Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results



ID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1427
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1965
Valerius Maximus. Dits i fets memorables
Language català
Date traduït 1395 ad quem
City, library, collection, & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 10 | Antic Anc. fonds 69177
Copied Catalunya (principat) (Avril et alia): 1451 - 1500 (Avril et alia)
1431 [?] - 1460 [?] (filigrana)
Location in witness ff. 1ra-172vb
Incipits & Explicits in witness dedic.: [ 1ra] A11l molt reuerent pare en christ e senyor meu molt alt lo senyor en Jacme per la proujdencia diujnal dela Sancta esglesia Romana Cardenal Bisbe de Sabina e admjnistrador del Bisbat de Valencia frare Anthonj canals del orde dels frares predicadors … [ 1vb] … Conserue lo sobiran altisme vostra gran altea en continua sanitat per lonch temps prosperant Amen
rubr.: Prohemj de valerj maximo
pream.: P4er socorrer e aiudar al treball dels homens ab gran aujditat encerquants … los fets dits e istories antigues e nouelles dela Ciutat Romana
rubr.: Inuocacio de valerj […]
text: [ 2ra] […] e feu pugar les vergens ab les reliquies e joyes que portauen e menals sus al Castell de Ceres … [ 172vb] … e be sostengue penes dela mort del fill / e dela destrucio jnjga [sic] del ben publich / la qual cosa gosa atemptar / car fon speceiat en lo camp dit pisteno. Capitulum .xjm.
Condition incomplet
Note entre els ff. 1-2 manquen fulls amb la Invocació de Valeri i I.1.1 a I.1.11 (part); entre 2-3 manquen I.2.1 a I.2.8 i entre 8-9 manca des del final de I.4.4 fins al començament de I.5.1; el text s'interromp després de IX.1.10
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28