Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1415
Authors Giovanni Boccaccio
Titles Corbaccio
Corvatxo
Incipit & Explicits rubr.: Aquest libra se apella Coruatxo, lo qual fonch fet e ordenat per Johan Bocaci, sobiran poeta laureat de la Ciutat de Florensa, en lengua thoscana. E aprés és estat tornat per Narcís Franch, mercader e ciutadà de Barchinona. E tracta de molts malinosos enguans que las dones molt sovint fan als hòmens, segons que en lo dit libra se conté
prol.: Si qual sevol persona, callant, los beneficis reebuts se amagua sens aver de asò covinent occasió, segons lo meu juy assats manifestament demostra sïmateix … se escriurà sia honor e glòria del seu sant nom e a profit e consolació de las ànimes de aquells qui asò legiran, e d'altres no
tit.: Ací se complany lo amador ab làgrimes e suspirs, considerant la sua bestialitat, segons dejús veureu
text: No ha encara molt temps pasat, que, trobant-me yo sol en la mia cambra, la qual és verament sola testimoni de les mies làgrimes, de sospirs, de gemechs, axí com moltes voltes d#abans havia fet … Mas pus per contricció e per satisfacció tu en esperansa de salut me mets, avent-ne yo ja la una molt cara esmene per de tu esser adoctrinat de so que ämïs pertangua de fer per los altras. Al quall ell respòs: Tots los deffalliments comesos (…)
Date / Place traduït 1397 ad quem
Language català
italià (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Narcís Franch (Naixement Barcelona [?] 1384 [?])
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 24.2.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 24.2.1
Editat a: Moll (1982), “El Corbatxo de Giovani Boccaccio traduït en català per Narcís Franch (segle XVI)”, Textos i estudis medievals
Editat a: Boccaccio et al. (1935), El “Corbatxo” de Giovanni Boccaccio traduït en català per Narcís Franch (segle XIV). Transcrit i publicat per primera vegada amb pròleg, notes i glossari
Note Segons Francesc de B. Moll, la traducció s'estampà a Barcelona l'any 1498, però l'únic exemplar que es coneixia d'aquesta edició es va perdre
Subject LITERATURA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 525
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/17675 (BITECA manid 1368)
Copied Barcelona [?]: 1391 - 1400
Location in witness ff. 1-97v
Title(s) Giovanni Boccaccio, Corvatxo (tr. Narcís Franch), traduït 1397 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Aquest libra se Apella Coruatxo lo quall foch ffet he ordenat per Johan Vocaci sobiran poeta Laureat de la Ciutat de fflorensa en lengua thoscana. E apres es estat tornat per Narcis Ffranch mercader e ciutada de Barchelona. E tracta de molts maliciosos enguans que las dones molt souint ffan als homens. Segons que en lo dit libra se conte
prol. tr.: S6I qualseuoll persona callant los benificis reebuts … [ 2] … de aquells qui aso legiran e daltres no
tit.: Aci se complany lo amador ab lagrimes e suspirs considerant la sua bestialitat segons deius ueurem
text: N5O ha encara molt temps pasat que trobantme yo sol en la mia cambra … [ 97v] … Al quall ell respos. Tots los defallimens
Condition incomplet
References Riquer (1978), “Il Boccaccio nella letteratura catalana medievale”, Il Boccaccio nelle culture e letterature nazionali
Boccaccio et al. (1935), El “Corbatxo” de Giovanni Boccaccio traduït en català per Narcís Franch (segle XIV). Transcrit i publicat per primera vegada amb pròleg, notes i glossari
Note queda enlaire el cap. que comença al foli 97r “Lesperit donchs tot ple de compasion…”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2021-09-25