Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1423
Authors Antoni Boteler
Titles Escala de paradis
Date / Place escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Language català
Text Type: Prosa
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 548
City, library, collection & call number London: The British Library, IA.52546 (BITECA manid 1386)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1495-11-27
Location in witness ff. 1-28
Title(s) Antoni Boteler, Escala de paradis, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
La scala de paradis, f. 1
Incipit & Explicits rubr.: [ 2] A4 Honor lahor e preconi dela sanctissima trinitat: e dela sacratissima verge Maria. E a molt servei de aquell Illustre e Reuerendissimo senyor Lo senyor Don Alonso [sic] de Arago meritissimo Bisbe de Tortosa: es estada composta esta petita obra per aquell Metge plebeya he laureat mestre Antoni Boteler: dignament intitulada escala de paradis
prol.: Molt illustre e reuerendissimo senyor. E6Ncara que per alguns sia escrit volentse esforçar ab fluxes rahons en prouar la episcopal potestat esser molt menor dela sacerdotal: … [ 10v] … E com en la nostra euangelica fe lo primer remey per mundar nos del peccat original sia lo sant baptisme sens lo qual negu saluat esser no pot Sera lo primer graho desta escala lo sant Baptisme
text: L6A esglesia militant anegu no dona negun dels altres sancts sagraments sino sols ad aquell que troba esser batejat … [ 28] … E ab la misericordia dels peccats nos aparta anant aell nos abraza: donant nos per gratia aquella infinida gloria de paradis. En la quall [sic] infinidament regnaran tots aquells qui per esta escala al paradis muntar volran
colofó: Aquesta patita obra que tracta dela Escala de paradis: fou acabada per Mestre Johan rosenhach [sic]. Any Mil .cccc.norantacinch. A.xxvij. de noembre. En Barçhinona [sic]
References Wittlin (1995), “L'escala de paradís del metge tortosí Antoni Boteller”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 31 = Miscel·lània Germà Colón, 4 79-93
Note títol de la secció de l'obra al marge superior centrat a cada pàgina
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2005-01-12