Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1408
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 1029
Copied 1401 - 1500 (Inventari)
1441 - 1460 (filigrana)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 1-24 + 12 s/n
Collation 1-312
Page Layout 28 línies (f. 2)
Size pàgina 218 × 145 mm (f. 2r)
caixa 144 × 83 mm
Hand gòtico-humanística
Watermark altres compàs (a tot el volum) (idèntic a Valls 1796 doc. 1454, Piccard IX I, 718, Udine: 1468)
Pictorial elements Caplletres: vermelles
Rúbriques en gòtica de forma de mòdul més gran que la lletra del text
Altres: el copista deixà al marge indicacions al rubricador (per exemple al f. 10v “ij.” on comença la “segona paradoxa”, f. 12r “iij” on comença la tercera, etc.)
Other features Justificació: a mina de plom, tipus Dérolez 13
Ús de la primera línia de la pauta: o trepitjada
Perforacions: petites i rodones, fetes amb un punxó, situades prop dels talls assenyalant totes les línies de la justificació
Reclams: horitzontals situats cap a la dreta del marge inferior; al verso del darrer foli de la primera part dels plecs hi ha també un reclam en la mateixa posició
Condition en bon estat, alguns forats de corc afecten el text. Volum amb reforços de fons de quadern de pergamí. Foliació moderna en xifres aràbigues feta a llapis, sense errades. Són en blanc els 24 folis que segueixen al text
Binding antiga, mitja relligadura, pell sobre fusta, malmesa, amb restes de dues tanques de satí i metall, sense decoració. Llom amb tres nervis, deteriorat. Sense folis de guarda. Volum conservat en una capsa de fusta
Previous owners (oldest first) Gaspar Juan Sánchez Muñoz y Gamir, noble (1483 - 1544) 1483
Pedro Sánchez Muñoz y Gamir (Naixement 1430) 1483 (ex-libris a l’interior de la coberta anterior: “pedro sanchez munyos Sor dela villa descriche me feçit a xiiije de julio del año de nuestra reparaíon de mil y quinientos y çinco años. pedro sanchez munyoz”; més amunt, amb una lletra contemporània “quinientos ducados de oro”))
Salvador Babra, llibreter (1874 - 1930)
References (most recent first) Tractat a: Alpuente (2010), “Muñoces y Marcillas durante la Edad Media”, www.bodasdeisabel.com/Cultural/MyM/MyM.htm
Descrit per: Avenoza (2010), Inspecció personal
Descrit per: Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Descrit per: Simó Goberna (1998), Inspecció personal
Tractat a: Kristeller (1989), Iter Italicum. Finding List of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian an other Libraries 4. Alia Itinera, 2. Great Britain to Spain IV:486
Tractat a: Monfrin (1964), “La bibliothèque Sánchez Muñoz et les inventaires de la bibliothèque pontificale à Peñiscola”, Studi di bibliografia e di storia in onore di Tammaro de Marinis 254, 260 , n. A 45 = B 59
Catalogat a: Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 94, 123 i 158
Facsímil: Ciceró et al. (1959), Traducció de les Paradoxa de Ciceró. Parlament al Gran e General Consell. Text, introducció i glossari de J. M. Morató i Thomàs
Note sense anotacions de lectura, alguna esmena de copista als marges (per exemple als ff. 5v, 14v, 16v, 18r-v, etc.); al f. 8r hi ha una anotació “Not.” amb remissió al text “+” que sembla de la mateixa mà del copista. Restes del teixell que no permeten llegir el títol

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 588
Location in volume ff. 1-24v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1454
Marcus Tullius Cicero. Les paradoxes
Language català
Date traduït 1450
Incipits & explicits in MS prol. tr.: [ 1] Prolech ordenat per micer ferrando ualenti doctor egregi dela ciutat de mallorques en les paradoxes de tulli que torna de lati en romans
prol. tr.: M2olts son estats dels passats doctossims he sapientissims los quals vehent alcunes doctrines estar amagades e secretes per ignorancia dela lengua o ydioma … [ 6] … Sera pero quant se vulla jnepta atu Remon amich meu si al quant aquella legiras aprofitable e aço maiorment per tu deu esser fet e mes en obra com en ton nom e per causa tua aquella sia estada transferida he transpostada [sic] en aquest parlar atu jntelligible econegut
prol.: Prolech de tulli e les sues perodoxes […] O bruto yo he pensat com souin Cato oncle teu digues alcuna oracio o sentencia en lo Senat aquell tractar los lochs dificills he plens de grauitat per tota philosoffia separats e molt differents de aquest hus del loch dels juys he publich … [ 7v] … Mes empero es tal que es appareguda he es vista esser exida he demostrada de vna matexa offecina o doctrina en aquesta tal figura o parencia segons veus
rubr.: Prima parodoxa
text: Manifest es solament aquella cosa esser ve laqual honesta es gran dubte he ha alcu de vosaltres no sia vist tal disputacio esser exida deaquella sapiencia dels Stoychs e sauis dela ciutat de Atenas … [ 24v] … no solament son stimadors no copiosos richs mes encara freturants e pobres appelladors he anomenadors
Condition fragment
Note l'obra comença amb una mena d'història literària semblant al Prohemio del marquès de Santillana
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-05-18