Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1426
Authors Albertanus Brixiensis
Titles De arte loquendi et tacendi
Tractat de bel parlar
Date / Place traduït 1301 [?] - 1350 [?]
escrit 1215 [?]
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts texid 2229 Brunetto Latini, Li Livres dou tresor, traduït 1300 - 1400
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 5.3.1 i 5.3.2
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 5.3.1 i 5.3.2
Subject TRACTATS
RETÒRICA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 552
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Severa, 87-V3-9 (BITECA manid 1387)
Copied 1301 - 1400
Location in witness ff. 215va-220vb
Title(s) Albertanus Brixiensis, Tractat de bel parlar (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1350 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 215va] Doctrina de alberta que demostra ensenyar parlar e callar en quascuna manera
text: S2egons diu boeci en lo libre de consolacio … [ 220v] … quens faca venjr als guanys eternales [sic] sens fi amen
colofó: Aci es acabat lo libre de dotrina e parllar compost per alberta chandich de brixia compilat en lany de Mill CC xlv en lo mes de denbre. Deo gracias
References Brescia et al. (1901), Consells y proverbis trets d'una Doctrina de ben parlar, en llatí composta per mestre Albertà de Bretanya l'any m.cc.xv. segons un ms. del XVIen segle
ID no. of Witness 2 cnum 2302
City, library, collection & call number Barcelona: Acadèmia Bones Lletres, 3-I-8 (BITECA manid 2217)
Copied 1301 [?] - 1400 [?]
Location in witness ff. 1ra-12va
Title(s) Albertanus Brixiensis, Tractat de bel parlar (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1350 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra] A4ci comença lo libre lo qual ha compost mestra alberta de Bretanya lo qual tracta dela doctrina de ben parlar pregant ala misericordia de deu que en lo comencament e en la fi de aquesta obra sia present la gracia del sperit sant
text: P3er ço com molts en lo lur parlar erren e no es negu qui la sua lengua puxa domar … [ 12va] … la qual te narrada e comptada que el nos vulle ens faça venir als guoigs celestials amen
colofó: Explicit liber de doctrina dicendi et tacendi ab albertano Causidico brisen de hora sancte agathe composita et copilata sub MCCXV in mense decembris
References Sabaté (2003), Inspecció personal
Bofarull (1868), “Opúsculos catalanes”, Memorias de la Academia de Buenas Letras de Barcelona 591-613
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-10-04