Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1410
Authors Ferran d' Ayerbe
Titles Tal indispost qual so novell e tendre
Incipit & Explicits text: Tal indispost qual so novell e tendre … e no trigueu en lo seu adjutori
Date / Place escrit Barcelona 1457 (Cançoner J)
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: ababcdcd
References (most recent first) Editat a: Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 189 (ed. ref.)
Editat a: Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:83-84
Editat a: Ayerbe et al. (2000), “Tal indispost qual so novell e tendre [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 105 , n. 11.1 (131:59)
Editat a: Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 170 (ed. parcial)
Subject MEDICINA
FILOSOFIA MORAL
PESTA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 4950
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness ff. 159v-161
Title(s) Ferran d' Ayerbe, Tal indispost qual so novell e tendre, escrit 1457
Incipit & Explicits rubr.: [ 159v] Altra obra feta contra fortuna aduersa ffeta per mestre ffarando metge
text: Tal jndispost / qual so nouell etendre … [ 161] … E notrjgueu / enlo seu adgutorj [sic]
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 520
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 123 (BITECA manid 1364)
Copied Barcelona: Pere Miquel Carbonell i de Soler, 1451 [?] - 1517 a quo
Location in witness ff. 3-4
Title(s) Ferran d' Ayerbe, Tal indispost qual so novell e tendre, escrit 1457
Incipit & Explicits rubr.: [ 3] Vers compost per lo gran Phisich mestre ferrando de Aerue Mestre en arts / e en Medecina Ciutada de Barcelona : natural dela Vila de Cora del Regna de Valentia : En lo qual tracta de \f/fortuna : e fon fet stant pestilent la Ciutat de Barcelona : Es lo present vers scrit en vna post ligada en les rexes del altar maior Dela Seu de Barcelona. En lo peu del qual hi trobareu continua \t/ lo nom del Auctor en quattre bordons composts / escrits per Pere Michael Carbonell. Archiver del Rey nostre Senyor e notari publich de Barcelona
text: Tal indispost // qual so nouell / e tendre … [ 4] … E no trigueu // en lo seu adiutori
Condition incomplet
Poetic Stanza 3 x 8, 2, 4
References Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII 96-7 , n. ed.
Note testimoni mancat dels vv. 27-64 de l'edició, perquè entre els ff. 3 i 4 se n'ha arrancat un que ja mancava en ser numerada aquesta part del volum. A la rúbrica es fa constar que “es lo present vers scrit en vna post ligada en les rexes del altar maior dela Seu de Barcelona”. És possible que Pere Miquel Carbonell s'interessés per la referència a una pesta barcelonina i per la personalitat de l'autor
ID no. of Witness 3 cnum 5927
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. clviijr-v
Title(s) Ferran d' Ayerbe, Tal indispost qual so novell e tendre, escrit 1457
Incipit & Explicits rubr.: [ clviij] Altra obra contra fortuna aduersa feta per mestre ferrando metge
text: TAL Jndispost / qual so nouell e tendre … [ clviijv] … E no trigueu / en lo seu adiutorj | mestre ferrando
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-03