il·luminada i miniada, amb decoració a ploma; les caplletres alternen blau i vermell amb decoració a ploma
Calderons en blau i vermell
Rúbriques en vermell
Il·lustració una rosa dels vents dibuixada a ploma amb els noms en tinta vermella (un cop acabat el text, a l'espai en blanc del foli ccxxivr)
Tinta de color marró fosc, de vegades gairebé negra
Other features Justificació: a punta seca, sense línies de guia per als renglons
Perforacions: es veuen menudes perforacions rodones als marges, molt a prop del tall, arrenglerades a les línies de justificació
Ús de la primera línia de la pauta: amb la primera línia escrita
Reclams: horitzontals centrats, alguns decorats amb un traç vermell
Condition la foliació original, en xifres romanes, salta del cviiii al cxx, sense que hi manqui text; els sis folis inicials i els dos finals, en blanc, pertànyen a la relligadura, i hi ha tres folis en blanc al final del text que formen part del darrer quadern de l'obra. En bon estat de conservació
Binding del s. XVI, en pell, de la Biblioteca del Escorial, una mica malmesa
Previous owners (oldest first) Santes Creus: Biblioteca del Monestir [?] (Pérez Mingorance creu probable que fóra d'aquest monestir d'on obtinguera el Ms. el Conde-Duque, a partir de les observacions del estudiós d'aquella Biblioteca, G. de Andrés; seria, per tant, el còdex que va veure a Santes Creus el Pare Villanueva)
Gaspar Guzmán de Olivares, 3r. Conde de Olivares 23-2 1645 ad quem
Associated persons Altres segons aquesta còpia la traducció es feu per a Jaume d' Aragó i Entença, Comte d'Urgell [1328 - 1347] [?](Wittlin, pensa que aquesta dedicatòria marca una data potser massa primerenca per a la traducció (abans de 1347))
References (most recent first) Tractat a: Wittlin (1988), La revisió lingüística de l'antiga traducció catalana del Regimine principum d'Egidi Romà publicada el 1480 pel mestre Aleix de Barcelona 111
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Descrit per: Pérez Mingorance (1999), Inspecció personal , n. Ms. E
Tractat a: Prats (1983), Un vocabulari català a la versió del De Regimine Principum de Gil de Roma 31 , n. Ms. E
Tractat a: Andrés (1972-73), “Historia de la biblioteca del Conde-Duque de Olivares y descripción de sus códices”, Cuadernos Bibliográficos 136
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 74-6 , n. 151
Catalogat a: Castañeda y Alcover (1916), Catálogo de los manuscritos lemosines o de autores valencianos o que hacen relación a Valencia que se conservan en la Real Biblioteca de El Escorial 35 , n. 54
Descrit per: Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 612
Location in volume ff. i-ccxxiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1468
Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges. Llibre del regiment dels prínceps
Language català
Date traduït 1381 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ i] Aci comença lo libre del regiment dels princeps fet e compilat per frare Egidi Roma del orde dels frares Ermitans de sant Agusti declarat e explanat per frare Arnau stanyol del orde de sancta Maria del munt del carme a jnstancia del molt alt magnificos princep lo senyor Jnfant en Jacme Comte durgel e vezcomte dager
tit.: E comença açi la explanacio del dit libre del regiment dels princeps. E primerament es posada la Epistola del dit frare Egidi feta al Rey de ffrança
prol.: A5l special senyor seu de Reyal e sant linatge natural en Phelip primer … [ irb] … començare segons que la vostra honrada noblesa ha request
tit.: Açi començen los capitols dela primera partida del primer libre … [ ivb] … Capitol primer qual es la manera de proceyr en lo primer libre
text: C4Oue que la mesuar dela paraula … [ ccxxiiijra] … car ells deuen dit zelos e es dit aquell zelos ama tant alguna jpersona que en ella no vol altra companyia
colofó: Acabat es lo libre del regiment dels princeps deu nage laors e gracies amen
Associated Persons Traductor (var.): Arnau Stanyol ( iv)
Note el capítol 1 comença sense rúbrica pròpia, sembla que ha estat oblidada pel rubricador
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-09-20