Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1424
Authors Albertanus Brixiensis
Titles Liber consolationis et consilii
Llibre de consolació i de consell
Incipit & Explicits rubr.: Açi comença lo Libre de consolacion e de conseyl … l'any de MCCXLVI, en los meses d'abril e de mag
dedic.: Car molts hòmens són qui són … Aquesta és la semblança
text: Exemple de Melibeu. Un hom jove era, qui havia nom Melibeus, … de donar consolacion e remey sobre aquela dolor
Date / Place traduït 1246 a quo - 1315 ad quem
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 5.2.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 5.2.1
Editat a: Brescia et al. (1965), Llibre de consolació i de consell
Subject FILOSOFIA MORAL
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 549
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 353 (BITECA manid 1139)
Copied 1376 - 1400 (J. Riera)
Girona (IRHT): 1371 [?] - 1400 [?] (Avril et alia)
1385 a quo (data tard. Breviari)
Location in witness ff. cxciiira-ccxviiva ff. 193-217
Title(s) Albertanus Brixiensis, Llibre de consolació i de consell (tr. Desconegut), traduït 1246 a quo - 1315 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxciiira] Açi comença lo libre de consolacion e de conseyl lo qual albert saui en dret ciutadan de Brixa compila el burch de sancta agata En layn de M.CC.xlvj en los meses dabril e de mag
text: C7ar molts homens son qui son destrez e turmentats … [ ccxviiva] … e profitar a tu matex e als altres. Aquesta es la semblança. U2n hom joue era qui auia nom Melibeus (…) e aixi se departiren la .j.a part delaltre ben pagats e alegres
References Brescia et al. (1965), Llibre de consolació i de consell , n. Ms. P (base de l'ed.)
Note duu moltes notes marginals en llatí
ID no. of Witness 2 cnum 550
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 14 (BITECA manid 1384)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 13va-40vb
Title(s) Albertanus Brixiensis, Llibre de consolació i de consell (tr. Desconegut), traduït 1246 a quo - 1315 ad quem
lo libre de consolacio e de consell, f. 40rb
Incipit & Explicits prol.: [ 13va] M3Olts homens son destrets e turmentats en tal manera en lurs treballs que per lo torbament lo qual ells han en lur cor … e axi migansant la gracia de nostre senyor poras aiudar leugerament e aproffitar a tu he als altres
rubr.: Aquesta es la semblansa
text: U3N home era qui auia nom Melibeus aquest era rich hom e poderos … [ 40vb] … E axi se partiren la vna part de laltre ben paguats e alegres
colofó: Assy feneys lo libre De consolacio E de consell lo qual albert sauis en cascun dret Ciutada de brexa compila alburch de sancta aguata corrent lany dela encarnacio de nostre senyor Jhesu christ M. ccc [c: esborrada] xlvi en lo mes de abril. Ffinito libro sit laus et gloria christo Amen
References Brescia et al. (1965), Llibre de consolació i de consell 19-20 , n. Ms. B
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-11-24