Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1426
City and Library Barcelona Biblioteca Capitular de Barcelona
Collection: Call number Cod. 12 (1)
Title of volume HISTORIES | TROIANES | TRAGEDIES | DE S╔NECA ( al teixell modern de la caixa que protegeix el volum)
Copied Barcelona: Bartomeu Miquel, 1433-09-01

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 272 (= I + 3 + i-cclxiiii + 3 + I)
Collation 12/tt1 2-512 6-714 812 914 106/2t3 1114 12-1612 1714 18-1912 2014 21-2212 234; reclam horitzontal centrat al peu, decorat en vermell; signatures de quadern alfanumŔriques que assenyalen amb una creu el primer foli de la segona part del plec
Page Layout 29 lÝnies (f. 2)
31 lÝnies (f. 8)
Size pÓgina 295 Î 220 mm (f. 2)
caixa 206 Î 147 mm (f. 2)
Hand g˛tica
Watermark muntanya de tres cims dins d'un cercle antena amb creu (al cos del volum,) (semblant a Briquet 11870, Palermo: 1416-28, OlmŘtz: 1419, Montpeller: 1423, Laak: 1423, Udine: 1425, Pisa: 1425-31, MŘnchen: 1433, NŘremberg: 1440)
Pictorial elements R˙briques en vermell
Caplletres: caplletres en vermell i blau amb decoraciˇ afiligranada en el color de contrast, la primera de set unitats de pauta, amb delicada decoraciˇ filigranada
Tocs de color algunes maj˙scules safranades
Other features Justificaciˇ: a punta seca
Pautat: sense lÝnies de guia per als renglons
Perforacions: amb quatre perforacions rodones assenyalant les lÝnies de justificaciˇ situades a prop del tall
┌s de la primera lÝnia de la pauta: primera lÝnia escrita
Condition volum en bon estat. Sˇn en blanc el f. 3 preliminar i els folis finals cclxiiiiv-267, amb algunes proves de ploma i anotacions posteriors. Els fulls de guarda inicial i final sˇn de pergamÝ reaprofitat, llegint-se al posterior una llista de poblacions i persones. Conserva l'antiga foliaciˇ en xifres romanes, decorada amb tinta vermella
Binding antiga, cuir vermell sobre fusta, amb claus i restes de tanques, en mal estat, amb el llom trencat i desprŔs
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2004), Inspecciˇ personal
Tractat a: Cinotti et al. (2003), “I manoscritti catalani delle Hist˛ries troianes: saggio codicologico per la creazione di un catalogo unico delle testimonianze medievali della fortuna troiana in Iberia”, Quaderns de Filologia. Estudis Literaris 156-58
Descrit per: MartÝnez Romero (2002), Inspecciˇ personal
Tractat a: Perujo Melgar (2000), “Proleg˛mens per a una ediciˇ crÝtica de la traducciˇ catalana de la Historia destructionis Troiae de Guido delle Colonne”, Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociaciˇn Hispßnica de Literatura Medieval (Santander, 1999) 1474
Descrit per: Marnierre (1999), Inspecciˇ personal
Tractat a: SŔneca et al. (1995), TragŔdies. Traducciˇ catalana medieval amb comentaris del segle XIV de Nicolau Trevet 1:77-78
Catalogat a: Kristeller (1989), Iter Italicum. Finding List of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian an other Libraries 4. Alia Itinera, 2. Great Britain to Spain IV:482
Tractat a: Oliveras y Caminal (1952), “Codicum in Sanctae Barcinonensis Ecclesiae segregatis asservatorum tabulae”, Scrinium 13 , n. 4 i 7
Tractat a: Colonne et al. (1916), Les Hist˛ries Troyanes de Guiu de Columpnes traduides al catalÓ en el XIVen segle per en Jacme Conesa. Y ara per primera volta publicades per R. Miquel i Planas xx-xxiii , n. Ms. B
Catalogat a: Massˇ Torrents (1915), “CatÓleg de les publicacions peri˛diques de la Biblioteca de Catalunya”, ButlletÝ de la Biblioteca de Catalunya 1:147-49
Note al f. 266v, amb lletra maldestra: “Qi na vol aprendre vol de legirre e de asscriura vaga aprendre a casa de mestre catala enasayar vosa per cotra fflorins ffins quen sa praneu (…)”
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 17
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 611
Location in volume ff. 1-2v prel. + i-clxxvii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1467
Guido delle Colonne. Hist˛ries troianes
Language catalÓ
Date tradu´t 1367-06-18 - 1374-07-12 ad quem
Incipits & explicits in MS Ýndex: [ 1 prel.] Asi comensan les jstorjes Troyanes an cartes primera … [ 2v prel.] … Asi es la .viii.a tragedja de sanecha. la qual es apellada. de hagamenno. [sic] e de cljtamestra muler sua
rubr.: [ i] Asi comesan les estorjes troyanes
dedic.: A7 Jnstancia e apregarjes de mosen .p. ses comes qui dezigave de aver les jstorjes troyanes an romans … [ iv] … Aytals com Jo les redvhire. a aquelles de laty an romans. axi com es dit e an lo nom de nostro senyor comensan an la forma ques sagvexs
text: I3at sa sia aso que tots dies les coses antigves cien cabreutades. e meses an hobbljt … [ clxxvii] … djomedes ausis lo Rey antipo lo Rey exterion lo Rey protenor e lo Rey obtemeno
colofˇ: deo gracias. asi son acabades lestorjes Troyanes totes delur comansament. tro a lur fi les quals. mean ascrites. an bartomeu mjquel candaler de cera djns la sjutat de barsalona. acabades lo primer dja de satembre del any dela natiuitat de nostro sanyor M.cccc.xxx. e tres
References (most recent first) Microfilm del ms. 12 de la Biblioteca Capitular de Barcelona. Hist˛ries troyanes (1990)
Colonne et al. (1916), Les Hist˛ries Troyanes de Guiu de Columpnes traduides al catalÓ en el XIVen segle per en Jacme Conesa. Y ara per primera volta publicades per R. Miquel i Planas
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1369
Location in volume ff. clxxvii-cclxxiiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1922
Lucius Annaeus Seneca. TragŔdies de SŔneca
Language catalÓ
Date tradu´t 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxvii] Asi comensan los proemjs deles tragedjes de sanecha. les quals son .x. an nombra
text: Saguexensa los proemjs deles tragedjes de sanecha. E son djtes tragedjes. per so con contene djctats plorosos. de crueltats de reys. ede grans princeps. les quals tragedjes son .x. en nombre … [ cclxxiiii] … asi fa fi aquest trjgedja etc.
colofˇ: Aquest libra ha ascrit an bartomeu mjquel Candaler de šera djmecres ha .vj. de hoctubre .any. M.cccc.xxx. e tres. deo gracia.s an la sjutat de barsalona
Condition fragment
References (most recent first) GutiÚrrez del Ca˝o et al. (1914), Les TragŔdies de SÚneca. Examen comparativo de dos cˇdices de las mismas precedido de un estudio bio-bibliogrßfico por…
Note es tracta dels proemis i del text de Medea, Troya i Agamenˇ. Senyalem independentment cadascuna de les peces
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3970
Location in volume ff. clxxvii-clxxviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2957
Lucius Annaeus Seneca. La f˙ria d'HŔrcules (proemi)
Language catalÓ
Date tradu´t 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ clxxvii] La primera Tragedja Conte la gran furor de er-cvles [f. clxxviiv] la qual pres an lo sacrifici que feu … [ clxxviii] … sagons que posa ovidi. an lo sagon libra. de matamorfoseos
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3971
Location in volume f. clxxviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2958
Lucius Annaeus Seneca. Triestes i Acreu (proemi)
Language catalÓ
Date tradu´t 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ clxxviii] La sagon Tragedja es de sanecha. es de tiestes. e acreu dela qual deuem an loch de argument presupondra. que hacreu etiestes eran jarmans … E acabat lo convjt. acreu precenta los caps desos ffjls djentlj. que tot aso que falja. de aquels sa auja el mangat. E axis demostra la materia dela precent tragedja
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 3972
Location in volume f. clxxviiir-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2959
Lucius Annaeus Seneca. Thebaida (proemi)
Language catalÓ
Date tradu´t 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ clxxviii] La tersa tragedja de sanecha. es de ethebaris. anlaqual devem presupondra. per argvment. que edjpus lo qual mata son para … [ clxxviiiv] … que ab duy per nafres dela .j. al altre morjran an la batayla. sagons que posa estancius. car saneca anaquesta tragedi ano prosaguex la fy dela batayla
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 3973
Location in volume f. clxxviiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2960
Lucius Annaeus Seneca. Ip˛lit (proemi)
Language catalÓ
Date tradu´t 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ clxxviiiv] La quarta Tragedja es de ypoljt an la qual deuem presupondra. que ypoljt era fill de teseu. ede antiopa Ragina dels damazones [sic] … E cant fedra ach oyt aso. de gran dolor que consabe de ypoljt. mata si matexa
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 3974
Location in volume ff. clxxviiiv-clxxviiiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2961
Lucius Annaeus Seneca. Edip (proemi)
Language catalÓ
Date tradu´t 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ clxxviiiv] La qujnta tragedja es de adjpus. ala qual sedeu an loch dargument presuponra. que con laujs Rey dels Thebeas. hagues de sa muler yocasta .j. ffil apellat adjpus … [ clxxviiiiv] … yocasta mara e muler sua. vaent aso de edjpus pres .j. coltel talant emata sj matexa
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 3975
Location in volume ff. clxxviiiiv-clxxx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2962
Lucius Annaeus Seneca. Troia (proemi)
Language catalÓ
Date tradu´t 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ clxxviiiiv] La .vj.e tragedja. es djta de troas. ala qual deuem presupondra que Troya desroujda. [sic] per los grechs. san volgesan tornar. ases abitacions … [ clxxx] … eles .ij. djtes mares de escinay. ede pulixena foran duytes ha perpetual captivjdat
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 7786
Location in volume f. clxxxr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2963
Lucius Annaeus Seneca. Medea (proemi)
Language catalÓ
Date tradu´t 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ clxxx] La .vij.e Tragedja es damadeya. ala qual deuem presupondra. que jason per jnducsio deson avonclo paleu Rey dels mirmjrjdons. aparala .j.a nau … [ clxxxv] … e fogi decontinent efeusa jnvisibbla denant els
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 3978
Location in volume ff. clxxxv-clxxxi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2964
Lucius Annaeus Seneca. Agamenˇ (proemi)
Language catalÓ
Date tradu´t 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ clxxxv] La .viij.e tragedja es de agamenon Rey. al qual sadeu presupondra. que tiestes. e acreu. eran germans … [ clxxxi] … E feu matar a casandra fila del Rey priam. laqual agamenon auja presa per muler
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 7787
Location in volume f. clxxxir-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5427
Lucius Annaeus Seneca. OctaviÓ (proemi)
Language catalÓ
Date tradu´t 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ clxxxi] La .viiij.e Tragedja es de octojua. ala qual an loch dargument deuem presupondra. que claudjo amperador. ach .j. fil apellat brjtanjcus … [ clxxxiv] … E ala fi faent an lo axilj. matar aquella
Note proemi
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 7788
Location in volume ff. clxxxiv-clxxxii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5428
Lucius Annaeus Seneca. HŔrcules Oeteu (proemi)
Language catalÓ
Date tradu´t 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ clxxxiv] La .x. tragedia es de Ercvles o etheu axi nomenat per la sjlua. o ethea. an laqual morj … [ clxxxii] … fou la anjma del djt ercvles. sagons ficsio de poetes transledada. o aduyta en los šells. ab lo deu Jupiter para seu. Asi fanexan los .x. proemjs e prolechs deles .x. tragedies de sanecha
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 3976
Location in volume ff. clxxxii-ccxvv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2963
Lucius Annaeus Seneca. Medea
Language catalÓ
Date tradu´t 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS tit.: [ clxxxii] Asi comensa la vij tragedia de saneca. Asi comensa la .vij. tragedja de sanecha laqual es jntitulada. de madeya e es ffundada an la saguent jstoria
arg: Jason se parti dela sua terra e anasen ala jla [sic] de colcos … [ clxxxxiiv] … e degolas lj denant ell
Ýndex: Aquesta tragedja conte .v. agtes prišipals. Lo primer conte la gran turbasio que ach madeya … [ clxxxiiij] … la destrucsio dela casa de creon, elo thorus [sic] dels cantors. e madea. e jason
tit.: Primer capitol del primer agta consa conte emostre anquuina forma. madea convoca tots los devs. que sjan precents an la vangansa que volffe. madea.
text: O3 deus conjugals qui fauorajats los matrjmonjs … [ ccxvv] … ela vja tua fa testimonj. que no porjan vjura ab tu
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 3977
Location in volume ff. ccxvv-ccxviv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4778
Giovanni Boccaccio. De genealogiis deorum gentilium
Language catalÓ
Date tradu´t 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxvv] Asy parla con madeya pres per marjt lo Rey egeu apres que fou exelada. Assi tracta con mada [sic] pre e per [sic] marjt lo Rey egeu
text: E3 dju Johan de bochacy que apres que la djta madea. ach morts sos ffills propis … [ ccxviv] … sagons que posa macrobi gran pilosop
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 3990
Location in volume ff. ccxviv-ccxxii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1336
Desconegut. TragŔdia de Gayo Celio
Language catalÓ
Date tradu´t 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxviv] Asi comensa la tragedja de gayo celjo
acc.: Daci avant no parla lo djt Johan bochaci dela mort dela djta madea. Mas gayo šeljo damvnt allegat … per la greu malautida que auja jason
text: R3ecomta an altre part la jstorja sagons que posa gayo celio. que con jason agues aguda … [ ccxxii] … e mala avanturada madea fina la sua vjda
References (most recent first) MartÝnez Romero (2011), “La mort de Medea segons un manuscrit de la Catedral de Barcelona”,
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 7789
Location in volume ff. ccxxii-cclviv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2962
Lucius Annaeus Seneca. Troia
Language catalÓ
Date tradu´t 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxii] Acy comensa la .vj.e tragidea [sic] de sanecha. la qual es jntitulada. de Troyas. E es fundada an la precent jstoria. La .vj.e tragedja de sanecha la qual es jntitulada de troyas
arg: A3pres quela sjutat de troya fou destrovja [sic] … [ cxxiiv] … e mantinent degolada sobra lo sapulcra deson para anxjlles
tit.: La precent trageja conte .vj. actes
Ýndex: Lo primer aqta tragta lo parlar … [ ccxxviiiv] … so es lo mjsatger. qui denvnsja la mort ecuba. Andromocha [sic]
tit.: Primer Capjtol del primer agta. en lo qual sa tragta lo plant e ecuba … qui ploran sobra la destrucsio de Troya
text: Tot hom qui posa sa confjansa. en ragnar [sic] … [ cclviv] … elo naujlj. sa comensa de moura. qui an breu sa deu partir
epÝleg: Asi fanex la .vj.e tragedja de sanecha. la qual hes apellada de troyas. E comensa la .viij.e tragedja de sanecha quj es djta. de agamenon
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 7790
Location in volume ff. cclviv-cclxiiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2964
Lucius Annaeus Seneca. Agamenˇ
Language catalÓ
Date tradu´t 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclviv] Asi comensa la .viij.e tragedia de sanecha. la qual es jntitulada de agamenon
arg: A3questa es la .viij.e tragedja de sanecha … [ cclviiv] … e apres feu onsjura casandra ffjla del Rey priam de troya
Ýndex: Conte an sy aquesta tragedja .v. agtes … E ant al primer agta dju ecomensa primer tiestes
text: Aci son jo tiestes. laxant los tanebrosos lochs … [ cclxiiii] … E hacordem an semps. que farem contra lo temps dubtos quins manasa. E asi fa fi aquest trjgedja [sic] etc.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-05-24