Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1416
Authors Giovanni Boccaccio
Titles Decamerone
Decameró
Incipit & Explicits rubr.: Comença lo llibre dit Decameron, cognomenat Príncep Galeot, en lo qual se contenen cent novel·les, en deu dies dites per set dones e tres jóvens hòmens
prol.: Proemi. Humana cosa és haver compassió dels afligits … e m'ha consentit de poder entendre al seu plaer
text: Comença la primera jornada del Decameron … la seg#uent cançó fou dita per Pampinea, responent-la tots los altres
Date / Place escrit Firenze 1349 - 1353 (ARLIMA)
traduït Sant Cugat del Vallès 1429-04-05
Language català
italià (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts texid 4202 Desconegut, No puch dormir soleta, no, escrit 1429 ad quem
texid 4203 Desconegut, No puch guarir de la nafra preyon, escrit 1429 ad quem
texid 4222 Desconegut, Pus que vuyt jorns stich, senyora, escrit 1429 ad quem
texid 1839 Francesco Petrarca, Valter i Griselda (tr. Bernat Metge), traduït 1388 a quo
texid 5061 Reina de Mallorca, Ez yeu am tal qu'es bo e belh, escrit
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 24.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 24.1.1
Tractat en: Riquer (1978), “Il Boccaccio nella letteratura catalana medievale”, Il Boccaccio nelle culture e letterature nazionali
Tractat en: Badia (1973-74), “Sobre la traducció catalana del Decameron de 1429”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 69-101
Editat a: Boccaccio et al. (1964), Decameron. Traducció catalana publicada, segons l'únic manuscrit conegut (any 1429)
Tractat en: Menéndez y Pelayo et al. (1943), Orígenes de la novela 2 , n. vii
Tractat en: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 40
Ed. parcial en: Olivar et al. (1927), Obres menors de Bernat Metge i Anselm Turmeda 17-43
Editat a: Boccaccio et al. (1926-28), Decameró. Versió catalana de 1429 7-26
Editat a: Boccaccio et al. (1926-28), Decameró. Versió catalana de 1429
Tractat en: Casella (1925), “La versione catalana del Decamerone”, Archivum Romanicum
Editat a: Boccaccio et al. (1910), Johan Boccaci. Decameron. Traducció catalana publicada, segons l'unic manuscrit conegut, (1429)
Tractat en: Nicolau d'Olwer (1908), “Apunts sobre la influència italiana en la prosa catalana”, Estudis Universitaris Catalans
Tractat en: Farinelli (1905), “Note sul Boccaccio in Ispagna nell'Età Media”, Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen
Subject LITERATURA
NOVEL·LA
Internet https://arlima.net/no/11498 vist 2024-01-23
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 526
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1716 (BITECA manid 1369)
Copied Sant Cugat del Vallès: 1429-04-05
Location in witness ff. 1ra-352vb
Title(s) Giovanni Boccaccio, Decameró (tr. Desconegut), traduït 1429-04-05
Incipit & Explicits índex: [ 1ra] la filla del solda tremesa a marit al rey … [ 5vb] … a sos fiylls la honra e la feu honrar com a marquesa en car
prol.: [ 8r] H5umana cosa es auer compasio dels afligits e com a cascuna … [ 9r] … consentit de poder entendre al seu plaer
text: M4oltes voltes gracioses dones e pensat en mi mateix que atenent que vosaltres naturalment sou totes piadoses … [ 352va] … e vosaltres gracioses dones ab la sua gratia romaniu en pau recordant res de mi si alguna cosa de aquestes que haureu legides per ventura vos aiudau
colofó: [ 352va] fo acabada la present translacio dimarts que comptauen v. dies del mes dabril en lany … [ 352vb] … dela fructificant incarnacio del fill de deu M.CCCCXXVIIIJ en la Vila de Sanct Cugat del Valles. Aci feneix la deena e darrera jornada del libre appellat decameron nominat lo princip Galeot en altra manera lo Cento nouella
Associated Texts als ff. 324v-330v copia texid 1839 Francesco Petrarca, Valter i Griselda (tr. Bernat Metge), traduït 1388 a quo
References Olivar et al. (1927), Obres menors de Bernat Metge i Anselm Turmeda , n. C
Boccaccio et al. (1926-28), Decameró. Versió catalana de 1429
Boccaccio et al. (1915), Dell'antica versione catalana del Decameron. Brani scelti da R. A.-M.
Boccaccio et al. (1910), Johan Boccaci. Decameron. Traducció catalana publicada, segons l'unic manuscrit conegut, (1429)
Note els folis 6 i 7 de la taula de les rúbriques són en blanc. El text del Griseldis de Metge no inclou les epístoles a Isabel de Guimerà
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2024-01-26