Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1420
Authors Honoré Bouvet
Titles Arbre des batailles
Arbre de les batalles
Llibre de les batalles
Date / Place traduït 1389 a quo - 1429-03-21 ad quem
escrit 1386 - 1389
Language català
francès (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 56.1.1 i 56.1.2
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 56.1.1 i 56.1.2
Tractat en: Biu (2007), “Prolégomènes à une e/dition critique de l’Arbre des batailles d'Honorat Bovet et de ses traductions en langues romanes”, Revue d’Histoire des Textes
Tractat en: Grente et al. (1994), Dictionnaire des lettres françaises, I. Le Moyen Age. Édition entièrement revue et mise à jour sous la direction de G. H. et M. Z. 685-6
Note segons el TMC cal distingir entre dues versions, la curta i la llarga i el testimoni de la BU, tot i traduir la breu, afegeix un fragment de la llarga, cosa per la qual el consideren una traducció diferent
Subject CIÈNCIA MILITAR
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 539
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 83 (BITECA manid 1381)
Copied 1401 - 1410
Location in witness ff. 1-3 prel. + 1-74rb ff. 1-3 prel. + i-lxxv
Title(s) Honoré Bouvet, Arbre de les batalles (tr. Desconegut), traduït 1389 a quo - 1429-03-21 ad quem
Libre de les batalles
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra prel.] Aci comensen les Rubliques [sic] daquest libre
índex: Primerament quina cosa es batalla a .xij. cartes … [ 3ra prel.] … Quals coses deuon esser en vn bon Rey nos pertanyen a fer a bon princep lxxij
rubr.: [ 1ra] Aci comensa Libre de les batalles fet per lo pprior de salon
prol.: A10La santa corona de fransa la qual al jorn de vuy
text: gellade fo gitada sus … [ 74rb] … que apres la fi ell uos amen a uos perduga a la sua santa gloria de paradis. Amen
colofó: Ffinito libro sit laus et gloria Christo Amen
Condition acèfal
Note manca el primer capítol i part del segon
ID no. of Witness 2 cnum 538
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 206 (BITECA manid 1380)
Copied Llorenç d' Eixarc para Ramon de Caldes, 1429-03-21
Location in witness ff. 1ra-103vb
Title(s) Honoré Bouvet, Arbre de les batalles (tr. Desconegut), traduït 1389 a quo - 1429-03-21 ad quem
Incipit & Explicits índex: [ 1ra] A5quest libre haura quatre partides. La primera deles tribulacions dela sgleya ja dies passades … [ 4rb] … Quals coses deuen esser en vn bon Rey
prol.: [ 5ra] A5 la alta corona de ffrança en la qual al Jorn de huy appar la ordonança de deu Regne Car les lo Sisen … [ 5va] … que no es altra cosa que raho de natura E si haura nom aquest libre larbre de batalles
text: [ 5va] M3as pus que per uos aquest fet me coue cerquar la manera dela qual yo faça mon obratge … [ 103va] … vos comença que apres la fi ell vos mene ala sancta sua gloria de paradis amen
colofó: Et sich est finis laudetur temus et unus Scriptori requiem paradisi det deus amen. ffinito libro sit laus et gloria Christo Amen. [f. 103vb] Quis scripsit scribat semperque domino vivat. Amen
colofó: Aquest libre ha fet tralladar lo honorable mossen Ramon de Caldes en lany Mil .ccccxxix. lo qual ha escrit loren de Exarch a pregares [sic] del dit mossen Ramon E fonch acabat dilluns que tenjem xxj. de Març del demunt dit any
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-11-15