Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1414
City and Library Roma Biblioteca Collegio S. Isidoro dei Francescani Irlandesi
Collection: Call number 1/18
Copied 1325-08-01 (f. 50)
1313 a quo - 1400

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 110 (= II + i-cv + ii + I) (fol. en xifres romanes al verso, marge superior esquerre i una segona foliació en aràbigues al marge superior del recto)
Collation 1-912; reclams horitzontals al marge inferior dret
Page Layout 2 columnes (taula)
29 línies (f. 3)
Size pàgina 210 × 145 mm
caixa 142 × 86 mm
Hand gòtica cursiva
Watermark escut de Catalunya
Pictorial elements Caplletres: caplletres, títols i calderons en vermell; tocs vermells en algunes lletres
Caplletres: en vermell
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
Tocs de color en vermell en algunes lletres
Other features Justificació: caixa traçada a punta seca i a mina de plom
Perforacions: amb sis perforacions als marges dels folis
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia en blanc
Condition en bon estat
Binding de la biblioteca, en pergamí, amb enganxina de pell vermella al teixell amb la signatura de l'exemplar
Previous owners (oldest first) Gabriel Serra (Mosén), clergue secular 1485-04-12 (f. 107: “Memoria sia ha mi gabriel Sera que xij de abril com prj se mossen bersalo [?] pervera lo present llibra per preu de xxviij e. [?] en lany Mcccclxxxv”)
Antoni Serra (price: 28) (f. 107: “Est Antoni Serra pri filij p[…] gab. serra”)
Joan Moix (al revers de la segona guarda: “Johan moix”)
References (most recent first) Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2002), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1996), Inspecció personal
Tractat a: Pérez Martínez (1960), “Los fondos lulianos en las bibliotecas de Roma”, Anthologica Annua 419
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 28 , n. d6
Tractat a: Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 212
Note notes de posseïdors al foli de guardes del final i també al verso del f. I; a la contraportada hi ha enganxat un tros de pergamí amb un escut dibuixat i el nom “Et Ego Robertus Le mal (…)”
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 7
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12669
Location in volume f. 1r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11444
Desconegut. Senys espirituals i virtuts teologals
Language català
Date escrit 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Sinch senys spirituál/s
text: Primo cogitacio … [ 1v] … e moria de present volaria en paradis sens altra miga segons sentencia de santa mara esglesia
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 985
Location in volume ff. 1-34
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1680
Ramon Llull. Llibre d'intenció
Language català
Date escrit 1276 - 1283
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Aquest libre quj primer \se/ seguex es de primere e segona jntencio (…) .xxx. Capitols los quals son aquests quis seguexen
índex: Primo de ffe … [ 1v] … segons sentencia de sancta mara esglesia
acc.: D3eu intelligible e amable … en la altesa e honor que li coue
prol.: Del preambol. Considerant e jahent en mon lit … [ 2] … en justificat remembrament voler e entendra
text: A2mable fill entencio es obra de entenjment e de uolentat … [ 34v] … tement conexent e amant nostre senyor deus. Amen
References (most recent first) Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits xiii
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1058
Location in volume ff. 35-38v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1705
Ramon Llull. Lo pecat d'Adam
Language català
Date escrit 1282
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 35] A3quests verssos deuall scrits quj son per nombre .cc. ffeu lo venerable mestra Ramon lull a perpeya a requesta dell rey de Mallorques quj uolia seber deus com romanja escusat dela perdicio dels homens qujs seguex per lo manament que deus feu a adam sabent deus que adam passaria lo manament per lo quall tant hom seria dempnat E encara voll saber per que deus no comforma los homes en gracia per tall que no poguessen peccar he per conseguent haguessen gloria les quals demandes li foren declarades segons deuall se conte
text: Hun senyor rey quj be senten | Se merauella molt souen … [ 38v] … Lo quall uos senyor en amor | Desamor e mj peccador // Amen
Poetic Stanza 200 vv.
References (most recent first) Moll et al. (1982), Textos i estudis medievals 26 , n. Ms. R
Moll (1932), “L'opuscle de Ramon Llull sobre el Pecat d'Adam. Assaig d'edició crítica”, Anuari de l'Oficina Romànica de Lingüística i Literatura , n. Ms. R
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 1002
Location in volume ff. 38v-50
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1685
Ramon Llull. Llibre de consolació d'ermità
Language català
Date escrit 1313-05
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 38v] Aquest libre qui apres se saguex feu mestre ramon lull lo quall se apella libre de consolacio dermjta en lo quall ha los capitols seguens
índex: [ 39] Primo del preamboll … dela conclusio del libre
tit.: Deus glorios de bens habundos … aquest libre quj es de consolacio de Armita
prol.: P3er hun boscatge anaue ramon … [ 40v] … E de aço yo vos he .xx. eximplis o capitols
text: A2quest libre es departit … [ 49v] … Tota generall fi obliga asi matexa tota ffi particular
colofó: [ 50] A2 gloria e lahor de nostro senyor deu fenex Ramon aquest libre en la Ciutat de macina en lo mes degost en lany dela jncarnacio de Ihesuchrist Mcccxiii … ffou acabat de scriura diuendres lo primer degost a xij ores del die any Mcccxxv
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 2154
Location in volume f. 50-51v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2642
Desconegut. Consectari de quatre virtuts
Language català
Date escrit 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS intr.: Aquestes son les .iiij. virtuts qujs apelen per los doctors … e tots aquells qui ressuciteran en lo juy finall
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 594
Location in volume ff. 50-104v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1457
Pseudo-Bernardus Claravallensis. Llibre de meditació
Language català
Date escrit 1153 ad quem
Incipits & explicits in MS índex: [ 50] Aquestes son les .iiij. virtuts quis apelen per los doctors cardinals (…) les quals son aquestes e son dades per deu acascu sens algun merit precedent. Primo justicia temprança … [ 51v] … Acaben les rubriques
rubr.: Apres se seguex la consciencia de mossen sant bernat
text: M3ols [sic] homens son quj saben e conexen moltes coses e no conexen si mateixs … [ 104v] … Si tu uols fugir e hostar de ton cor tots mals pensaments pensa souent totes aquestes coses demunt dites. deo gracias
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 2699
Location in volume f. 105
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2924
Bernardus Claravallensis. Interrogació a cinc monjos
Language català
Date traduït 1201 [?] - 1300 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 105] Aquesta es la jnterrogacio que lo benuyrat sant bernat abat feu a sinch mongos seus dient en qujna manera seruirjen deu
text: Lo primer dix yo he auorrit lo mon … Qui la passio de Ihesuchrist no ha oblidade deus es serueciall dequell
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-05-24