Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1411
Name Bartomeu Sorell, Ciutadà de Ciutat de Mallorca
Barthomeu Sorell
Bartomeu Sorell
Sex H
Title Ciutadà de Ciutat de Mallorca
Affiliation copista
Printer or scribe of manid 1244 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 57. Ciutat de Mallorca: Bartomeu Sorell, Ciutadà de Ciutat de Mallorca, per a Ponç Des Lledó, Ciutadà de Ciutat de Mallorca, 1438-12-29. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2008-11-19