Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1418
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number Manuscrits Miscel·lanis, 26
Title of volume DANÇA | de la | Mort ( al teixell, a tinta)
Copied Barcelona [?]: Pere Miquel Carbonell i de Soler, 1497

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 63 (= XI + 40 + XII)
ff.: XI + cxxix-ccij + XII (fol. antiga)
Collation 14 2-48 5-66; sense reclams
Page Layout 2 columnes (f. clxijr)
35 línies (f. 132)
Size pàgina 292 × 215 mm (f. 132)
caixa 220 × 125 mm
caixa 225 × 170 mm (f. clxij)
columna 225 × 75 mm (f. clxij)
Hand gòtica
mà amb trets més humanístics (f. clxii)
Watermark grifó (al f. CXLIII i a tot el volum)
Pictorial elements Calderons en vermell
Rúbriques subratllades en vermell
Altres: sense cap mena de decoració (a partir del f. cxlirbis)
State pautat tabeliònic, folis doblegats en tres parts, considerem com escrita la primera línia, sense perforacions visibles
Condition exemplar en bon estat. Errors de foliació: hi ha dos f. cxli, entre els folis cxxix i ccii, la numeració salta del clxiii al clxxvi i d'aquest al cc i el cxlii està repetit. Els ff. clxiii a clxxvi són en blanc, mancant dos entre ells. El f. cxxviii està retallat en una banda de 6 cm
Binding pergamí sobre cartó
References (most recent first) Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Duran et al. (2003), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 3 III:197-202
Descrit per: Soriano (2002), Inspecció personal
Descrit per: Marnierre (1999), Inspecció personal
Descrit per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Tractat a: Adroher Ben (1956-57), “Estudios sobre el manuscrito Petri Michaelis Carbonelli Adversaria. 1492 del Archivo Capitular de Gerona”, Anales del Instituto de Estudios Gerundenses 127-8 , n. n3
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 38 , n. n3
Note duu anotacions en un paper enganxat a l'interior de la coberta anterior, una en castella que explica la reenquadernació i una altra en català sobre el volum
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 602
Location in volume ff. cxl-cliiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1465
Desconegut. O creatura rahonable
Language català
Date traduït 1497 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxl] Dança dela mort / e de aquelles persones qui mal llur grat ab aquella ballen / e dançen
rubr.: Parle lo Mestre
text: O creatura rahonable | Qui desiges vida terrenal | Tu has açi regla notable | Per ben finir vida mortal … [ cliiv] … Prest esmenar tots vostres torts | E conseguireu solaç e ris | Lo fer bo val als vius / e morts
epíleg: Dicite vos coream Cuncti que cernitis istam Quantum prosint honor Gaudia diuite Tale sestis enim matura morte finiri Quales in effigie Matura turba vocat
colofó: Aquesta Dança dela Mort ha compost vn sanct home doctor / e Canceller de paris en lengua francesa appellat Joanes Climachus siue Climages a pregaries de alguns deuots religioses francesos Apres es stada traduida en lengua Catalana En la fi dela qual ha posat Lo dit doctor Lo Epigramma quis segueix
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 7, 27 x 8, 1 x 7, 9 x 8, 1 x 7, 35 x 8
Associated Persons Atribució autoria: Johannes Climacus (S.), filòsof
Autor (var.): Joanes Climachus
Note al colofó segueix una composició llatina de Pere Miquel Carbonell, iniciada “Mortales dominus cunctos in Luce creauit”
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7952
Location in volume ff. cliij-clix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3187
Pere Miquel Carbonell i de Soler. Yo Carbonell estimant poc la vida
Language català
Date escrit 1517 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cliij] Petri Michaelis Carbonelli Scribe et Archiuarij Regii Carmina in tetre mjortis Orrendam Coream / diebus festis: Jesu Christi maximi natalicijs Anni Salutis .M.cccc.xcvii dum vulgus incertum Ludis taxallarijs vacaret composita feliciter incipiunt
text: Jo Carbonell // estimant poc la vida | Per mon record // e dela real casa | Met en lo ball // la gent qui es romasa | E mi mateix // veent la mort quins crida | Discrets serem // si cascu se prepara … [ clix] … Lo que jo e aci dictat | nou e fet en menys prendedeu | nj por ço no e arrat | estic a tot lo voler seu
Poetic Stanza 37 x 8, 1 x 7, 13 x 8, 1 x 4
Note anotacions marginals; per exemple, al costat d'una cobla; “Aquest parlar en aquesta dança he fet per mon fill lorb appellat Pere Miquel Carbonell per la vista”. L'últim foli esta copiat a dues columnes per una segona mà
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 7825
Location in volume f. ccv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4513
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Mon char fill, per Sanct Antoni
Language català [?]
Date escrit 1387 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccv] Cobles
text: Mon char fill per sanct Antoni | Vos juram quets mal consellat … Per valent de sanct Celoni | Quen perdes tan gran heretat
Poetic Stanza 2 x 7, 1 x 3
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 7826
Location in volume f. ccjr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4514
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Vetlant el lit suy'n un penser casut
Language català [?]
Date escrit 1387 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccj] Cobles fetes per lo Senyor Rey
text: [ ccjv] Vetlan el lit suy nun penser casut … Per queu men call pus non cantaria
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-05-25