Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1408
Authors Lluís d' Averçó
Titles Torcimany
Torcimany i diccionari de rims
Incipit & Explicits rubr.: Ací comença lo prolech del prezent libre apelhat Torcimany … E aquest prolech conté XII capitols, segons que·s demostra en sa ordinació
prol.: Capitol primer del prolech. Imaginant com la gaya sciencia de trobar entre los homens no sabens ne enteses en gramatica … E ab aytant es acabada la materia del prolech del prezent libre apelhat Torcimany, lo qual prolech conté en si, segons que demunt podets veure, dotze capitols
índex: Ací comença la taula de la ordinació del prezent libre, la qual taula es ordenada en tres partidas, segons que·s seguex … E ací ha tot acabament la taula de la ordinació del prezent libre apelhat Torcimany
rubr.: Açí comença la materia principal del prezent libre apellat Torcimany, ço es, la primera partida que conté XII parts, e la primera part mostra que es invenció
text: Que es invenció. Per que, tornant jo a la primera part d'aquest libre … pleni. cotz
Date / Place escrit 1375 - 1400
Language català [?]
Text Type: Prosa i vers
Associated Texts texid 3132 Lluís d' Averçó, Bonamors vol e cosen xascun dia, escrit
texid 3131 Lluís d' Averçó, Cant yeu m'esguard vostre graciós vis, escrit
texid 3130 Lluís d' Averçó, Con volentatz en amar se desperta, escrit
texid 3133 Lluís d' Averçó, Un belh xan feray per vos, dona pulida, escrit
texid 3129 Lluís d' Averçó, Verges de vostre sacrari, escrit
References (most recent first) Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval , n. 9.1
Editat a: Averçó et al. (1956), “Torcimany” de Luis de Averçó. Tratado retórico gramatical y diccionario de rimas. Siglos XIV-XV. Transcripción, introducción e índices por José María Casas Homs. Nota preliminar por Jorge Rubió Balaguer
Note (llengua aprovençalada)
Subject POÈTICA
MÈTRICA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 518
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, M.I.3 (BITECA manid 1362)
Copied Barcelona: Lluís d' Averçó, 1385 - 1406 (filigranes)
1376 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 1-277v
Title(s) Lluís d' Averçó, Torcimany, escrit 1375 - 1400
Torcimany, f. 1
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Açi comença lo prolech del prezent libre apelhat Torçimany lo qual tracta dela sciençia gaya de trobar lo qual he compilat lujs dauerço Ciutada de barchalona per jnstrucçjo dels no sabens ne enteses en la dita sciençia. he aquest prolech conte .xij. capitols segons ques demostra en sa ordinaçio
tit.: Capitol primer del prolech
prol.: [i]4maginant com la gaya sciencia de trobar los homens no sabens en enteses en gramatiqua es posada son comprensio essent scrit ho no be intelhigible per mijor daço per tal que aquelhas personas que la dita sçiencia aprendre volran … [ 3] … si segons que (…) podets ueure XII capitols
tit.: [ 3v] Açj comença la taula de la ordinaçio del prezent libre
índex: per tal que lo prezent libre apelhat torçimany … [ 4] … e aci ha tot acabament la taula dela ordinaçio del prezent libre apellat torcimany
tit.: [ 4] Açi comença la materia principal del prezent libre apellat Torcimany / ço es la primera partida que conte .xij. parts e la primera part mostra que es jnuençio. Que es jnvençio
text: [p]er que tornant jo a la primera part daquest libre apelhat torcimany dich … [ 277v] … alsso. calsso. encalsso. falsso
Note el llibre tracta de les tres partides descrites a l'índex ff. 3v-4, però falta el final de la primera part de la tercera partida i el final de la tercera part del diccionari, que després de les terminacions consonàntiques hauria de tenir les veus “estrampa equivochas e dirivativas”. Hi ha alguns errrors en els símbols que volen interpolar transcripcions, com per exemple al f. 266 -a sota 264- o sense correspondència al text, cas del f. 186v. Més que pensar en notes marginals hauríem de parlar de banderoles de text, de les quals n'és ple el volum, amb els afegits que l'autor fa a l'obra; de vegades són peces de paper extenses relligades amb la corresponent senyal que assenyala on van -cas dels ff. 15, 20 i 33-; d'altres són anotacions marginals del propi autor cas dels ff. 76, 116, 123, 154v i 155; també trobem fragments de text tatxat per mà de l'autor (ff. 36v i 159)
ID no. of Witness 2 cnum 2014
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/13208 (BITECA manid 2091)
Copied El Escorial: Francisco Pérez Bayer, 1779 (al primer foli del volum en blanc i al f. 212 es repeteix l'anotació “Escurial Jornada de 1779”)
Location in witness ff. 212-265v
Title(s) Lluís d' Averçó, Torcimany, escrit 1375 - 1400
Incipit & Explicits tit.: [ 212] Torcimany
intr.: [ 214] Extracto del Libro llamado Torcimany … se hizo no tanto para sacar su contenido ó sentencia (porque este se reduce a una Gramatica, Poetica, Rethorica y Diccionario de la Lengua Lemosina en que esta escrito) sino para copiar de el las autoridades que en el se ponen y se alegan assi de el Libro de las Flors del gay saber como de otros autores: las quales pueden seruir de apoyo para el Diccionario de la Lengua Lemosina
text: [ 216] Açi comenca lo prolech del present libre apelhat Torcimany … [ 265v] … e aci finira la ordinacio del diccionari present
Condition extractes
Associated MSS/editions manid 1362 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, M.I.3. Barcelona: Lluís d' Averçó, 1385 - 1406. Lluís d' Averçó, Torcimany, escrit 1375 - 1400.
Note el copista fa algunes anotacions sobre el text, informant-nos que es tracta d'un extracte de les “autoridades que en el se ponen y se alegan asi de el libro de las Flors del gay saber como de otros autores, las quales pueden servir de apoyo para el diccionario de la lengua lemosina” (f. 214)
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28