Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1417
Authors Giovanni Boccaccio
Titles Elegia di Madonna Fiammetta
Fiameta
Incipit & Explicits tit.: Com Fiameta pregua a totes les dones qui lo present tractat legiran qu·els sovengua de la sua dolor e que ab ella ensemps se planguen de lurs dolors
prol.: Sòl als miserables créxer de plànyer-se delit, … més a tal offici volenterossa que forsada, les escrigua
rubr.: Com Fiameta malaèix lo jorn que nasqué e per què lo jorn que fó procreada com no morí
text: En lo temps en lo qual la revestida terra … negun te pot de sò privar; e exempla eternal als benaventurats e als miserables roman de les anguoxes de la tua dona
Date / Place traduït 1340 ca.
Language català
italià (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Narcís Franch (Naixement Barcelona [?] 1384 [?]) [?]
Traductor: Pere Roca de Tarragona [?]
Traductor: Desconegut [?]
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 24.3.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 24.3.1
Editat a: Boccaccio et al. (1983-87), La Fiammetta catalana. Edizione critica, con introduzione, note e glossario
Tractat en: Annicchiarico (1978-79), “Per il testo della Fiammetta catalana”, Studi Mediolatini e Volgari
Editat a: Boccaccio et al. (1908), La Fiameta de Johan Boccacci. Traducció catalana del XVen segle ara per primera volta publicada sóts el patronat de la Societat Catalana de Bibliòfils per R. M. P. segons el manuscrit existent en l'Arxiu general de la Corona d'Aragó
Subject LITERATURA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 527
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1730 (BITECA manid 1370)
Copied 1436 - 1439
Location in witness ff. 1-194
Title(s) Giovanni Boccaccio, Fiameta (tr. Narcís Franch…), traduït 1340 ca.
Incipit & Explicits text: [ 1] [D]7Ol als miserables crexer de planier se delit Quant de si dissernen ho senten en algu compascio … [ 194] … als benaventurats e als miserables roman de les engoixes de la tua dona
References Boccaccio et al. (1908), La Fiameta de Johan Boccacci. Traducció catalana del XVen segle ara per primera volta publicada sóts el patronat de la Societat Catalana de Bibliòfils per R. M. P. segons el manuscrit existent en l'Arxiu general de la Corona d'Aragó
Note Al final s'ha relligat, capgirat, un foli amb només una cara escrita
ID no. of Witness 2 cnum 529
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Sant Cugat, 32 (BITECA manid 1372)
Copied 1440 ca.
Location in witness ff. 1-150v
Title(s) Giovanni Boccaccio, Fiameta (tr. Narcís Franch…), traduït 1340 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Com ffiameta pregua a totes les dones qui lo present tractat legiran quels souenga dela sua dolor E que ab ella ensemps se plaguen de lurs dolors
prol.: S5Ol als miserables crexer de planyerse delit quant de si … [ 2] … mes a tal offici volenterossa que forsada les escriure
rubr.: Com ffiameta malaeix lo jorn que nasque. E per lo que lo jorn que ffo procreada com no mori
text: E4N lo temps en lo qual la reuestida terra pusque en tot lany se mostra bela de parents nobles procreada vingui yo en lo mon … [ 150v] … Adonques negun te pot de so priuar Exemple eternal als benauenturats he als miserables roman delas anguoxes dela tua Dona Verona
References Boccaccio et al. (1908), La Fiameta de Johan Boccacci. Traducció catalana del XVen segle ara per primera volta publicada sóts el patronat de la Societat Catalana de Bibliòfils per R. M. P. segons el manuscrit existent en l'Arxiu general de la Corona d'Aragó
ID no. of Witness 3 cnum 528
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Capitular de Barcelona, Cod. 76 (BITECA manid 1371)
Copied 1440 ca.
Location in witness ff. 1-193
Title(s) Giovanni Boccaccio, Fiameta (tr. Narcís Franch…), traduït 1340 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Com fiametha pregua a totes las donas qui lo present tractat legiran quells souengua de la sua dolor E que ab ella ensemps se plaguan de lurs dolors
prol.: S5ol als miserables crexer de player se delit … [ 2v] … Mes a tal offici volenterosa que fort las escriure
rubr.: Com Ffiametha malaeix lo Jorn que nasque E per que lo Jorn que fon procreada com no mori
text: E3N lo temps en lo qual la reuestida terra pusque en tot lany mostra … [ 193] … Exempla eternal als benauenturats he als miserables roman delas anguoxes dela sua dona. Verona
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-11-14