Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1421
Authors Jafudà Bonsenyor
Titles Paraules de savis i de filòsofs
Sentències morals
Date / Place escrit 1291 - 1298
Language català
àrab [?] (orig.)
Text Type: Prosa
References (most recent first) Editat a: Bonsenyor et al. (1889), Llibre de paraules e dits de savis e filosofs. Los proverbis de Salomó. Lo llibre de Cató
Editat a: Bonsenyor et al. (1889), Sentències Morals, per Jafudà, juheu de Barcelona (segle XIII). Trasllat del Còdex L.2 de la Biblioteca Nacional de Madrid
Subject FILOSOFIA MORAL
LITERATURA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 541
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/921 (BITECA manid 1383)
Copied Jacobus, 1385-07-13
Location in witness ff. 83ra-98rb
Title(s) Jafudà Bonsenyor, Paraules de savis i de filòsofs, escrit 1291 - 1298
Incipit & Explicits prol. tr.: [ 83ra] C3om lo molt alt e molt noble e poderos senyor en jacme … [ 83rb] … humjlment axi com se pertany tornar les dites paraules de arabich en romanç axi com dauayl es contengut en aquests Capitols
índex: De tembre deu … [ 84ra] … De diuerses maneres
text: E3n aquest segle son senyors los franchs … [ 98rb] … Quj no pot gran mal sostenjr no pot agran honor venjr
colofó: ffinito libro referamus gratias christo
colofó: Iste liber fuit perfectus die jouis decima tertia die julij annj Octuagessimj quinti. Jacobus uocatur quis escripsit benedicatur. Amen. Deo gratias
References Bonsenyor et al. (1889), Sentències Morals, per Jafudà, juheu de Barcelona (segle XIII). Trasllat del Còdex L.2 de la Biblioteca Nacional de Madrid , n. (ed. aquest ms.)
Note de la mateixa mà que va escriure el títol al f. 45, es llegeix al marge: “Jafuda Iudio de Barcelona hijo de Mastonch”
ID no. of Witness 2 cnum 542
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 42 (BITECA manid 1365)
Copied 1391 - 1410
Location in witness ff. 1-34v
Title(s) Jafudà Bonsenyor, Paraules de savis i de filòsofs, escrit 1291 - 1298
Paraules dels filosophs
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Jacobus secundus Rex Aragonum et Sicilie filius Regine Sicile
prol.: C3on lo molt alt e poderos senyor en jacme per la gracia de deu Rey darago e de cicilie e de maylorcha … [ 2v] … Torna les dites paraules en romanç de arabich que eren axi com daual es contengut en aquests capitols ques saguexen
índex: Rubriqua. De tembre deu | De Reys he de princeps … [ 3] … De castigars e altres cosses en diuerses maneres
text: [ 4] E3n aquest segle on senyors los Franchs e en laltre cells qui temen Deu … [ 34v] … en quant fo feyt mas dien tant tant be es feyt
colofó: [ 34v] Aci afina lordonament deles paraules dels filosophs
References Bonsenyor et al. (1889), Llibre de paraules e dits de savis e filosofs. Los proverbis de Salomó. Lo llibre de Cató
Bonsenyor et al. (1889), Sentències Morals, per Jafudà, juheu de Barcelona (segle XIII). Trasllat del Còdex L.2 de la Biblioteca Nacional de Madrid
Note El f. 3v és en blanc
ID no. of Witness 3 cnum 544
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 1031 (BITECA manid 1056)
Copied 1401 - 1410
Location in witness ff. 171ra-185rb
Title(s) Jafudà Bonsenyor, Paraules de savis i de filòsofs, escrit 1291 - 1298
Paraules de savis e de philosophs
Incipit & Explicits prol.: [ 171ra] C3on lo molt alt e molt noble e molt podaros senyor en Jacme per la gracia de deu Rey darago de cicilia de Mallorcha de valencia … torn les dites paraules de arabich en romans axi com a auant es contengut en aquests capitols qujs seguexen
text: E6N aquest segle son seyors los franchs E en laltre cells quj temen deu … [ 185rb] … que sie ben feta que la gent no deman en quant fon fete mas djen tenbe [sic] es feta
colofó: Ffinito libro sist laus gloria christo Amen
References Bonsenyor et al. (1889), Llibre de paraules e dits de savis e filosofs. Los proverbis de Salomó. Lo llibre de Cató
ID no. of Witness 4 cnum 3214
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Capitular de Barcelona, Cod. 178, Fragments de còdexs 1, núm. 2 (BITECA manid 1858)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 1-2
Title(s) Jafudà Bonsenyor, Paraules de savis i de filòsofs, escrit 1291 - 1298 Taula
Incipit & Explicits índex: [ 1] De tembra deu De reys, de prjnceps De majorsdoms e jutjes e altras offizials De ascriuans e bons parles De bon nudriment De mestres e saujs e ascolans De seyn De metjes De segle De be e de mal … [ 2] … De castiguerjas e altras coses an djuersas maneras
Condition fragment
Note fragment de la taula
ID no. of Witness 5 cnum 543
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 14 (BITECA manid 1384)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 1ra-13rb
Title(s) Jafudà Bonsenyor, Paraules de savis i de filòsofs, escrit 1291 - 1298
Lo libre den Jaffuda, f. 13rb
Incipit & Explicits prol.: [ 1ra] C6On lo molt poderos Senyor en Jacme per la gracia de deu Rey darago he de Cicilia he de Mallorque he de valencia Compte de barcelona lo qual molt era diligent e curos de enserquar saber e tractar en aquell mes que negun altre senyor per lo gran enteniment he angyn natural e per lo gran compliment de tot be qui en ell era … [ 1rb] … Jo torne les paraules dites de arabich en romans ayxi com dauall si seguira per Capitols breument hordonats
rubr.: Primerament de tembre deu
text: E3N aquest segle son senyors dela gent los ffranchs he en laltre aquells qui temen deu … [ 13rb] … que la gent no demanen en quant de temps fo ffeyta Mas dien tan be es ffeyta
colofó: [ 13rb] Ffenit es lo libre den Jaffuda. Quis scripsit scribat semper cum domino viuat
References Bonsenyor et al. (1889), Llibre de paraules e dits de savis e filosofs. Los proverbis de Salomó. Lo llibre de Cató
Bonsenyor et al. (1889), Sentències Morals, per Jafudà, juheu de Barcelona (segle XIII). Trasllat del Còdex L.2 de la Biblioteca Nacional de Madrid
Bofarull y Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua lengua catalana (s. XIV-XV). Colección de documentos inéditos de los Archivos de la Corona de Aragón
ID no. of Witness 6 cnum 546
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Sant Cugat, 83 (BITECA manid 1154)
Copied 1401 - 1500
1391 - 1400 (Aramon, ed. Filla del rei d'Ungria)
Location in witness ff. 1-17v ff. [ix]-xxix
Title(s) Jafudà Bonsenyor, Paraules de savis i de filòsofs, escrit 1291 - 1298
Incipit & Explicits text: [ 1] A si vol ton senyor guayar en aquest seegle … [ 17v] … Qui no fa a sa anima ja nol fara a altri
colofó: [ 17v] ffinito libro sit laus gloria Christo. Deo gracia Amen
Condition acèfal
References Bofarull y Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua lengua catalana (s. XIV-XV). Colección de documentos inéditos de los Archivos de la Corona de Aragón 13:165-83
Note f.18 originalment en blanc, avui amb proves de ploma
ID no. of Witness 7 cnum 545
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 55 (BITECA manid 1385)
Copied 1441 [?] - 1460 [?]
Location in witness ff. 77va-93vb
Title(s) Jafudà Bonsenyor, Paraules de savis i de filòsofs, escrit 1291 - 1298
Incipit & Explicits rubr.: [ 77va] Prouerbis e dits de philosofs
prol.: [ 77va] [c]3om lo molt alt e molt noble e poderos senyor en Jacme per la grasia de deu Rey darego et de sicilia … [ 77vb] … com deual es contangut
rubr.: [ 77vb] De tembre deu
text: [ 77vb] [e]2n aquest segle son sayors [sic] delles gens los franchs … [ 93vb] … que la gent no demanen en quant fo fet mes diuen que be es fet
colofó: [ 93vb] finit deo gracias
Note no hi ha cap edició basada en aquest manuscrit
ID no. of Witness 8 cnum 1175
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 472 (BITECA manid 1382)
Copied 1451 - 1500
Location in witness ff. 97-138 ff. lxxxxiiii-cxxxv
Title(s) Jafudà Bonsenyor, Paraules de savis i de filòsofs, escrit 1291 - 1298
Incipit & Explicits prol.: [ 97] C4om lo molt alt e molt poderos senyor en Jachme per la gracia de deu Rey darago (…) ha request e manat a mi Jafuda Juheu de Barchelona ça entras fill den estruch de bonsenyor … [ 97va] … yo torne les dites peraules de abraych en romanç axi com deuall se seguira per capitols breument ordonats
rubr.: [ 97vb] De tenbre deu
text: En aquest segle son senyors de la gent los franchs … [ 138ra] … Obra diuinal sots la ombra del qual se reposen los cansats Flachs afligits e treballats
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-03