Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1416
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number a.IV.22 | Antic VI.Q.24 | Antic IV.F.18
Title of volume 22 FARRAGO DIVERS 18 ( talls)
Copied 1434 d. - 1500

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 300 (= II + 294 + 4) (foliació moderna a llapis, que continua una d'antiga, a ploma, tallada pel relligador)
Collation volum format per quaderns de dotze o catorze folis
Page Layout 19 línies (f. 2)
Size pàgina 202 × 140 mm (f. 2)
caixa 135 × 87 mm (ff. 2-5v)
Hand cursiva diverses mans cursives catalanes, unes tretze, a més de les mans que han afegit anotacions marginals
Watermark tisores (a la obra catalana)
Pictorial elements Altres: sense decoració, però amb nombrosos punts d'atenció marcats amb el dibuix del dit (ff. 102, 103, 231v i 233); també cal destacar diversos dibuixos fets segurament pels lectors, tal vegada estudiants o monjos, com el dels folis 99 i 118 d'uns caps amb capirote, al f. 100 un cap de monjo amb característiques personals i al f. 275v un cap d'ase damunt d'una camisa; al f. 231v es veu un altre cap molt estrany
Other features Justificació: caixes marcades a punta seca
Pautat:
Ús de la primera línia de la pauta: amb la primera línia escrita generalment, però aquestes caixes sovint no es respecten, car els diversos copistes han aprofitat al màxim l'espai disponible del full
Perforacions: sense restes de perforacions
Reclams: sense reclams
Signatures: sense senyals d'haver tingut signatures de quadern
Condition són en blanc els ff. 14, 134v, 204-205r, 221v, 224-227, 248v-249r, 262v-264r, els quatre folis i les guardes preliminars; alguns textos tallats als marges pel relligador; malgrat això, exemplar en bon estat
Binding del monestir, s. XVI, amb els talls daurats
References (most recent first) Descrit per: Pérez Mingorance (2000), Inspecció personal
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 16 , n. 1
Catalogat a: Antolín (1910-23), Catálogo de los códices latinos de la Real Biblioteca de El Escorial 1:99-100
Note manuscrit divers i ric, abunden les anotacions marginals molt variades i els apunts d'estudiant. Entre d'altres, trobem al volum un breu text De fama, Interrogationes et reponsa quaedam super materias varias juris ecclesiastici et civilis; Epistola (…) ad quaendam Episcopum vel Cardinalem; Littera circa Synodum Basiliense; Glose singulares et notabiles decretalium (…) dominus Nicolaus abbas Panormitanus…; Practica sive usus dictaminum magistri laurentii de Aquelegia; Consuetudines et observantiae diocesis gerundensis; Petri Regis Aragonum Constitutiones curiae celebrate in ville Perpiniani; Constitutio Petri Regis Aragonum data Illerdae (…) M.CCC.X i Constitutio ejusdem constitutiones per Gregorium Papam…. Al verso del f. 1 es pot llegir un breu sumari del volum sota de la signatura: “Farrago diuersorum. Precique. Panormitani glose singulares quos auditoret alumnus eius ex cuius ore transcripsit in scolo. Gerundensis dioccessis constitutiones”

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 600
Location in volume ff. 2-5v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1463
Climent VI, Papa. Jubileu concedit a Avinyó el 1344
Language català
Date promulgat 1344 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2] Comptant del dia quel altre perdo fou e de aquel dia complis .xlviiij.o tot aquest any donam jndulgencia e plenarja remissio de peccats axj com se seguex
text: P2rimo que tot hom quj vage ala santa Ciutat lo die que volrra exir de case pusque elegir confessor … [ 5v] … e de maledictio eternal dada an aujnyo Anno dominj M.oCCCC.o xl.o iiij.o
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-10-24