Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1421
City and Library La Vid Biblioteca del Monasterio de Santa María de la Vid
Collection: Call number 135/MS/2 | Antic 2/2/24
Title of volume Historia griega | i particularmente | de la guerra de Troy#a ( a tinta al verso del foli de guarda preliminar, amb lletra del s. XIX)
Copied Desconegut, 1374 a quo - 1400 (Perujo (2015))
Desconegut, 1441 - 1470 (alguns folis del principi)

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 1-205
Collation 116 2a2 + 8 2b4 3-1216 1312
Page Layout 2 columnes (a tot el volum)
26 línies (f. 44 paper)
26 línies (f. 66 pergamí)
23 línies (f. 106 pergamí)
24 línies (f. 157 paper)
Size relligadura 295 × 205 x 75 mm (al pla anterior)
pàgina 274 × 198 mm (f. 44 paper)
caixa 175 × 127 mm (f. 44 paper)
columna 175 × 55 mm (f. 44 paper)
caixa 38 + 175 + 62 × 25 + 55.17.55 + 41 mm (f. 44 paper)
pàgina 278 × 192 mm (f. 66 pergamí)
caixa 168 × 119 mm (f. 66 pergamí)
columna 168 × 52 mm (f. 66 pergamí)
caixa 38 + 168 + 71 × 35 + 52.15.52 + 50/55 mm (f. 66 pergamí)
caixa 42 + 168 + 66 × 52.18.55 + 53 mm (f. 106 pergamí)
caixa 40 + 172 + 62 × 25 x 51.18.56 + 52 mm (f. 157 paper)
Hand gòtica librària, una mà antiga gòtica (a la major part del volum)
gòtica cursiva mà posterior, del s. XV (ff. 2-4, 18-21 i 30)
gòtica una tercera mà (f. 24 = xxiii antic)
una quarta mà (la glossa del f. 72r)
Watermark fruita de tres branques (a bona part del paper més antic) (semblant a Briquet 7359, Padova: 1377, Briquet 7373, Sienna: 1335 i 1341 i Briquet 7374, Firenze: 1345-54;)
corn de caça penjant d'un cordill (cap al final del manuscrit) (semblant a Briquet 7658, Lucca: 1372-74;)
corn de caça penjant d'un cordill (en la mateixa zona que l'anterior)
roda de santa Caterina (als fulls afegits,) (semblant a Briquet 13300, Genève: 1443 i Briquet 13301, Avignon: 1447;)
carro de dues rodes amb els radis en creu (al f. 24) (sense correspondències exactes a Briquet)
Pictorial elements Rúbriques en la mateixa tinta del text; al f. 1ra espai en blanc que podria haver ocupat una rúbrica, de 5 UP, però aquesta obra no duu rúbrica al començament del pròleg (a tot el volum)
Calderons alternen blau i vermell (a tot el volum)
Caplletra la primera caplletra en or colors, molt deteriorada, desenvolupa una antena al marge esquerra i a la superior de la primera columna, amb besants daurats (1r)
Caplletra la segona caplletra, té 10 UP i està decorada en or, els colors interiors s’han perdut, deteriorada, desenvolupa una peita antena semblant a la primera a l’intercolumni i a part del marge superior de la segona columna, amb besants daurats (f. 1vb)
Caplletres: secundàries alterenen blau i vermell amb decoració filiforme en el color de contrast que s’estenen lleugerament al marge, de tres unitats de pauta generalment, tot i que n’hi ha de 2 UP (a tot el volum)
Il·lustració dos escuts sobre camp vermell amb dues files de 4 boles daurades (escut dels Montcada); estan envoltats de besants de plata emmarcats en negre i amb uns filaments negres que surten d’ells (f. 1r, al marge inferior)
Il·lustracions als reclams hi ha algunes figures descrites a l’apartat de la col·lació (a tot el volum)
Tocs de color de color vermell en algunes lletres (a tot el volum)
Other features Disposició del pergamí als quaderns: bifoli exterior: CPPC; bifoli interior PCCP
Justificació: punta de plom (a la part original del volum)
Pautat: tipus 43 de Derolez (les línies arriben fins als marges) (a la part original del volum)
Justificació: punta seca (ff. 2-4, 18-21, 30)
Pautat: tipus 43 de Derolez (les línies arriben fins als marges), al f. 30 gairebé indistingible la marca (ff. 2-4, 18-21, 30)
Justificació: pauta poc evident per la restauració, podria ser punta seca o una punta de plom molt feble, tipus 43 de Derolez (les línies arriben fins als marges) (f. 24)
Pautat: tipus 43 de Derolez (les línies arriben fins als marges) (f. 24)
Reclams: horitzontal centrat, amb dibuixos (una mà, una oca, un cap de lleó, un peix, un animal sense identificar, un cap que barreja els trets humans amb el bec d'un ocell sostenen un filacteri amb el text, en algun cas només apareix el filacteri i en altres no hi ha decoració sinó només un toc de color vermell) (al final de tots els quaderns conservats)
Signatures: sense signatures de quadern visibles (a tot el volum)
Perforacions: no es veuen, en tot cas es trobarien molt a ran del marge del foli i han desaparegut al relligar (a tot el volum)
Condition Volum restaurat amb integració de material (paper japó, pell) als lloc on s’havia perdut i els marges que estaven trencats han estat consolidats amb afegits de paper. Restauració molt acurada. Manuscrit afectat per la humitat que provoca dificultats de lectura en alguns punts del volum i hi ha taques de brutícia. Alguns folis esquinsats (molt sovint al marge inferior, al centre), mostren els cosits del sargit ff. 32, 61. Manquen els folis 196-197 i d'altres, alguns del final. Trobem tres tipus de foliacions al volum: una foliació moderna a llapis a l’angle superior extern en xifres aràbigues; una foliació a l’angle inferior extern en xifres romanes. Aquesta foliació no assenyala la pèrdua de folis entre els actuas 200 i 201, cosa que fa pensar que fou feta quan ja s’havien perdu i una altra foliació centrada a l’intercolumni al marge superior en xifres romanes. Les dues foliacions antigues coincidien, ara, però, a partir de l’actual f. xxij (antic xxj) estan esmenades a tinta. En aquest punt el volum havia perdut folis i la mà moderna que va transcriure la part perduda emprà un foli més que l’original perdut, cosa per la qual la foliació del volum varia. Torna a passar a l’actual foli xxxi que era originalment el f. xxx. No hi ha altres errades a la foliació que les descrites.
Binding Moderna de l’època de la restauració en pell marró sobre fusta, quatre nervis al llom, sense decoració; dues tanques de metall i pell subjecten tancat el volum. No s’han conservat restes de la relligadura anterior.
Previous owners (oldest first) Casa de Moncada (Escuts al peu del primer foli)
Arxiu de la casa de Foixà 1902 a quo (informació de Bernardo Sanvisenti; Nicolau d’Olwer (1908: 171-172))
Barcelona: Arxiu Corona d'Aragó 1908 a quo (al dipòsit del marquès de la Manresana, segons informació de Lluís Nicolau d'Olwer)
Associated persons El va veure Manuel de Bofarull i de Sartorio, arxiver
Associated Texts Conté al recto del f. I de guarda preliminar els dos primers versos, a tall de prova de ploma, de texid 11392 Ramon de Cornet, Le mieus sabers provençal
References (most recent first) Descrit per: Perujo Melgar et al. (2017), Inspecció personal
Tractat a: Perujo Melgar (2015), [Tesis]
Catalogat a: Hoz (2012), Biblioteca de Santa María de la Vid. Catálogo de Manuscritos
Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Tractat a: Crosas López et al. (2005), “Dos nous testimonis de les Històries troianes. Traducció de Jaume Conesa”, Actas del IX Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (A Coruña, 18-22 de septiembre de 2001)
Tractat a: Cinotti et al. (2003), “I manoscritti catalani delle Històries troianes: saggio codicologico per la creazione di un catalogo unico delle testimonianze medievali della fortuna troiana in Iberia”, Quaderns de Filologia. Estudis Literaris 165-67
Descrit per: Crosas López (2003), Inspecció personal
Tractat a: Crosas Lop\ez (2001), “El testimonio “perdido” de Jaume Conesa y sus Històries troianes”, Signo. Revista de Historia de la Cultura Escrita
Facsímil: Reproduccions fotogràfiques del Ms. de La Vid del Regiment de Prínceps (2000)
Tractat a: Colonne et al. (1916), Les Històries Troyanes de Guiu de Columpnes traduides al català en el XIVen segle per en Jacme Conesa. Y ara per primera volta publicades per R. Miquel i Planas xxvi , n. Ms. Z
Note L'antiga signatura 2/2/24, està escrita a llapis, a l’angle superior extern del foli de guardes preliminar.

El quadern 2b es troba insert dins del quadern 2a i és un binió de paper y lletra posteriors que transcriu original text perdut. Al peu del f. 24 (un dels afegits) hi ha una anotació la funció de la qual no està clara.

Al s. XIX Manuel de Bofarull va veure aquest manuscrit a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, però quan R. Miquel i Planas feu la seva edició (publicada el 1916) ja el trobà a faltar.

Als anys 90 del s. XX el manuscrit va estar dipositat al Convento-Iglesia de la c/ Columela, 12 en Madrid, segell a tinta blava ovalat al verso del foli de guarda anterior (BIBLIOTECA de los P.P. AGUSTINOS / Núm. / Columela, 12 – Madrid. Altre segell a tinta blava, rectangular, al mateix foli, “MONASTERIO DE STA. MARÍA | BIBLIOTECA | P.P. Agustinos La Vid (Burgos)”
Es repeteixen els dos segells al f. 10. El manuscrit fou restaurat a Roma (Vaticà) al 1975 a la Casa Tiburci (Roma), segons es recull al catàleg de manuscrits mecanografiat de la Biblioteca del Monestir. A un full de paper modern, entre la coberta i els de guarda, hom ha anotat el títol de l'obra: “Guido de Columna, Chronica troyana circa 1370”.

Al foli de guarda preliminar es veuen algunes proves de ploma: “Dum sedes in mensa primo de paupere pensa” (al recto) i “Historia griega i particularmente de la guerra de Troya” (al verso).

Al llarg de tot el volum hi ha marques, algunes de les quals actuen com a referència de lectura (p. e. al marge del f. 145rb en vermell, es va anotar: “Aci mori Hector per man d'Achilles”).

Al llarg del text es troben manícules assenyalant passatges, p. e. ff. 46vb, 48vb (més acurades), ff. 34rb, 83va (por acurada), f. 34ra més curta i amb tinta més fosca, etc. També hi ha marques de lectura als marges (una línia i tres punts al capdemunt al marge del text, p. e. f. 48rb. Altres marques en forma de ^ amb un cercle al damunt assenyalen passatges, p. e. ff. 36rb, 38va, 39va. El foli de guarda preliminar està cobert de proves de ploma de divers mans i tipus de lletra, una d’elles en lletres de mòdul gran, gòtica franca, “primj libris”.

Una llista de despeses en menjars i begudes (neules, torrons i malvasia entre altres), amb els preus expresats en sous i diners es troba al verso del foli preliminar de guardes

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 605
Location in volume ff. 1-205v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1467
Guido delle Colonne. Històries troianes
Language català
Date traduït 1367-06-18 - 1374-07-12 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 1] A instancia e pregaries de un noble hom … [ 205v] … lurs paraules trobades que no
Condition incomplet
Note manquen alguns folis. Conserva la nota preliminar de Conesa que manca en alguns dels altres testimonis
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-01-25